Дисципліни


Новини Дисципліни Викладачі Концепція Віртуальний тур Проекти

СТВОРЕННЯ ЗВУКОВОГО ТА МУЗИЧНОГО СУПРОВОДУ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Вступ

Дисципліна знайомить слухачів із особливостями розробки звукового супроводу для комп’ютерних ігор. Розглянуто основні поняття про пристрої і способи формування найпростіших звукових трактів, призначених для генерації музичного супроводу та звукових ефектів, придатних для озвучування комп’ютерних ігор.

Розглянуто базові функції програмного забезпечення Apple Logic Pro X. Слухачам надаються знання, необхідні для  реалізації звукового супроводу ігрового програмного забезпечення.

Студенти отримують практичні навички, необхідні для налаштування середовища розробки, основних базових операцій зі звуком: редагування, компресування, лімітування, фейдинг, панорамування, формування звукового простору, елементи зведення та мастерингу.

Студенти під час вивчення дисципліни беруть участь у дискусіх, конференціях, експертних оцінках.

Основними завданнями є вивчення:

 • Основ теорії звукових коливань.
 • Типів акустичних та музичних пристроїв і принципи їх використання.
 • Принципів музичної композиції.
 • Основ зведення музичного матеріалу.

Очікувані результати:

 • здатність здійснювати правильний вибір апаратного і програмного обладнання, виходячи з критеріїв «ціна/якість» його встановлення і налаштування, на рівні достатньому для продукування музичного звукового забезпечення при створенні 2D ігор.
 • здатність здійснювати правильне акустичне оформлення робочого місця та проводити програмне та електричне налаштування обладнання необхідного для розробки музичного забезпечення.
 • здатність здійснювати зведення музичного матеріалу методом нарізки.
 • здатість проводити додавання звукових ефектів до заданого музичного матеріалу.

Завантаження:  https://drive.google.com/open?id=0B0jULMEAjnIAcmxwenpJckV4ZkU

 

ОСНОВИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Дисципліна знайомить слухачів із особливостями розробки програмного забезпечення з використанням ігрового рушія Cocos 2DX. Розглянуто основні класи, основні поняття 2D-графіки, OpenGL ES 2.0 (mobile) / OpenGL 2.1 (desktop), поняття анімації та активностей.

Розглянуто базові властивості фізичних рушіїв  Box2d-x. Інтегрований рушій Chipmunk2D.

Студенти отримують практичні навички, необхідні для налаштування середовища розробки, роботи зі шрифтами, створення меню, використання  базових віджетів інтерфейса користувача, котрі використовують у мобільних платформах.

Студенти під час вивчення дисципліни беруть участь у дискусіях, конференціях, експертних оцінках.

Основні завдання:

 • вивчення базових властивостей фізичного рушія Box2d-x і принципів їх використання;
 • налаштування середовища розробки, роботи зі шрифтами, створення меню, використання базових віджетів інтерфейса користувача, котрі використовують у мобільних платформах.;
 • оволодіння принципами розгортання ігрового пограмного забезпечення на різних платформах.

Очікувані результати:

 • здатність до правильного вибору апаратного і програмного забезпечення на основі критеріїв «ціна/якість» його встановлення і налаштування на рівні, достатньому для здійснення продукування ігрового сюжету при створенні 2D ігор.
 • здатність до аналізу процесів та систем з метою побудови математичних моделей, які повинні бути реалізовані за допомогою програмного забезпечення.
 • здатність до застосування студентами набутих теоретичних знання у практичній діяльності.
 • здатність до рендерингу та трансформації графічних зображень.
 • здатність до застосування функціональних можливостей графічної бібліотеки OpenGl.

Завантаження: https://drive.google.com/open?id=0B1V8pic71tnnbFlaMHYxY0xXdnc

 

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Дисципліна знайомить слухачів із технологіями розробки ігрового програмного забезпечення з використанням ігрового рушія Cocos 2DX з акцентом на використанні ОС Android. Розглянуто властивості фізичних рушіїв  Box2d-x та Chipmunk2D. Студенти отримують практичні навички, необхідні для налаштування середовища розробки, роботи з мережею, системами частинок, написання програмного забезпечення із підтримкою мультироздільної здатності, форматами даних XML/JSON та їх підтримкою у іграх тощо.

Студенти під час вивчення дисципліни беруть участь у дискусіях, конференціях, експертних оцінках. Студенти набувають практичних навичок роботи з частинками, реалізації фізики гри за допомогою рушіїв Box 2D/Chipmunk 2D, використання сенсорів мобільних пристроїв, роботи з ресурсними файлами, організації мережевої взаємодії.

Основні завдання:

 • вивчення особливостей використання мов C++/Java при розробці Cocos 2d-x додатків. Налаштування середовища розробки;
 • формування у студентів практичних навичок з використання рушіїв Box 2D/Chipmunk2D;
 • використання нативного Java-коду при розробці Android Cocos 2d-x додатків
 • набуття практичних навичок з використання ресурсних файлів, вміння працювати з базами даних, організовувати мережеву взаємодію.

Очікувані результати:

 • здатність до математичного моделювання ігрових ситуацій та розробки архітектури програмного забезпечення комп’ютерних ігор;
 • здатність до ефективного використання ігрових рушіїв Chipmunk/Box;
 • здатність до побудови частинок та систем частинок, автоматичного створення їх та уручну;
 • здатність до реалізації мережевої взаємодії складових комп’ютерних ігор;
 • здатність до використання ресурсних файлів у комп’ютерних іграх;
 • здатність до проектування комп’ютерних ігор з урахуванням спектру кінцевих пристроїв.

Завантаження: https://drive.google.com/open?id=0B1V8pic71tnnVjdEeXJVTHZrNXM

 

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Дисципліна знайомить слухачів з основами проектного менеджменту в ігровій індустрії. В межах курсу розглядаються такі теми: що таке проекти в ігровій індустрії, класифікація проектів; методи пошуку нових ідей для проектів в ігровій індустрії; методики аналізу цільової аудиторії проекту; проектний аналіз та обґрунтування доцільності реалізації проекту; робота в команді проекту; інвестиційний, маркетинговий та бізнес-план реалізації проекту;
контроль в ході реалізації проекту.

Студенти отримають знання та практичні навички з планування, розробки та реалізації проектів у галузі ігрової індустрії. У процесі викладання дисципліни застосовуються інноваційні методики тренінгових занять, ділових ігор, моделювання.

Основні завдання:

 • вивчення базових понять у проектному менеджменту та основних видів проектів;
 • ознайомлення з процесами планування, реалізації та контролю виконання проектів у ігровій індустрії;
 • вивчення різних методик управління проектами в ігровій індустрії.

Очікувані результати:

 • здатність створювати нові ідеї для проектів в ігровій індустрії;
 • здатність складати загальний план реалізації проекту;
 • здатність використовувати різні методики управління проектами;
 • здатність реалізувати та контролювати проект;
 • здатність до застосування студентами набутих теоретичних знання у практичній діяльності.

Завантаження: https://drive.google.com/open?id=0B1V8pic71tnneTJra1RENkR4eTA

Також всі вищенаведені матеріали доступні в режимі Google classroom:

classroom.google.com, користувач: gamehub_guest@comp-sc.if.ua, пароль: GameHub2017

Довідники розроблених модулів, доступні за посиланням:

https://drive.google.com/open?id=0B1V8pic71tnnTUlGU0NVeUJYYUk