Петришин Любомир Богданович

P9100302-доктор технічних наук,

професор,

завідувач кафедрою


Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово.
Воно в Бога було споконвіку.
Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього.
І життя було в Нім…
(Від Івана 1:1-4)

Слово = Інформація (якщо бажаєте – поле)
(Петришин Л.)

Інформація є змістом…
(Борисенко О

 НАУКОВІ СТУПЕНІ

Dyplom SNO-02 -100x71Інженер-дослідник (диплом студентського наукового товариства)
Івано-Франківський інститут нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна.

Dyplom KTN UA m 80x53Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 –
“Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління”.
Інститут кібернетики ім. акад. В.М.Глушкова АН УРСР, м. Київ, Україна.

Dyplom DTN UA v 100x71Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.08 –
“Обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління”.
Державний Університет „Львівська політехніка” м. Львів, Україна.

ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Atestat docenta UA m 100x67 dpiДоцент кафедри автоматизованого управління в технічних та організаційних системах
Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.
Київ, Україна.

Atestat profesora UA v 80x55Професор кафедри інформатики.
Київ, Україна.

 

ОСВІТА

images-80x58Середня школа № 1

Dyplom IFING-02-80x117Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ).
Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю 0634 – “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”. Присвоєно кваліфікацію гірничого інженера-електрика.

 

Dyplom KTN UA m 80x53Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ).
Аспірантура за спеціальністю 05.13.05 – “Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління”.

 

КУРСИ

CODIFOR 80x50Сертифікат KODIFOR – Cooperation Developpement International et Formation, Nancy-Maxeville, (France)): «Функції підприємства в умовах ринку».

 

ПРОФЕСІЙНИЙ (ФАХОВИЙ) ДОСВІД

Городенківський цукровий комбінат: слюсар лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Всесоюзний науково-дослідний проектно-пошуковий інститут по освоєнню морського шельфу “ВНИПИшельф” (м. Сімферополь): інженер науково-дослідного сектору.

Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро (СКТБ) “Надра”: інженер-электронник 1-ї категорії; завідувач сектору №6, старший науковий співробітник.

Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ): доцент.

Карпатський державний центр інформаційних засобів і технологій Національної академії наук України: заступник директора по науці.

Тернопільська академія народного господарства: завідувач кафедри комп’ютерних наук.

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ: завідувач кафедри Інформатики.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Понад 230 публікацій за результатами наукових досліджень, в тому числі монографії, навчальні посібники, статті, матеріали конференцій, патенти тощо в галузі інформатики, комп’ютерних наук, електроніки та інжинірингу.

Член програмних та наукових комітетів численних національних та міжнародних наукових і технічних конференцій.

Член редакційних колегій наукових періодичних видань.

 

ІНОЗЕМНІ МОВИ

UA-80x53– українська – рідна;

PL-80x50– польська – вільно;

DE-80x48– німецька – читаю та розмовляю;

EN-80x40– англійська – читаю та розмовляю;

RU-80x50– російська – теж…

 

УМІННЯ

Prawo Jazdy - PL - 01-80x49Prawo Jazdy - PL - 02-80x49  Посвідчення водія: категорії V та R;

CMAS-001-r-80x50CMAS-002-r-80x50Сертифікат інструктора підводного спорту CMAS (Eurosystem),
включаючи проміжні ступені та спеціалізовану фахову сертифікацію:
підводного фотографа, сухий скафандр, занурення під лід, реки, ситуації екстремальні;

PADI-001-r-80x50PADI-002-r-80x50Сертифікат підводного спорту DiveMaster (USA-system),
включаючи проміжні ступені;

Patent st.sternika - 00-40x29                 Сертифікат підводного мисливця;

Patenyt st.sternika - 0180x59                 Сертифікат старшого стернового: Senior Motor Boat Helmsman;

fai-ippi-card-back-40x26fai-ippi-card-front-40x26Сертифікат пілота параглайда: Paraglide Pilot;

CPR First Aid-2-80x102CPR First Aid-1-80x102Сертифікат першої допомоги: CPR/First Aid.

 

ЗАХОПЛЕННЯ

touristМандри: водою, горами, альпійські, спелео

shvimПлавання

shuting-Спортивна стрільба

divingПірнання

paraglideПарашут

 

до змісту

 

Навчально-методична робота

Викладає предмети:
“Архітектура ЕОМ”, “Перетворення форми та цифрова обробка інформації”

до змісту

Наукові інтереси

Основні напрямки наукових досліджень полягають в формулюванні, постановці, дослідженні і вирішенні наукової проблеми створення інформаційної технології із застосуванням рекурентних та інших недвійкових методів кодування, реалізація якої дозволяє підвищити техніко-економічну ефективність впровадження та застосування інфосистем, що має важливе народногосподарське значення. Результати досліджень ґрунтуються на узагальненні існуючих і розробці нових теоретичних положень, науково обґрунтованих методів і засобів формування, перетворення і цифрової обробки повідомлень.

