Semankiv Maria Vasylivna

Ph.D. in Computer Science,

teacher

 

Personal InformationPublicationsTeaching ActivitiesContact

Semankiv Maria Vasylivna

Ph. D. in Technical Sciences

Associated professor

Department of Computer Science

VasylStefanykPrecarpathianNationalUniversity,  Master of Mathematics, 2002

2002 – 2004: postgraduate studies  “Computer Systems and Components”

Doctor of philosophy in Technical Science

Thesis:”Methods and tools for converting multi- form information based analog to digital converter Monte Carlo”

2015

Semankiv Maria Comparative characteristics of ADC’s Monte Carlo / Maria Semankiv, Dmytro Dumenchuk // referat, 52 Konferencje Studenckich Kół Naukowych, Kraków, 7 maja 2015. – 295 s.

Semankiv Maria Pseudo-random number generator with uniform distribution / Maria Semankiv ,Vladimir Prokopiv // referat, 52 Konferencje Studenckich Kół Naukowych, Kraków, 7 maja 2015. – 316 s.

Семаньків М.В.Підвищення технічних характеристик багатоканальних аналого-цифрових перетворювачів / Семаньків М.В. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.102-103.

Семаньків М.В. Характеристики генератора псевдовипадкових чисел аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло / Семаньків М.В., Гейко О.Я. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.104-105.

2016

Семаньків М.В. Оцінка статистичних характеристик систем випадкових чисел / М.В. Семаньків // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – №21 (1193). –Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С.109-117.

Семаньків М.В. Генератори випадкових чисел в складі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло / М.В. Семаньків // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (18-20 травня 2016 р., М.Харків, НТУ «ХПІ»). – С. 173

Семаньків М.В. Переваги аналого-цифрових перетворювачів Монте-Карло / М.В. Семаньків // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: п’ята міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 квіт. 2016 р.: тези доп. – Вінниця, 2016. – С.140-142.

Семаньків М.В. Статичне дослідження генераторів випадкови чисел / М.В. Семаньків //Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – C.85-86.

2017

Семаньків М.В. Способи підвищення швидкодії багатоканального аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло/ Семаньків М.В. // Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я: тези доповідей 15 міжнародної науково-практичної конференції MicroCad-2017, м. Харків, 17-19 травня 2017 р.– C.104.

Михайлюк І.В. Проблеми впровадження інформаційних технологій в навчальний процес / Михайлюк І.В., Семаньків М.В. // Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених ‘Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління’, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – C.97-102.

Семаньків М.В., Багатоканальні системи збору даних / Семаньків М.В., Даріуш С. // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2017 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. – C.153-146.

2018

Семаньків М.В. Використання Пакетів Тестування для Статистичного Дослідження Генераторів Випадкових Чисел / Семаньків М.В. Іляш Ю.Ю., Даріуш Саля // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – C.126-1293. ISBN 978-617-7468-26-3

Семаньків М.В. Використання інтернет-сервісів в навчальному процесі / Семаньків М.В., Білусяк Б. // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – C.97-100. ISBN 978-617-7468-26-3

Семаньків М.В. Інтегровані уроки як засіб підвищення якості знань учнів / Семаньків М.В., Копильчук В.// «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – C.105-108. ISBN 978-617-7468-26-3

М. Шевчук. Використання автоматизованих інформаційних систем класу Learning Management System /М. Шевчук, М. Семаньків/ Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 28–30 листопада 2018 року

2019

– Andrij Butenko The intelligent computer game agents based on deep learning methods Opiekun naukowy: dr inż. Mariia Semankiv. 60 Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 5 grudnia 2019 P. 139

– Перспективи вивчення кросплатформного програмування в школі // Козійчук Віра, Семаньків Марія, Саля Даріуш/ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 р. – С.102-105

– Проектні технології в навчальному процесі // Семаньків Марія, Карпенко Наталія, Білусяк Богдан/ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 р. – С.106-109

– Bohdan Bigun Fractal landscape generation Opiekun naukowy: dr inż. Mariia Semankiv. 60 Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 5 grudnia 2019 P. 143

– The theory of algorithms and mathematical logic

– Methods of Teaching Informatics

– Information Form Transformation and Digital Signal Processing

– Modern information technology

Department of ComputerScience
Precarpathian National University
Shevchenko str. 57
Ivano-Frankivs’k. 76018
Ukraine.
tel.: (0342) 59-60-86
e-mail: mariia.semankiv(at)pu.if.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника