Превисокова Наталія Володимирівна

кандидат технічних наук,
доцент
,

orcid.org

researchgate.net

scholar.google.com.ua

Web of Science

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчально-методична роботаКонтактиНагороди, сертифікати

Превисокова Наталія Володимирівна

Автобіографія

Освіта

Загальноосвітня школа-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність математика, 2000 р. (магістр).

Аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2002-2005 р.

Професійна діяльність

2000 – 2002 – викладач, Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська.

2001 – 2003 – викладач факультету довузівської підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2003 – 2011 – асистент кафедри інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2011 – 2016 – доцент кафедри інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2016 – 2017 – завідувач кафедри інформатики ДВНЗ ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З  2017 – доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем  ДВНЗ ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (Ph. D. in Technical Sciences).

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України.

Вчене звання

Вчене звання Доцент кафедри інформатики присвоєно у 2014 р.

Наукова діяльність

 

Автор понад 40 публікацій за результатами наукових досліджень, в тому числі навчально-методичні видання, статті, матеріали і тези доповідей конференцій, в галузі інформатики, математики, комп’ютерних наук.

Основні публікації

 1. Превисокова Н. В. Метод декодування на основі перетворень із матрицями систем Ґалуа у завадозахищеному інформаційному обміні / Н. В. Превисокова // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2012. – № 8(179) Ч.1. – С. 291–298.
 2. Превисокова Н. В. Властивості матриць кодових систем Ґалуа над нескінченним полем / Н. В. Превисокова // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: четверта міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2013 р.: тези доп. – Вінниця: ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2013. – С. 52–54.
 3. Превисокова Н. В. Аналіз ефективності методу кодування на основі перетворення в базисі функцій Ґалуа / Н. В. Превисокова // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2013. – № 15(204) Ч.1. – С. 182–186.
 4. Превисокова Н.В. Факторизація матриць дискретних перетворень в системах функцій Ґалуа / Н.В. Превисокова // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 травня 2015 р.: – Черкаси, 2015. – С. 129–131.
 5. Превисокова Н.В. Аналіз ефективності ортогональних перетворень в системах функцій Ґалуа, породжених різними векторами / Н.В. Превисокова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – С. 123–125.
 6. Превисокова Н.В. Алгоритм декодування на основі перетворень матриць систем Ґалуа у завадозахищеному інформаційному обміні / Н.В. Превисокова  // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 6, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 43–48.
 7. Превисокова Н.В. Аналіз ефективності ортогональних перетворень в системах функцій Ґалуа, породжених різними векторами / Н.В. Превисокова // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – С. 123–125.
 8. Превисокова Н. В.  Аналіз ефективності методу кодування інформації на основі ортогонального перетворення Ґалуа / Н. В. Превисокова // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – №21 (1193). –Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 92–101.
 9. Prevysokova N.V. Family of wavelet functions on the Galois function base // Carpathian Mathematical Publications. – Vol 8, No 2 (2016). – p.295-304.
 10. Превисокова Н.В. Петришин Л.Б. Алгоритми побудови ортогональних базисів на основі рекурсивних функцій Ґалуа // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2017. – С. 179–182.
 11. Превисокова Н. В. Комп’ютерне моделювання в інтерактивних інтерфейсах мережної системи SAGE / Н. В. Превисокова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: XXV міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017, 17- 19 травня 2017 р.: тези доп, Ч.IV. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – С. 106.
 12. Превисокова Н. В. Алгоритм побудови масштабних функцій вейвлетів Ґалуа / Н.В. Превисокова //  Інформаційні  технології  та  комп’ютерне  моделювання:  матеріали  статей Міжнародної  науково-практичної  конференції,  м. Івано-Франківськ, 18-22 травня 2020 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2020. – С. 128–129.
 13. Превисокова Н.В. Моделювання операцій цифрової обробки інформаційних потоків у середовищі COCALC / Н.В. Превисокова //  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 186.
 14. Інформаційні технології  цифрової  обробки  сигналів  та програмування  систем  з  використанням  бібліотеки  Intel    Посібник – довідник  /  Н.В.  Превисокова,  В.А. Ровінський.  –  Івано-Франківськ:  Супрун В.П., 2020, – 172 с. ISBN 978-617-7468-69-0.
 15. Modern digital distance learning technologies: challenges of future teacher training/ O. Budnyk, R. Zozuliak-Sluchyk, S. Nedilskyi, I. Chervinska, T. Malanіuk, N. Prevysokova, U. Ketsyk-Zinchenko // Revista Inclusiones. Volumen 8 / Numero 1 / Enero – Marzo 2021 pp. 41-53.
  http://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/178