Розроблено теоретичні основи взаємоперетворень основних систем дискретних функцій, що породжують відповідні коди чи кодові системи. Розробка полягала в узагальненні, визначенні нових функцій теоретико-числових перетворень і їх класифікації. Це дозволило визначити повну взаємовідповідність систем функцій з кодовими системами, які ними породжуються, визначити їх властивості і обґрунтувати ефективність переходу до кодових систем Галуа, в результаті чого забезпечити реалізацію ефективних процедур перетворення форми і цифрової обробки повідомлень.

На підставі узагальнення теорії цифрових згорток в полях Галуа і дискретних перетворень Ганкеля-Тоепліца розроблені методи кореляційного прийому з виправленням одиничних і пакетів помилок, які дозволили підвищити достовірність прийому повідомлень і реалізувати алгоритми та засоби синхронізації і швидкого декодування послідовностей Галуа.

На базі закону рекурсивного формування послідовностей запропоновано метод та структури спецпроцесорів із паралельним виконанням арифметичних операцій безпосередньо в рекурсивних кодах, який дозволив ліквідувати міжрозрядні переноси та забезпечити підвищення швидкодії процесу обробки і регулярності операційного середовища.

Запропонована процедура скорочення кількості службової інформації є основою методики зменшення надлишковості формування потоків і архівування повідомлень в одно- та багатоканальних системах, на базі котрої запропоновано схемотехніку кодування і алгоритми декодування даних, реалізація яких забезпечує підвищення ефективності використання ресурсів каналів і системної пам’яті.

На підставі число-імпульсних методів розроблені ефективні інтегрально-імпульсні методи і засоби ідентифікації імпульсних джерел повідомлень з цифровою модуляцією кодами Галуа, які дозволили визначати в реальному часі інтегральну характеристику і миттєву активність джерела, що забезпечило підвищення достовірності і завадозахищеності декодування інформації.

Розроблені методики аналого-цифрового перетворення, які базуються на єдиному підході до перетворення форми інформації, що передбачає деталізацію первинного перетворювача на перетворювач фізичного параметру в електричний і міжбазисний перетворювач, виходячи з чого вперше запропоновані:

методи рекурсивного, реверсивного, ноніусного, розрідженого та комбінованого зчитування, що дозволили розробити перетворювачі переміщень на кодових шкалах Галуа, використання яких забезпечило підвищення точності, завадозахищеності, достовірності перетворення, зменшення часу позиціонування і габаритних розмірів кодових шкал;

методи скануючого, слідкуючого, паралельного і імовірнісного аналого-цифрового перетворення з вихідними рекурентними кодами, які дозволили розробити перетворювачі підвищеної точності і швидкодії з більш простою і регулярною архітектурою. Використання методу Монте-Карло дозволило здійснити розділене вимірювання “+” та “-” складових сигналів, а також векторне перемноження кількох величин.

Розроблена методика розділеного індивідуального необмеженого багатопроцесорного доступу до системних ресурсів, на підставі якої запропонована пам’ять з адресуванням в рекурсивних кодах як центральний елемент радіально-кільцевої мережі, використання котрої дозволило підвищити живучість і пропускну здатність інформаційної системи.

З метою високоефективної реалізації основних системних функцій вертикальної інформаційної технології формування, перетворення, цифрової модуляції, руху, декодування, цифрової обробки повідомлень і багатопроцесорного доступу до системної пам’яті розроблений комплекс технічних і алгоритмічних засобів з використанням рекурсивних кодових систем, а на їх основі – інформаційні системи, які володіють за рядом показників покращеними техніко-економічними характеристиками в порівнянні з системами, які функціонують з використанням відомих кодів.

В навчальний процес впроваджені результати теоретичних розробок і методики перетворення форми та цифрової обробки інформації в рекурсивних кодових системах, на базі яких запропонована методологія реалізації вертикальної інформаційної технології.

до змісту

Контактна інформація

Кафедра інформатики
Факультет математики та інформатики
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
тел.: (0342) 59-60-86

e-mail: Lubomyr.Petryshyn(at)pu.if.ua

http://personal.pu.if.ua/depart/liubomyr.petryshyn/ua/