Artem Izmailov

Senior Lecturer

ORCID: 0000-0002-6165-7490

Scopus ID: 57200138974

Web of Science ResearcherID: F-1620-2017

Google Scholar

 

Personal dataPublicationsUniversityActivitiesContacts

Biography

1999-2009 – Specialized I-III stage school № 5 in Ivano-Frankivsk (Ukraine) with in-depth study of German language.

2009-2013 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine). Faculty of Mathematics and Informatics, first-cycle program. Course of study: Informatics.

2013-2014 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine). Faculty of Mathematics and Informatics, second-cycle program. Course of study: Informatics.

2013-2015 – AGH University of Science and Technology (Poland). Faculty of Management, second-cycle program. Course of study: Informatics in Management.

2015-2018 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine). Faculty of Mathematics and Informatics, Department of Computer Science, postgraduate studies.

2018-2020 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine). Faculty of Mathematics and Informatics, Department of Computer Science and Information Systems, assistant lecturer.

2020-now – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine). Faculty of Mathematics and Informatics, Department of Computer Science and Information Systems, lecturer.

Scientific interests

Digital Information Processing, Data Science, High Performance Computing, Artificial Intelligence, Information Protection.

Languages

English – upper-intermediate

German – advanced

Polish – upper-intermediate

Ukrainian – native speaker

Latin – Tempora mutantur et nos mutamur in illis

 

