126 ІСТ

Силабуси освітніх компонент

Спеціальність

126 Інформаційні системи та технології

  Силабуси Нормативна/вибіркова
126 Інформаційні системи та технології
    Алгебра і геометрія нормативна
    Архітектоніка інформаційних систем Нормативна
    Бази даних Нормативна
    Виробнича практика Нормативна
    Вступ до спеціальності Нормативна
    Дискретна математика нормативна
    Диференціальні рівняння Нормативна
    Економіка нормативна
    Історія України нормативна
    Історія української культури нормативна
    Комп`ютерна електроніка Нормативна
    Комп`ютерні системи і мережі Нормативна
    Корпоративні інформаційні системи Нормативна
    Крос-платформне програмування Нормативна
    Курсова робота 1 Нормативна
    Курсова робота 2 Нормативна
    Курсова робота 3 Нормативна
    Математична логіка та теорія алгоритмів нормативна
    Математичний аналіз нормативна
    Мікропрограмування Нормативна
    Навчальна практика Нормативна
    Науковий семінар Нормативна
    Об`єктно-орієнтоване програмування Нормативна
    Обчислювальна практика Нормативна
    Політологія нормативна
    Прикладне програмування Нормативна
    Програмування Нормативна
    Релігієзнавство нормативна
    Розробка мобільних додатків Нормативна
    Системи автоматизованого управління Нормативна
    Системне програмування Нормативна
    Структури даних Нормативна
    Теорія ймовірностей та математична статистика нормативна
    Теорія інформації та кодування Нормативна
    Теорія програмних систем Нормативна
    Теорія систем Нормативна
    Українська мова за професійним спрямуванням нормативна
    Фізична культ

ра

нормативна
    Філософія нормативна
    Чисельні методи Нормативна
    Web-дизайн Нормативна
    Web-технології Нормативна
Вибірковий блок 1

 126 Інформаційні системи та технології

 

 

Web-програмування

Вибіркова
    Системний аналіз Вибіркова
    Аналіз даних Вибіркова
    Розробка комп`ютерних ігор Вибіркова
    Аналіз і проектування інформаційних систем Вибіркова
    Інтелектуальний аналіз даних Вибіркова
    Операційні системи Вибіркова
    Перетворення форми інформації Вибіркова
    Мови візуального моделювання Вибіркова
    Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту Вибіркова
    Цифрова обробка інформації Вибіркова
    Інозеина мова
Вибірковий блок 2

126 Інформаційні системи та технології

 

 

Візуальне програмування систем

Вибіркова
    Розпаралелене програмування обчислювальни

систем

Вибіркова
    Технології розробки комп`ютерних ігор (Cocos2d) Вибіркова
    Технології розробки комп`ютерних ігор (Unity) Вибіркова
    Мультимедійні додатки візуалізації даних Вибіркова
    Мережеві  інформаційні технологій Вибіркова
    Системи перетворення інформації Вибіркова
    Нейронні системи і мережі Вибіркова
    Моделювання інформаційних систем Вибіркова
    Методи та системи прийняття рішень Вибіркова
    Інтелектуальні інформаційні системи Вибіркова
    Практика технічного  перекладу Вибіркова
    Кваліфікаційна робота або державний екзамен
    Атестація