Міжнародні проекти

Викладачі кафедри брали участь у гранті в партнерстві ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і міжнародного консорціуму з виконання проекту Erasmus+ №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine». Викладачі Горєлов В. О., Петришин Л. Б., Ровінський В. А., Іляш Ю. Ю. є учасниками робочої та академічної груп даного проекту.

Метою цього партнерства (проекту) є розробка і створення нових курсів, навчальних матеріалів для програм підготовки ІТ-спеціалістів ігрової галузі; впровадження розроблених курсів у навчальний процес при підготовці фахівців на рівні бакалаврів зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології» та магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»; розробка і впровадження навчальних курсів для ветеранів АТО та безробітних; побудова міцної співпраці між університетами та підприємствами ігрової галузі через надання консультаційних послуг; створення Game-лабораторії для практичної реалізації навчальних проектів і завдань студентами університету та слухачами курсів.