Силабуси

Силабуси освітніх компонент спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Силабуси освітніх компонент спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» до ОП-2020

Вибіркові навчальні дисципліни


Силабуси освітніх компонент спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» до ОП-2017


Блок 1  вибірковий Web-програмування
  Системний аналіз
  Аналіз даних
  Розробка комп`ютерних ігор
  Аналіз і проектування інформаційних систем
  Інтелектуальний аналіз даних
  Операційні системи
  Перетворення форми інформації
  Мови візуального моделювання
  Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту
  Цифрова обробка інформації
  Іноземна мова
Блок 2 вибірковий Візуальне програмування систем
  Розпаралелене програмування обчислювальних систем
  Технології розробки комп`ютерних ігор (Cocos2d)
  Технології розробки комп`ютерних ігор (Unity)
  Мультимедійні додатки візуалізації даних
  Мережеві  інформаційні технологій
  Системи перетворення інформації
  Нейронні системи і мережі
  Моделювання інформаційних систем
  Методи та системи прийняття рішень
  Інтелектуальні інформаційні системи
  Практикум технічного перекладу