122 КН

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

  Силабуси Нормативна/вибіркова
122 Комп’ютерні науки
    Алгебра і геометрія нормативна
    Алгоритми, структури і аналіз даних Нормативна
    Архітектура обчислювальних систем Нормативна
    Безпека життєдіяльності та цивільний захист Нормативна
    Виробнича практика Нормативна
    Вступ у спеціальність нормативна
    Дискретна математика Нормативна
    Диференціальні рівняння нормативна
    Економіка нормативна
    Іноземна мова нормативна
    Історія України Нормативна
    Історія української культури Нормативна
    Комп`ютерні мережі Нормативна
    Курсова робота І Нормативна
    Курсова робота ІІ Нормативна
    Математична логіка та теорія алгоритмів нормативна
    Математичний аналіз нормативна
    Навчальна практика Нормативна
    Обробка зображень та мультимедія Нормативна
    Обчислювальна практика Нормативна
    Операційні системи Нормативна
    Організація та обробка електронної інформації Нормативна
    Паралельні та розподілені обчислення нормативна
    Платформи корпоративних інформаційних систем Нормативна
    Практикум з програмування Нормативна
    Програмування I нормативна
    Програмування II Нормативна
    Програмування та підтримка веб-застосувань Нормативна
    Системне програмування Нормативна
    Теорія ймовірностей та математична статистика Нормативна
    Теорія програмування нормативна
    Українська мова за професійним спрямуванням Нормативна
    Фізична культура Нормативна
    Філософія Нормативна
    Атестація н

рмативна

    Цифрова техніка нормативна
    Мікропрограмування нормативна
    Мікропроцесорні системи Нормативна
    Теорія інформації та кодування Нормативна
    Перетворення форми інформації Нормативна
    Цифрова обробка інформації Нормативна
    Безпека інфотехнологій Нормативна
Вибірковий блок 1

122 Комп’ютерні науки

База даних Вибіркова
    Алгоритми на графах. Вибіркова
    Проектуваннґ програмних систем Вибіркова
    Game-Hub 1модуль Вибіркова
    Game-Hub 2 модуль Вибіркова
    HTML+CSS+JS Вибіркова
    Крос-платформні бібліотеки для розробки графічного інтерфейсу (QT/Juc) Вибіркова
    Веб-програмування (РНР) Вибіркова
    Візуалізація даних (PHYTON) Вибіркова
    Основи проджект менеджменту Вибіркова
    Основні структури даних та алгоритми їх перетворення Вибіркова
    Програмування Мас iiOS  
Вибірковий блок 2

122 Комп’ютерні науки

Обробка зображень Вибіркова
    База даних. Вибіркова
    Еволюційні обчислення Вибіркова
    Програмування iOS Вибіркова
    Лінійне програмування Вибіркова
    Java+Kotlin (Android) Вибіркова
    Вимірювальні перетворювачі та компоненти системи перетворення інформац Вибіркова
    Game-Hub 1модуль. Вибіркова
    Програмування систем цифрової обробки сигналів Вибіркова
    Game-Hub 2 модуль Вибіркова
    Алгоритми машинного навчання Вибіркова
    Система комп`ютерної математики Вибіркова
 
    Кваліфікаційна робота або державний екзамен  
    Атестація