Навчально-методична робота

Курси: 

“Цифрова обробка інформації”;

“Обробка зображень”; 

“Комп’ютерні системи та мережі”;

спецкурси.

Навчальні видання:

 1. Превисокова Н.В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація математичних розрахунків” / Превисокова Н. В. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 42 с.
 2. Превисокова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи цифрової та мікропроцесорної техніки”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2013. – 56 с.
 3. Превисокова Н. В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація математичних розрахунків» [Електронний ресурс]. — Електрон. текст. дані. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2013. — Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/791.pdf (дата звернення: 01.04.18).
 4. Превисокова Н.В. Інтегровані системи управління. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2013. – 64 с.
 5. Інформаційні технології цифрової  обробки  сигналів  та програмування  систем  з  використанням  бібліотеки  Intel  IPP.  Посібник – довідник  /  Н.В.  Превисокова,  В.А. Ровінський.  –  Івано-Франківськ:  Супрун В.П., 2020, – 172 с. ISBN 978-617-7468-69-0.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

кафедра КНІС,

м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка, 57,

(0342)59-60-86.

nataliia.prevysokova@pnu.edu.ua

У 2009 р. є переможцем номінації «Молодий вчений року», конкурсу, що проводиться Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. Відповідно до розпорядження голів Івано-Франківської державної адміністрації та обласної ради від 07.05.2009 №237.174-р нагороджена грамотою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради: “За вагомий внесок у розвиток науки Прикарпаття”, а також за активну науково-педагогічну діяльність і сумлінну працю.

Нагороджена грамотою і подякою голови міської ради: “За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у становлення і розвиток університету та з нагоди 25-річчя з часу створення на базі Івано-Франківського державного педагогічного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника” (2017 р.).

Сертифікований фахівець Академії Intel: Курс «Introduction to multimedia applications development», « Введение в разработку мультимедийных приложений с использованием библиотек OpenCV и IPP» (72 год.).

Сертифікат №101380256.
https://intuit.ru/verifydiplomas/101380256

 

Сертифікат Intel®Teach Program (№0007PNU/MT) курсу за програмою Intel® «Навчання для майбутнього».

 

 Навчальний курс від SoftServe «TECH SUMMER FOR TEACHERS»

Онлайн-курс «Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)»

Сертифікат у базі проекту EdEra
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7608c3f3c62f4f24b01fa7b848c766ee/valid.html

 

 Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти.

Найменування: «Як підготувати успішну особистість: евристичні технології в освітньому процесі» Розвиток надпрофесійних (soft skills) і трансверсальних компетенцій, що відповідають за успішну життєдіяльність особистості, її високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання.

Свідоцтво CA226070

Перевірка офіційних документів:

https://vseosvita.ua/site/cert-proof?cert=CA226070

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
Найменування: «Професіоналізм педагогічних працівників: чинники формування і критерії оцінки у контексті трансформації освітньої галузі»
Сертифікат QV065915

Перевірка офіційних документів: https://vseosvita.ua/site/cert-proof?cert=QV065915

 

Сертифікати від Web of Science Group, A Clarivate Analytics Company (5 сертифікатів)

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)
«Онлайн-інструменти для створення навчальних відео та скринкастів»
Сертифікат DR036508
https://vseosvita.ua/site/cert-proof?cert=DR036508

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)
«Використання Google Classroom для організації високотехнологічного навчання»
Сертифікат IJ580744
https://vseosvita.ua/site/cert-proof?cert=IJ580744

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)
«Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину»
Сертифікат DA997422
https://vseosvita.ua/site/cert-proof?cert=DA997422