Artem Izmailov

Assistant ,

Lecturer

 

Personal dataPublicationsUniversityContacts

Biography

1999-2009 – Specialized I-III stage school № 5 in Ivano-Frankivsk (Ukraine) with in-depth study of German language.

2009-2013 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine). Faculty of Mathematics and Informatics, first-cycle program. Course of study: Informatics.

2013-2014 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine). Faculty of Mathematics and Informatics, second-cycle program. Course of study: Informatics.

2013-2015 – AGH University of Science and Technology (Poland). Faculty of Management, second-cycle program. Course of study: Informatics in Management.

2015-now – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine). Faculty of Mathematics and Informatics, Department of Computer Science, postgraduate studies.

Scientific interests

Digital information processing, Information protection, Artificial intelligence.

Languages

English – upper-intermediate

German – advanced

Polish – upper-intermediate

Ukrainian – native speaker

Russian – advanced

Personal interests

Playing guitar, rock music.

 • Ізмайлов А. В. Дискретне трійкове симетричне вейвлет-перетворення та його застосування у комп’ютеризованих системах діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ / А.В. Ізмайлов // Системи обробки інформації. – 2019. – № 3(158). – С. 54-64. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.06.
 • A. Izmailov, “Symmetric Ternary Wavelet Transform and Its Application in Digital Information Processing,” 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 1127-1132. doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879808
 • Ізмайлов А.В. Методи та засоби трійкових симетричних перетворень для цифрової обробки інформації / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2019. – С. 126-129.
 • Izmailov A. Generating of Symmetric Ternary Functions in Means of Digital Information Processing / I. Holub, A. Izmailov // Materiały 56 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9 maja 2019 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019. – S. 203.
 • Ізмайлов А.В. Застосування трійкового симетричного вейвлет-перетворення для підвищення ефективності керування процесом буріння нафтових і газових свердловин / А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 28-30 листопада 2018 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – С. 63-64.
 • Ізмайлов А.В. Застосування трійкового симетричного ортогонального перетворення для підвищення ефективності функціонування пристроїв обліку та контролю параметрів передачі газу / А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 28-30 листопада 2018 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – С. 65-66.
 • Ізмайлов А.В. Цифрова обробка інформації в розосереджених системах управління із застосуванням швидкого ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Системи обробки інформації. – 2018. – № 3(154). – С. 79-89. doi: 10.30748/soi.2018.154.11.
 • Holub I., Izmailov A. Properties Analysis of Wavelet Transform Based on Symmetric Ternary Functions – Analiza właściwości transformaty falkowej na podstawie trójkowych symetrycznych funkcji. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH; Issue 35. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH – ISSN 1732-0925; 2018. – S. 87-94.
 • Ізмайлов А.В. Ефективність застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації / А.В. Ізмайлов // Методи та прилади контролю якості. 2018. № 1 (40). С. 97-104.
 • Ізмайлов А.В. Дискретне трійкове симетричне вейвлет-перетворення та його застосування для цифрової обробки інформації у розподілених системах управління / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 року. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2018. – С. 152-155.
 • Izmailov A. Application Effectiveness of Wavelet Transform Based on Symmetric Ternary Functions / A. Izmailov, L. Petryshyn // Materiały 55 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 10 maja 2018 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2018. – S. 274.
 • Izmailov A. Properties Analysis of Wavelet Transform Based on Symmetric Ternary Functions / I. Holub, A. Izmailov // Materiały 55 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 10 maja 2018 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2018. – S. 271.
 • Ізмайлов А.В. Аналіз властивостей систем трійкових симетричних функцій та їх застосування для цифрової обробки інформації у комп’ютеризованих системах управління / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи : монографія / за заг. ред. В.С. Пономаренка. – Х. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – С. 208-222.
 • Ізмайлов А.В. Застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації / А.В. Ізмайлов // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 93-96.
 • A. Izmailov and L. Petryshyn, “Symmetric ternary functions and their application in orthogonal transforms,” 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, 2017, pp. 836-841. doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100364
 • Ізмайлов А.В. Застосування трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2017. – С. 187-190.
 • Ізмайлов А.В. Властивості методів частотного аналізу цифрових сигналів / І.І. Голуб, А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 63-65.
 • Ізмайлов А.В. Трійкові симетричні функції та їх застосування для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 60-62.
 • Ізмайлов А.В. Трійкові симетричні функції та їх застосування для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень / А.В. Ізмайлов // Інформаційні технології в моделюванні ІТМ-2017 : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 березня 2017 р., Миколаїв, Україна / Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 169-170.
