122 – Комп’ютерні науки (бакалавр)

Навчально-методичне забезпечення

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Навчальний план

ECTS – Інформаційний пакет

Тематика кваліфікаційних робіт

Програмові вимоги – 2019 на державний iспит з математики та iнформатики

Програмові вимоги – 2019 на державний іспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів (денна форма навчання)

Програмові вимоги – 2019 на державний іспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів (заочна форма навчання)

Тематика курсових робіт спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Забезпечення програмами і базами практик за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК