Науково-дослідна робота

Викладацький колектив працює над кафедральною науково-дослідною роботою «Теоретичні та методичні основи побудови комп’ютерних компонентів та систем на базі біторієнтованої вертикальної інфотехнології» (фундаментальна, ДР №0111U004751, керівник – д.т.н., професор Л.Б. Петришин). У контексті даної проблематики заплановано написання дисертаційних робіт, монографій, наукових статей, навчальних та методичних посібників. Науково-дослідна робота, яку виконують викладачі кафедри, спрямована на дослідження теоретичних основ, аналіз, розробку та обґрунтування ефективності застосування методів перетворення, цифрової модуляції, зменшення надлишковості, передавання-прийому та цифрового оброблення повідомлень в рекурсивних системах числення і розробці на їх основі елементів, пристроїв та систем вертикальної інформаційної технології.

Основні напрямки наукових досліджень полягають в формулюванні, постановці, дослідженні і вирішенні наукової проблеми створення інформаційної технології із застосуванням рекурентних та інших недвійкових методів кодування, реалізація якої дозволяє підвищити техніко-економічну ефективність впровадження та застосування інформаційних систем, що має важливе народногосподарське значення.

Результати досліджень ґрунтуються на узагальненні існуючих і розробці нових теоретичних положень, науково обґрунтованих методів і засобів формування, перетворення і цифрової обробки повідомлень.