 1. Ізмайлов А.В. Аналіз ефективності застосування високопродуктивних реалізацій дискретного вейвлет-перетворення Добеші для цифрової обробки одновимірних сигналів / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-16 грудня 2022 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2022. – С. 216-217.
 2. Ізмайлов А.В. Система організації спільного онлайн-перегляду відеоматеріалів / А.І. Басараб, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 15-16 грудня 2022 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2022. – С. 32-33.
 3. Ізмайлов А.В. Система організації вивчення онлайн-курсів у галузі інформаційних технологій / О.Т. Васильків, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 15-16 грудня 2022 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2022. – С. 34-35.
 4. Ізмайлов А.В. Система нанесення видимих цифрових водяних знаків на відеофайли / А.Р. Веретко, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 15-16 грудня 2022 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2022. – С. 39-40.
 5. Ізмайлов А.В. Гейміфікована система підтримки вивчення курсу фізики у середній школі / С.Ю. Кушнір, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 15-16 грудня 2022 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2022. – С. 41-42.
 6. Ізмайлов А.В. Електронна система організації та супроводу процесу лікування пацієнтів медичних закладів / І.Я. Свідрук, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 15-16 грудня 2022 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2022. – С. 45-46.
 7. Izmailov A. System for joint online video watching organization / A. Basarab, A. Izmailov // Materiały 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, 8 grudnia 2022 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2022. – S. 177.
 8. Izmailov A. Gamified support system for studying the physics course in secondary school / S. Kushnir, A. Izmailov // Materiały 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, 8 grudnia 2022 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2022. – S. 175.
 9. Izmailov A. Electronic system for organization and support for the process of patient treatment in medical institutions / I. Svidruk, A. Izmailov // Materiały 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, 8 grudnia 2022 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2022. – S. 203.
 10. Izmailov A. System for online it courses organization / O. Vasylkiv, A. Izmailov // Materiały 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, 8 grudnia 2022 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2022. – S. 174.
 11. Izmailov A. System for applying visible digital watermarks to video files / A. Veretko, A. Izmailov // Materiały 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, 8 grudnia 2022 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2022. – S. 173.
 12. Ізмайлов А.В. Цифрова обробка сигналів на основі дискретного трійкового симетричного вейвлет-перетворення / А.В. Ізмайлов // Інформаційні системи та технології: матеріали статей 9-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків, 17-20 листопада 2020 року / наук. ред. А. Д. Тевяшев, Л. Б. Петришин, В. Г. Кобзєв. – ХНУРЕ. – Х.: Друкарня Мадрид, 2020. – С. 141-142.
 13. Ізмайлов А.В. Застосування трійкового симетричного вейвлет-перетворення для цифрової обробки фрактальних даних / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XXVIII Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5. ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020 – С. 170.
 14. Ізмайлов А.В. Цифрова обробка діагностичних даних на основі трійкових симетричних перетворень / А.В. Ізмайлов // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, 6-8 квітня 2020 року. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – С. 119-121.
 15. Ізмайлов А.В. Цифрова обробка інформації на основі дискретного трійкового симетричного вейвлет-перетворення / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18-22 травня 2020 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2020. – С. 120-121.
 16. Ізмайлов А.В. Застосування трійкового симетричного ортогонального перетворення для діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ / А.В. Ізмайлов // Інформаційні системи та технології: матеріали Восьмої Міжнародної науково-технічної конференції, Коблеве-Харків, 9-14 вересня 2019 року. – Х.: ХНУРЕ, 2019. – С. 135-139.
 17. Ізмайлов А. В. Дискретне трійкове симетричне вейвлет-перетворення та його застосування у комп’ютеризованих системах діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ / А.В. Ізмайлов // Системи обробки інформації. – 2019. – № 3(158). – С. 54-64. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.06.
 18. A. Izmailov, “Symmetric Ternary Wavelet Transform and Its Application in Digital Information Processing,” 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 1127-1132. doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879808
 19. Ізмайлов А.В. Методи та засоби трійкових симетричних перетворень для цифрової обробки інформації / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2019. – С. 126-129.
 20. Izmailov A. Generating of Symmetric Ternary Functions in Means of Digital Information Processing / I. Holub, A. Izmailov // Materiały 56 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9 maja 2019 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019. – S. 203.
 21. Ізмайлов А.В. Детектування високочастотних характеристик цифрових сигналів на основі трійкового симетричного вейвлет-перетворення / І.І. Голуб, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 28-30 листопада 2018 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – С. 60-62.
 22. Ізмайлов А.В. Застосування трійкового симетричного вейвлет-перетворення для підвищення ефективності керування процесом буріння нафтових і газових свердловин / А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 28-30 листопада 2018 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – С. 63-64.