 • Ізмайлов А.В. Зменшення похибок ПФІ внаслідок застосування трійкової симетричної системи числення / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 квітня 2016 р., Вінниця, Україна / Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 126-128.
 • Izmailov A. Fibonacci Code and Its Application Effectiveness in Digital Information Processing / R. Zakharuk, A. Izmailov // Materiały 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 5-12 maja 2016 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016. – S. 301.
 • Ізмайлов А. В. Трійкові симетричні функції та їх застосування у цифровій обробці інформації / А. В. Ізмайлов, Л. Б. Петришин // Системи обробки інформації. 2016. № 4 (141). С. 41-44.
 • Ізмайлов А. В. Аналіз базисів та систем функцій, обґрунтування ефективності застосування трійкових симетричних функцій у цифровій обробці інформації / А. В. Ізмайлов, Л. Б. Петришин // Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі : матеріали V Міжнародної міжвузівської школи-семінару, 16 – 19 листопада 2015 р., Івано-Франківськ, Україна / Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2015. – С. 41-44.
 • Izmailov A. Effectiveness analysis of bases and function systems used in digital information processing / A. Izmailov // Materiały 52 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 7-14 maja 2015 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015. – S. 281.
 • Izmailov A. Efektywność trójkowych metod kodowania danych / A. Izmailov, S. Lele, R. Gatsyk // Materiały 52 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 7-14 maja 2015 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015. – S. 304.
 • Ізмайлов А.В. Метод побудови трійкових кодів Грея / М.Л. Петришин, А.В. Ізмайлов // Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, 24 квітня 2015 р., Київ, Україна / Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2015. – С. 108.
 • Ізмайлов А.В. Аналіз властивостей лінійно збіжних дискретних базисів та систем функцій / А.В. Ізмайлов // Інформатика, інформаційні системи та технології : матеріали ХІІ Всеукр. конф. студентів і молодих науковців, 3 квітня 2015 р., Одеса, Україна / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса : Видавництво ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2015. – С. 58-59.
 • Izmailov A., Volchok T., Oros R., Kostiuk A., Petryshyn L. Implementation of the ternary tree decision diagram modelling method – Implementacja metody modelowania trójkowego drzew diagramów decyzyjnych. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH; Issue 30. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – ISSN 1732-0925; 2014. – S. 97-100.
 • Izmailov A. Analysis of ternary elements use in the decision tree method / A. Izmailov, T. Volchok, R. Oros, A. Kostiuk // Materiały 51 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 8-15 maja 2014 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. – S. 272.
 • Izmailov A. Signal decomposition techniques on ternary symmetrical functions / T. Volchok, M. Petryshyn, A. Izmailov, A. Kostiuk // Materiały 51 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 8-15 maja 2014 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. – S. 286.
 • Ізмайлов А.В. Аналіз властивостей та перспективи застосування трійкової та Фібоначчі-подібних систем числення / Т.С. Волчок, А.В. Ізмайлов, А.Б. Костюк // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених та студентів, 7-11 жовтня 2013 р., Івано-Франківськ, Україна / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2013. – С. 82-84.
 • Izmailov A. Analysis of agent-oriented paradigm in artificial intelligence development / A. Izmailov // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 225.
 • Izmailov A. Conditions of existence and properties of positional number systems / M. Petryshyn, A. Izmailov, A. Kostiuk, T. Volchok // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 219-220.
 • Izmailov A. Applied aspects of wavelet transform / A. Izmailov, A. Kostiuk, T. Volchok, M. Petryshyn // Materiały 50 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 9-16 maja 2013 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. – S. 220-221.
 • Ізмайлов А.В. Моделювання процесів первинного перетворення форми інформації / М.Л. Петришин, А.В. Ізмайлов, Т.С. Волчок, А.Б. Костюк, В.О. Горєлов // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квітня 2013 р., Вінниця, Україна / Вінницький національний технічний університет. – В. : ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2013. – С. 375-378.
 • Izmailov A., Petryshyn L. Analysis of modern encryption methods – Analiza nowoczesnych metod szyfrowania informacji. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH; Issue 25. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH – ISSN 1732-0925; 2012. – S. 123-129.
 • Izmailov A. Analysis of modern methods of information encryption / A. Izmailov // Materiały 49 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 10-17 maja 2012 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012. – S. 299.

2015-2018 – Postgraduate student at the Department of Computer Science, course of study: Computer systems and components.
Theme of the Ph.D. thesis: “Methods and devices of symmetric ternary transforms for digital information processing”
2018-now – Assistant (Lecturer) at the Department of Computer Science and Information Systems.
Provides following courses for students of specialties “Computer Science” and “Information Systems and Technologies” (full-time and part-time studies): “Programming Theory”, “Image and multimedia processing”, “Programming І”, “Data analysis”, “Intellectual data analysis”, “Linear programming”, “Algorithms on graphs”, “Parallel and distributed computations”.

Department of computer science

Faculty of mathematics and computer science

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Taras Shevchenko str., 57,

Ivano-Frankivsk, Ukraine,

76018

Tel.: +38 (0342) 59-60-86,

e-mail: artem.izmailov@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника