Магістерські роботи – 2017-2018

Для виконання у 2017-2018 н.р. по кафедрі інформатики

Теми випускних магістерських робіт:

спеціальність 122 Комп’ютерні науки

з\п

ТЕМА

Виконавець

Керівник

1

2

3

4

1

Методи синтезу та побудова комбінованих штучних нейронних мереж

Петриній Василь Володимирович

д.т.н., проф. Петришин Л.Б.

2

Дослідження математичних моделей процесів обміну речовин в організмі людини

Олійник Євген Андрійович

д.т.н., проф. Петришин Л.Б.

3

Дослідження методу контролю температури рідини на основі моделі теплопереносу

Шевчук Михайло Ігорович

к.т.н., доц. Горєлов В.О.

4

Дослідження методів сегментації півтонових зображень у системах розпізнавання образів

Легчилін Владислав

к.т.н., доц. Горєлов В.О.

5

Дослідження методів цифрової обробки даних при корекції вад вимови дітей

Осташа Софія Степанівна

к.т.н., доц. Горєлов В.О.

6

Вдосконалення методу інжекції прихованої інформації до аудіо файлів загального призначення.

Микитин Андрій

к.т.н., доц. Ровінський В.А.

7

Розробка методу автоматичного розпізнавання електрокардіограм

Федоришин Олег Андрійович

к.т.н., доц. Ровінський В.А.

8

Розробка методу автоматизованої перевірки правильності фонетичної вимови в задачах логопедії.

Савчак Наталія Романівна

к.т.н., доц. Ровінський В.А

9

Реалізація та дослідження характеристики методу виявлення тріщин в твердих структурах за допомогою акустичної емісії.

Івасишин Надія Іванівна

к.т.н., доц. Ровінський В.А

Теми випускних магістерських робіт:

спеціальність 014.09 Середня освіта (інформатика) / денна форма навчання

 

ТЕМА

Виконавець

Керівник

1

2

3

4

1

Дослідження впливу електронних освітніх ресурсів на формування логічної компетентності учнів

Бережна Юлія Вікторівна

к.т.н., доц. Власій О.О.

2

Організація змішаного навчання при вивченні дійсних чисел

Шакало Наталія Володимирівна

к.т.н., доц. Власій О.О.

3

Формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках математики

Коник Анна Василівна

к.т.н., доц. Власій О.О.

4

Розробка системи компетентнісних завдань на прикладах Scratch-проектів

Магомета Наталія Михайлівна

к.п.н., доц. Дудка О.М.

5

Реалізації наскрізної змістової лінії “Підприємливість та фінансова грамотність” на уроках інформатики

Терешкун Ірина Зіновіївна

к.п.н., доц. Дудка О.М.

6

Реалізація наскрізної змістової лініїЗдоровя і безпекана уроках інформатики

Бачинський Назар Вікторович

к.п.н., доц. Дудка О.М.

7

Формування фінансової грамотності учнями засобами ІТ технологій

Богак Мирослава Мирославівна

к.т.н., доц. Іляш Ю.Ю.

8

Впровадження мобільних механізмів в адміністрування навчального процесу

Тимків Руслан Михайлович

к.т.н., доц. Іляш Ю.Ю.

9

Розробка інтегрованих уроків з використанням інформаційних технологій

Копильчук Віра Михайлівна

к.т.н., доц. Семаньків М.В.

10

Розробка Web-проектів для класів інформаційно-технологічного профілю

Романів Віталій Вікторович

к.т.н., доц. Семаньків М.В.

Теми випускних магістерських робіт:

спеціальність 014.09 Середня освіта (інформатика) / заочна форма навчання

 

ТЕМА

Виконавець

Керівник

1

2

3

4

1

Дослідження ролі інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні мовної компетентності учнів

Дем’янчук Оксана Володимирівна

к.т.н., доц. Власій О.О.

2

Методика використання освітніх платформ в процесі вивчення математики

Тижбір Наталія Зіновіївна

к.т.н., доц. Власій О.О.

3

Соціально-педагогічні умови інтеграції молоді з функціональними обмеженнями в інформаційне суспільство

Джоголик О

к.п.н., доц. Дудка О.М.

4

Реалізація наскрізної лінії “Громадянська відповідальність” на уроках інформатики

Боєчко О Р

к.п.н., доц. Дудка О.М.

5

Візуалізація навчального процесу на уроках математики

Савків Іван Ігорович

к.т.н., доц. Іляш Ю.Ю.

6

Використання візуального програмування для розвитку логічного мислення

Грищук Марія Петрівна

к.т.н., доц. Іляш Ю.Ю.

7

Розробка практичного курсу з програмування

Шевчук Михайло

к.т.н., доц. Семаньків М.В.

8

Використання проектних технологій при викладанні базового курсу інформатики

Карпенко Наталія

к.т.н., доц. Семаньків М.В.

9

Розробка методичного комплексу для роботи з обдарованими дітьми

Стронь Тетяна

к.т.н., доц. Семаньків М.В.

зав. кафедри,

професор Л.Б.Петришин