Перелік компонент освітньої програми “Інформаційні системи та технології” (бакалавр)

Перелік компонент освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус РНП
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Фізична культура 1,2,3,4 Відкрити Відкрити
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Історія України 3 Залік 2 Відкрити Відкрити
Історія української культури 3 Залік 8 Відкрити Відкрити
Філософія 3 Залік 7 Відкрити Відкрити
Політологія 3 Залік 5 Відкрити Відкрити
Економіка 3 Залік 5 Відкрити Відкрити
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Іноземна мова 9 Залік 1,2 Відкрити Відкрити
Математичний аналіз 12 Екзамен 1,2 Відкрити Відкрити
Алгебра і геометрія 6 Екзамен 1 Відкрити Відкрити
Дискретна математика 6 Екзамен 3 Відкрити Відкрити
Теорія ймовірностей та математична статистика 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Математична логіка та теорія алгоритмів 9 Залік (1 семестр), Екзамен (2 семестр) 1,2 Відкрити Відкрити
Диференціальні рівняння 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Програмування 9 Екзамен 1,2 Відкрити Відкрити
Web-дизайн 3 Залік 1 Відкрити Відкрити
Структури даних 3 Залік 2 Відкрити Відкрити
Бази даних 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Прикладне програмування 6 Екзамен 3 Відкрити Відкрити
Крос-платформне програмування 6 Екзамен 4 Відкрити Відкрити
Теорія систем 3 Екзамен 4 Відкрити Відкрити
Об’єктно-орієнтоване програмування 6 Екзамен 4 Відкрити Відкрити
Системне програмування 6 Екзамен 5 Відкрити Відкрити
Системи автоматизованого управління 3 Залік 6 Відкрити Відкрити
Комп’ютерні системи і мережі 3 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Теорія програмних систем 3 Залік 6 Відкрити Відкрити
Розробка мобільних додатків 3 Залік 6 Відкрити Відкрити
Аналіз і проектування інформаційних систем 3 Залік 7 Відкрити Відкрити
Web-технології 3 Екзамен 7 Відкрити Відкрити
Вступ до спеціальності 3 Залік 1 Відкрити Відкрити
Комп’ютерна електроніка 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Чисельні методи 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Архітектоніка інформаційних систем 3 Залік 5 Відкрити Відкрити
Мікропрограмування 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Теорія інформації та кодування 3 Екзамен 3 Відкрити Відкрити
Курсова робота 1 3 Курсова робота 3 Відкрити Відкрити
Курсова робота 2 3 Курсова робота 5 Відкрити Відкрити
Курсова робота 3 3 Курсова робота 7 Відкрити Відкрити
Кваліфікаційна робота 3 Екзамен 8 Відкрити Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Навчальна практика 3 Залік 2 Відкрити Відкрити
Обчислювальна практика 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Виробнича практика 9 Залік 8 Відкрити Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Процедура вибору дисциплін
Перелік дисциплін вільного вибору знаходиться у системі DIS-portal
Для отримання детальнішої інформації звертайтеся на кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем.
Контактна інформація:
тел. (0342) 59-60-86
Адреса: вул.Шевченка, 57 (ауд. 314, адміністративний корпус)
Івано-Франківськ, 76018
2.1 Цикл загальної підготовки
Основи наукових досліджень 3 Залік 5 Відкрити Відкрити
Англійська технічного спрямування 6 Екзамен 5 Відкрити Відкрити
Інтелектуальна власність 3 Залік 5 Відкрити Відкрити
Практикум технічного перекладу 6 Екзамен 5 Відкрити Відкрити
2.2 Цикл професійної підготовки
Інтелектуальні інформаційні системи 3 Екзамен 5 Відкрити Відкрити
Технології оптимізації та дослідження операцій 6 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Корпоративні інформаційні системи 6 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Технології ІоТ 6 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Системи моделювання та оптимізації бізнес процесів 6 Екзамен 7 Відкрити Відкрити
Інформаційно-вимірювальні системи 6 Екзамен 7 Відкрити Відкрити
Технології кібербезпеки 6 Залік 7 Відкрити Відкрити
Системи підтримки прийняття рішень 6 Залік 8 Відкрити Відкрити
Автоматизація і роботизація бізнес процесів 6 Залік 8 Відкрити Відкрити
Нейронні мережі 3 Екзамен 5 Відкрити Відкрити
Інтелектуальний аналіз даних 6 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту 6 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Дослідження операцій 6 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Інтелектуальні технології автоматизації 6 Екзамен 7 Відкрити Відкрити
Машинне навчання 6 Екзамен 7 Відкрити Відкрити
Технології захисту інформації 6 Залік 7 Відкрити Відкрити
Технології Хмарних обчислень 6 Залік 8 Відкрити Відкрити
Теорія та методи прийняття рішень 6 Залік 8 Відкрити Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація (захист роботи) 3 Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи

 

Перелік компонент освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології
(2019 року вступу)


Блок 1  вибірковий Web-програмування
  Системний аналіз
  Аналіз даних
  Розробка комп`ютерних ігор
  Аналіз і проектування інформаційних систем
  Інтелектуальний аналіз даних
  Операційні системи
  Перетворення форми інформації
  Мови візуального моделювання
  Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту
  Цифрова обробка інформації
  Іноземна мова
Блок 2 вибірковий Візуальне програмування систем
  Розпаралелене програмування обчислювальних систем
  Технології розробки комп`ютерних ігор (Cocos2d)
  Технології розробки комп`ютерних ігор (Unity)
  Мультимедійні додатки візуалізації даних
  Мережеві  інформаційні технологій
  Системи перетворення інформації
  Нейронні системи і мережі
  Моделювання інформаційних систем
  Методи та системи прийняття рішень
  Інтелектуальні інформаційні системи
  Практикум технічного перекладу