 23. Ізмайлов А.В. Застосування трійкового симетричного ортогонального перетворення для підвищення ефективності функціонування пристроїв обліку та контролю параметрів передачі газу / А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 28-30 листопада 2018 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – С. 65-66.
 24. Ізмайлов А.В. Цифрова обробка інформації в розосереджених системах управління із застосуванням швидкого ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Системи обробки інформації. – 2018. – № 3(154). – С. 79-89. doi: 10.30748/soi.2018.154.11.
 25. Holub I., Izmailov A. Properties Analysis of Wavelet Transform Based on Symmetric Ternary Functions – Analiza właściwości transformaty falkowej na podstawie trójkowych symetrycznych funkcji. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH; Issue 35. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH – ISSN 1732-0925; 2018. – S. 87-94.
 26. Ізмайлов А.В. Ефективність застосування дискретного трійкового симетричного вейвлет-перетворення для цифрової обробки інформації у розподілених системах управління / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Інформаційні системи і технології: матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції, Коблеве-Харків, 10-15 вересня 2018 року. – Х.: ХНУРЕ, 2018. – С. 194-197.
 27. Ізмайлов А.В. Застосування дискретного трійкового симетричного вейвлет-перетворення для перетворення форми та цифрової обробки інформації у розподілених системах управління в умовах секторної кооперації / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології: праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 20-25 серпня 2018 року. – Одеса : Бондаренко М.О., 2018. – С. 61-64.
 28. Ізмайлов А.В. Ефективність застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації / А.В. Ізмайлов // Методи та прилади контролю якості. 2018. № 1 (40). С. 97-104.
 29. Ізмайлов А.В. Дискретне трійкове симетричне вейвлет-перетворення та його застосування для цифрової обробки інформації у розподілених системах управління / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 року. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2018. – С. 152-155.
 30. Izmailov A. Application Effectiveness of Wavelet Transform Based on Symmetric Ternary Functions / A. Izmailov, L. Petryshyn // Materiały 55 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 10 maja 2018 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2018. – S. 274.
 31. Izmailov A. Properties Analysis of Wavelet Transform Based on Symmetric Ternary Functions / I. Holub, A. Izmailov // Materiały 55 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 10 maja 2018 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2018. – S. 271.
 32. Ізмайлов А.В. Аналіз властивостей систем трійкових симетричних функцій та їх застосування для цифрової обробки інформації у комп’ютеризованих системах управління / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи : монографія / за заг. ред. В.С. Пономаренка. – Х. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – С. 208-222.
 33. Ізмайлов А.В. Ортогональне перетворення на основі трійкових симетричних функцій та способи його швидкого обчислення у цифровій обробці інформації / А.В. Ізмайлов // Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 р., Харків, Україна / Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. – С. 32.
 34. Ізмайлов А.В. Трійкові симетричні функції та їх застосування для цифрової обробки інформації на основі вейвлет-перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології в моделюванні ІТМ-2018 : матеріали IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 22-23 березня 2018 р., Миколаїв, Україна / Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 108-109.
 35. Ізмайлов А.В. Застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації / А.В. Ізмайлов // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 93-96.
 36. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій для цифрової обробки сигналів на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні системи і технології : матеріали Шостої Міжнародної науково-технічної конференції, Коблево-Харків, 11-16 вересня 2017 року. – Х.: ХНУРЕ, 2017. – С. 232-233.
 37. A. Izmailov and L. Petryshyn, “Symmetric ternary functions and their application in orthogonal transforms,” 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, 2017, pp. 836-841. doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100364
 38. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XXV Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р.: у 4. ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017 – С. 84.
 39. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2017. – С. 187-190.
 40. Izmailov A. Properties of Methods for Frequency Analysis of Digital Signals / I. Holub, A. Izmailov // Materiały 54 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 4-11 maja 2017 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2017. – S. 262.
 41. Ізмайлов А.В. Властивості методів частотного аналізу цифрових сигналів / І.І. Голуб, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 63-65.
 42. Ізмайлов А.В. Трійкові симетричні функції та їх застосування для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 60-62.
 43. Ізмайлов А.В. Трійкові симетричні функції та їх застосування для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології в моделюванні ІТМ-2017 : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 березня 2017 р., Миколаїв, Україна / Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 169-170.
 44. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій у вейвлет-аналізі цифрових сигналів / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології – 2016 : матеріали III Української конф. молодих науковців, 19 травня 2016 р., Київ, Україна / Київ : Видавництво Київського університету імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 170-172.
 45. Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій у вейвлет-аналізі цифрових сигналів / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., Ч.IV, 18-20 травня 2016 р., Харків, Україна / Харків : Видавництво Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 2016. – С. 141.
