Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” (бакалавр)

Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Фізична культура 1,2,3,4 Відкрити
Українська мова за професійним спрямуванням 3 Залік 3 Відкрити
Історія України 3 Залік 2 Відкрити
Історія української культури 3 Залік 8 Відкрити
Філософія 3 Залік 3 Відкрити
Політологія 3 Залік 7 Відкрити
Економіка 3 Залік 6 Відкрити
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 Залік 4 Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Математичний аналіз 9 Екзамен 1,2 Відкрити
Алгебра і геометрія 6 Екзамен 1 Відкрити
Дискретна математика 3 Екзамен 3 Відкрити
Теорія ймовірностей та математична статистика 3 Залік 2 Відкрити
Математична логіка та теорія алгоритмів 6 Залік 1 Відкрити
Диференціальні рівняння 3 Залік 3 Відкрити
Іноземна мова 9 Залік 1,2 Відкрити
Web-дизайн 3 Залік 1 Відкрити
Структури даних 3 Залік 3 Відкрити
Архітектура обчислювальних систем 3 Екзамен 5 Відкрити
Комп’ютерні мережі
3 Екзамен 6 Відкрити
Вступ у спеціальність 3 Залік 1 Відкрити
Бази даних 3 Залік 3 Відкрити
Програмна реалізація чисельних методів 3 Залік 4 Відкрити
Операційні системи 3 Залік 6 Відкрити
Системне програмування 6 Екзамен 5 Відкрити
Програмування С++ 12 Екзамен 1,2 Відкрити
Програмування C# 6 Екзамен 3 Відкрити
Програмування Java 6 Екзамен 4 Відкрити
Паралельні та розподілені обчислення 3 Екзамен 7 Відкрити
Платформи корпоративних інформаційних систем 3 Залік 7 Відкрити
Програмування та підтримка веб-застосувань 3 Екзамен 7 Відкрити
Теорія програмування 3 Екзамен 8 Відкрити
Цифрова техніка 3 Залік 2 Відкрити
Мікропрограмування 3 Залік 3 Відкрити
Мікропроцесорні системи 3 Екзамен 4 Відкрити
Теорія інформації та кодування 6 Екзамен 4 Відкрити
Перетворення форми інформації та цифрова обробка інформації 3 Залік 5 Відкрити
Аналіз даних 3 Екзамен 6 Відкрити
Безпека інфотехнологій 3 Залік 4 Відкрити
Курсова робота 1
3 Курсова робота 3 Відкрити
Курсова робота 2
3 Курсова робота 5 Відкрити
Кваліфікаційна робота 3 Екзамен 8 Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Навчальна практика 3 Залік 2 Відкрити
Обчислювальна практика 3 Залік 4 Відкрити
Виробнича практика 9 Залік 8 Відкрити
Практикум з програмування 3 Екзамен 6 Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Процедура вибору дисциплін
Перелік дисциплін вільного вибору знаходиться у системі DIS-portal
Для отримання детальнішої інформації звертайтеся на кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем.
Контактна інформація:
тел. (0342) 59-60-86
Адреса: вул.Шевченка, 57 (ауд. 314, адміністративний корпус)
Івано-Франківськ, 76018
2.1 Цикл загальної підготовки
Управління IT-проектами 3 Залік 4 Відкрити
Іноземна мова професійного спрямування 6 Залік 5 Відкрити
Основи проджект менеджменту 3 Залік 4 Відкрити
Практикум технічного перекладу 6 Залік 5 Відкрити
2.2 Цикл професійної підготовки
Алгоритми обробки зображень 3 Залік 5 Відкрити
Основи розробки комп’ютерних ігор 6 Залік 5 Відкрити
Технології проектування комп’ютерних ігор (Unity) 6 Залік 6 Відкрити
WEB – програмування (JavaScript) 6 Залік 6 Відкрити
Алгоритми на графах 3 Залік 6 Відкрити
Доповнена реальність, симулятори та людино-машинні інтерфейси 6 Залік 7 Відкрити
Веб-програмування (PHP)  6 Залік 7 Відкрити
Технології веб-програмування (Ruby)  6 Залік 7 Відкрити
Розробка WEB-додатків (TypeScript) 3 Залік 8 Відкрити
Проектування систем глибинного навчання 6 Залік 8 Відкрити
Шаблони проектування ПЗ 3 Залік 5 Відкрити
Програмування мобільних додатків (Android) 6 Залік 5 Відкрити
Технології розробки мобільних додатків 6 Залік 6 Відкрити
Програмування iOS  6 Залік 6 Відкрити
Крос-платформне програмування (Python) 3 Залік 6 Відкрити
Python для Data Science  6 Залік 7 Відкрити
Машинне навчання 6 Залік 7 Відкрити
Крос-платформні бібліотеки для розробки графічного інтерфейсу (QT/Juce C++) 6 Залік 7 Відкрити
Тестування та забезпечення якості ІТ проектів 3 Залік 8 Відкрити
Програмування Mac iOS 6 Залік 8 Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація
3 Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи

 

Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
(2020 року вступу)