126 – Інформаційні системи та технології (бакалавр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

Навчальний план

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Забезпечення програмами і базами практик за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК


Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою  kaf_knis{at}pnu.edu.ua.