 46. Ізмайлов А.В. Зменшення похибок ПФІ внаслідок застосування трійкової симетричної системи числення / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 квітня 2016 р., Вінниця, Україна / Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 126-128.
 47. Izmailov A. Fibonacci Code and Its Application Effectiveness in Digital Information Processing / R. Zakharuk, A. Izmailov // Materiały 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 5-12 maja 2016 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016. – S. 301.
 48. Izmailov A. Application of Theory Scales in Algorithmic Information Form Conversation / I. Melnyk, M. Petryszyn, A. Izmailov // Materiały 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 5-12 maja 2016 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016. – S. 285.
 49. Ізмайлов А. В. Трійкові симетричні функції та їх застосування у цифровій обробці інформації / А. В. Ізмайлов, Л. Б. Петришин // Системи обробки інформації. 2016. № 4 (141). С. 41-44.
 50. Ізмайлов А. В. Перспективи застосування трійкової симетричної та Фібоначчі-подібних систем числення для перетворення форми та цифрової обробки інформації / Р. Захарук, А. В. Ізмайлов // Еврика XVI : збірник студентських наукових праць. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, не опублікована.
 51. Ізмайлов А. В. Аналіз базисів та систем функцій, обґрунтування ефективності застосування трійкових симетричних функцій у цифровій обробці інформації / А. В. Ізмайлов, Л. Б. Петришин // Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі : матеріали V Міжнародної міжвузівської школи-семінару, 16 – 19 листопада 2015 р., Івано-Франківськ, Україна / Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2015. – С. 41-44.
 52. Izmailov A. Effectiveness analysis of bases and function systems used in digital information processing / A. Izmailov // Materiały 52 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 7-14 maja 2015 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015. – S. 281.
 53. Izmailov A. Efektywność trójkowych metod kodowania danych / A. Izmailov, S. Lele, R. Gatsyk // Materiały 52 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 7-14 maja 2015 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015. – S. 304.
 54. Ізмайлов А.В. Аналіз динаміки розкладу функцій за базисами та системами функцій / А.В. Ізмайлов, М.Л. Петришин // Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, 24 квітня 2015 р., Київ, Україна / Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2015. – С. 82-83.
 55. Ізмайлов А.В. Метод побудови трійкових кодів Грея / М.Л. Петришин, А.В. Ізмайлов // Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, 24 квітня 2015 р., Київ, Україна / Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2015. – С. 108.
 56. Ізмайлов А.В. Аналіз властивостей лінійно збіжних дискретних базисів та систем функцій / А.В. Ізмайлов // Інформатика, інформаційні системи та технології : матеріали ХІІ Всеукр. конф. студентів і молодих науковців, 3 квітня 2015 р., Одеса, Україна / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса : Видавництво ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2015. – С. 58-59.
 57. Izmailov A., Volchok T., Oros R., Kostiuk A., Petryshyn L. Implementation of the ternary tree decision diagram modelling method – Implementacja metody modelowania trójkowego drzew diagramów decyzyjnych. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH; Issue 30. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – ISSN 1732-0925; 2014. – S. 97-100.
 58. Izmailov A. Properties of bases and function systems, the effectiveness of their use in digital information processing / A. Izmailov // Materiały 51 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 8-15 maja 2014 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. – S. 271.
 59. Izmailov A. Analysis of ternary elements use in the decision tree method / A. Izmailov, T. Volchok, R. Oros, A. Kostiuk // Materiały 51 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 8-15 maja 2014 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. – S. 272.
 60. Izmailov A. Signal decomposition techniques on ternary symmetrical functions / T. Volchok, M. Petryshyn, A. Izmailov, A. Kostiuk // Materiały 51 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 8-15 maja 2014 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. – S. 286.
 61. Ізмайлов А.В. Аналіз властивостей та перспективи застосування трійкової та Фібоначчі-подібних систем числення / Т.С. Волчок, А.В. Ізмайлов, А.Б. Костюк // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених та студентів, 7-11 жовтня 2013 р., Івано-Франківськ, Україна / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2013. – С. 82-84.
 62. Izmailov A. Analysis of agent-oriented paradigm in artificial intelligence development / A. Izmailov // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 225.
 63. Izmailov A. Conditions of existence and properties of positional number systems / M. Petryshyn, A. Izmailov, A. Kostiuk, T. Volchok // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 219-220.
 64. Izmailov A. Applied aspects of wavelet transform / A. Izmailov, A. Kostiuk, T. Volchok, M. Petryshyn // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 220-221.
 65. Ізмайлов А.В. Моделювання процесів первинного перетворення форми інформації / М.Л. Петришин, А.В. Ізмайлов, Т.С. Волчок, А.Б. Костюк, В.О. Горєлов // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квітня 2013 р., Вінниця, Україна / Вінницький національний технічний університет. – В. : ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2013. – С. 375-378.
 66. Izmailov A., Petryshyn L. Analysis of modern encryption methods – Analiza nowoczesnych metod szyfrowania informacji. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH; Issue 25. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH – ISSN 1732-0925; 2012. – S. 123-129.
 67. Izmailov A. Analysis of modern methods of information encryption / A. Izmailov // Materiały 49 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 10-17 maja 2012 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012. – S. 299.

