Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» — на кафедрі Компютерних наук та інформаційних систем, спрямована на підготовку бакалаврів та магістрів, які володіють ґрунтовною математичною підготовкою і знаннями в області програмування, знають сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів і здатні їх реалізовувати в практичних програмних продуктах. Володіють теоретичними основами процесів і процедур управління IT-проектами, принципами командної роботи.

При підготовці студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» застосовується найсучасніше програмне забезпечення. При навчанні програмуванню використовуються інтегровані середовища розробки Visual Studio, Xcode, IntelliJ IDEA. При вивченні кросплатформенного програмування розробляються додатки, які здатні працювати під керуванням різних операційних систем (iOS, Android, Windows, Linux, MacOS). Для створення математичних моделей застосовуються спеціальні пакети чисельних методів та символьної математики, такі як Maple, Matlab, Octave. Предмети по базах даних й інтелектуального аналізу даних вивчають MSSQL Server та MySQL.  Навчальні курси, з веб-розробки, засновані на використанні технологій HTML5, CSS, Java-script, Node.js, PHP, .NET MVC та Python. Значну роль в успішному працевлаштуванні випускників відіграє вивчення курсів з мов програмування Java та C#.

Навчання забезпечується першою в західному регіоні лабораторією з розробки ігрового програмного забезпечення GameHub на базі комп’ютерів Apple Macintosh. Лабораторія дозволяє проводити розробку програмного забезпечення, створювати комп’ютерну графіку та звук.

Навчання проводять кваліфіковані викладачі, які мають значний досвід практичної розробки програмного забезпечення.

Навчання за фахом 122 «Комп’ютерні науки»:

 • Основи програмування (С++, C#,  Objective-C,  Swift,  Java, Python)
 • Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв (iOS, Android)
 • WEB-розробка (HTML, CSS, PHP, Java-script)
 • Бази даних (SQL), iнтелектуальний аналіз даних
 • Теорія алгоритмів і структури даних
 • Tехнології паралельних обчислень (Nvidia Cuda, SSE)
 • Мікропрограмні елементи обчислювальних засобів (Verilog, Assembler)
 • Технології кодування i захисту інформації
 • Технології розробки ігрового програмного забезпечення (Open GL, Cocos 2D, SpriteKit, Unity)
 • Розробка кросплатформеного програмного забезпечення (Qt, Juce C++ framework)
 • Вбудовувані (Embedded) системи на базі мікроконтролерів (AVR, ARM-STM32)
 • Цифрова обробка інформації, обробка зображень (Open CV), обробка звукових сигналів.
 • Штучний інтелект (нейромережі та еволюційні алгоритми)

Навчання здійснюється з точки зору набуття практичних навичок і вмінь.

Бажаєте стати фаховим програмістом?

обирайте  «Комп’ютерні науки», спеціальність 122!