Освітні програми 126 Інформаційні системи та технології перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує освітні, компоненті, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
Розроблено проектною групою на основі стандарту вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН України №1380 від «12» грудня 2018 року).

2020
2017