2015-2018 – Postgraduate student at the Department of Computer Science, course of study: Computer systems and components.
Theme of the Ph.D. thesis: “Methods and devices of symmetric ternary transforms for digital information processing”
2018-2020 – Assistant (Lecturer) at the Department of Computer Science and Information Systems.
2020-now – Lecturer at the Department of Computer Science and Information Systems.

Provides following courses for students of specialties “Computer Science” and “Information Systems and Technologies” (full-time and part-time studies): “Applied programming”, “Data analysis”, “Intellectual data analysis” (Data Mining), “Linear programming”, “Parallel and distributed computations”, “Programming and support of web-applications”, “Programming theory”,  “Web-design”, “Web-programming”, “Web-technologies”.

Tutor of the academic group IST-2.

Tutoring of student research work

Scientific tutoring of the student, who took 1st place in the competition of student research papers in the 55th Confrence of Student’s Scientific Circles (Metallurgical vertical) (2018) at AGH University of Science and Technology in Cracov (Poland).

Proceedings

Диплом І місце Голуб 2018

Participation in organising committees of scientific conferences

International Science and Practical Conference “Information Technologies and Computer Modelling” (ITCM), organized by the Department of Computer Science and Information Systems at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Conference website

International Science and Technical Young Scientists Conference “Computer Science, Information Technologies and Management Systems” (CSYSC), organized by the Department of Computer Science and Information Systems at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Conference website

9th International Science and Technical Conference “Information Systems and Technologies IST-2020”, dedicated to the 90th anniversary of Kharkiv National University of Radio Electronics, organized by the Department of Applied Mathematics at Kharkiv National University of Radio Electronics.

Conference website

Information letter

Participation in competitions of student research papers as the jury member

Competition of student research papers in the 61th Confrence of Student’s Scientific Circles (Mining vertical) (2020) at AGH University of Science and Technology in Cracov (Poland).

Jury

Membership in professional associations

Member of the Ivano-Frankivsk branch of Shevchenko Scientific Society.

Ізмайлов Посвідчення НТШ

Online courses

TEACHERS` SMART UP: WINTER EDITION 3.0 від Sigma University LLC

Certificate

TECH SUMMER FOR TEACHERS BOOTCAMP by SoftServe, Inc.

Certificate

Introduction to High-Performance and Parallel Computing by University of Colorado Boulder and offered through Coursera

Certificate

TEACHER’S DEVOPS COURSE by SoftServe, Inc.

Certificate TEACHER'S DEVOPS COURSE

TECH SUMMER FOR TEACHERS BOOTCAMP by SoftServe, Inc.

Certificate (138) TECH SUMMER FOR TEACHERS BOOTCAMP

Front-End JavaScript Frameworks: Angular by The Hong Kong University of Science and Technology and offered through Coursera

Coursera Certificate

HTML, CSS, and Javascript for Web Developers by Johns Hopkins University and offered through Coursera

Certificate

Tech summer for teachers by SoftServe, Inc.

Certificate

Seminars and webinars

Можливості аналітичного інструменту InCites

Certificate

Як не загинути в хащах журнальних видань

Certificate

How to increase recognition, funding & position in rankings: research management

Certificate

Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави

Certificate

Оновлений Journal Citation Reports

Certificate

Пошук інформації у Scopus

Certificate

ScienceDirect – можливості у відкритому доступі

Certificate

Знайомство зі Scopus

Certificate

Профіль автора у Scopus

Certificate

Авторські профілі науковця: бонус чи тягар

Certificate

Відкритий доступ та план S

Certificate

Sciencedirect wealth of knowledge

Certificate

How to work with the author profile and preprints in scopus

Certificate

SciVal for researchers – cooperation, how to look for collaborators?

Certificate

Department of Computer Science and Information Systems

Faculty of Mathematics and Computer Science

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Taras Shevchenko str., 57,

Ivano-Frankivsk, Ukraine,

76018

Tel.: +38 (0342) 59-60-86,

e-mail: artem.izmailov@pnu.edu.ua

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University