Перелік компонент освітньої програми “Інформаційні системи та технології” (бакалавр)

Перелік компонент освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Фізична культура 1,2,3,4 Відкрити
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік 3 Відкрити
Історія України 3 Залік 2 Відкрити
Історія української культури 3 Залік 8 Відкрити
Філософія 3 Залік 7 Відкрити
Політологія 3 Залік 5 Відкрити
Економіка 3 Залік 5 Відкрити
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 Залік 4 Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Іноземна мова 9 Залік 1,2 Відкрити
Математичний аналіз 12 Екзамен 1,2 Відкрити
Алгебра і геометрія 6 Екзамен 1 Відкрити
Дискретна математика 6 Екзамен 3 Відкрити
Теорія ймовірностей та математична статистика 3 Залік 4 Відкрити
Математична логіка та теорія алгоритмів 9 Залік (1 семестр), Екзамен (2 семестр) 1,2 Відкрити
Диференціальні рівняння 3 Залік 3 Відкрити
Програмування 9 Екзамен 1,2 Відкрити
Web-дизайн 3 Залік 1 Відкрити
Структури даних 3 Залік 2 Відкрити
Бази даних 3 Залік 3 Відкрити
Прикладне програмування 6 Екзамен 3 Відкрити
Крос-платформне програмування 6 Екзамен 4 Відкрити
Теорія систем 3 Екзамен 4 Відкрити
Об’єктно-орієнтоване програмування 6 Екзамен 4 Відкрити
Системне програмування 6 Екзамен 5 Відкрити
Системи автоматизованого управління 3 Залік 6 Відкрити
Комп’ютерні системи і мережі 3 Екзамен 6 Відкрити
Теорія програмних систем 3 Залік 6 Відкрити
Розробка мобільних додатків 3 Залік 6 Відкрити
Аналіз і проектування інформаційних систем 3 Залік 7 Відкрити
Web-технології 3 Екзамен 7 Відкрити
Вступ до спеціальності 3 Залік 1 Відкрити
Комп’ютерна електроніка 3 Залік 3 Відкрити
Чисельні методи 3 Залік 4 Відкрити
Архітектоніка інформаційних систем 3 Залік 5 Відкрити
Мікропрограмування 3 Залік 4 Відкрити
Теорія інформації та кодування 3 Екзамен 3 Відкрити
Курсова робота 1 3 Курсова робота 3 Відкрити
Курсова робота 2 3 Курсова робота 5 Відкрити
Курсова робота 3 3 Курсова робота 7 Відкрити
Кваліфікаційна робота 3 Екзамен 8 Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Навчальна практика 3 Залік 2 Відкрити
Обчислювальна практика 3 Залік 4 Відкрити
Виробнича практика 9 Залік 8 Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Процедура вибору дисциплін
Перелік дисциплін вільного вибору знаходиться у системі DIS-portal
Для отримання детальнішої інформації звертайтеся на кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем.
Контактна інформація:
тел. (0342) 59-60-86
Адреса: вул.Шевченка, 57 (ауд. 314, адміністративний корпус)
Івано-Франківськ, 76018
2.1 Цикл загальної підготовки
Основи наукових досліджень 3 Залік 5 Відкрити
Англійська технічного спрямування 6 Екзамен 5 Відкрити
Інтелектуальна власність 3 Залік 5 Відкрити
Практикум технічного перекладу 6 Екзамен 5 Відкрити
2.2 Цикл професійної підготовки
Інтелектуальні інформаційні системи 3 Екзамен 5 Відкрити
Технології оптимізації та дослідження операцій 6 Екзамен 6 Відкрити
Корпоративні інформаційні системи 6 Екзамен 6 Відкрити
Технології ІоТ 6 Екзамен 6 Відкрити
Системи моделювання та оптимізації бізнес процесів 6 Екзамен 7 Відкрити
Інформаційно-вимірювальні системи 6 Екзамен 7 Відкрити
Технології кібербезпеки 6 Залік 7 Відкрити
Системи підтримки прийняття рішень 6 Залік 8 Відкрити
Автоматизація і роботизація бізнес процесів 6 Залік 8 Відкрити
Нейронні мережі 3 Екзамен 5 Відкрити
Інтелектуальний аналіз даних 6 Екзамен 6 Відкрити
Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту 6 Екзамен 6 Відкрити
Дослідження операцій 6 Екзамен 6 Відкрити
Інтелектуальні технології автоматизації 6 Екзамен 7 Відкрити
Машинне навчання 6 Екзамен 7 Відкрити
Технології захисту інформації 6 Залік 7 Відкрити
Технології Хмарних обчислень 6 Залік 8 Відкрити
Теорія та методи прийняття рішень 6 Залік 8 Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація (захист роботи) 3 Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи