Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” (бакалавр)

Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус РНП
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Фізична культура 1,2,3,4 Відкрити Відкрити
Українська мова за професійним спрямуванням 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Історія України 3 Залік 2 Відкрити Відкрити
Історія української культури 3 Залік 8 Відкрити Відкрити
Філософія 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Політологія 3 Залік 7 Відкрити Відкрити
Економіка 3 Залік 6 Відкрити Відкрити
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Математичний аналіз 9 Екзамен 1,2 Відкрити Відкрити
Алгебра і геометрія 6 Екзамен 1 Відкрити Відкрити
Дискретна математика 3 Екзамен 3 Відкрити Відкрити
Теорія ймовірностей та математична статистика 3 Залік 2 Відкрити Відкрити
Математична логіка та теорія алгоритмів 6 Залік 1 Відкрити Відкрити
Диференціальні рівняння 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Іноземна мова 9 Залік 1,2 Відкрити Відкрити
Web-дизайн 3 Залік 1 Відкрити Відкрити
Структури даних 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Архітектура обчислювальних систем 3 Екзамен 5 Відкрити Відкрити
Комп’ютерні мережі
3 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Вступ у спеціальність 3 Залік 1 Відкрити Відкрити
Бази даних 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Програмна реалізація чисельних методів 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Операційні системи 3 Залік 6 Відкрити Відкрити
Системне програмування 6 Екзамен 5 Відкрити Відкрити
Програмування С++ 12 Екзамен 1,2 Відкрити Відкрити
Програмування C# 6 Екзамен 3 Відкрити Відкрити
Програмування Java 6 Екзамен 4 Відкрити Відкрити
Паралельні та розподілені обчислення 3 Екзамен 7 Відкрити Відкрити
Платформи корпоративних інформаційних систем 3 Залік 7 Відкрити Відкрити
Програмування та підтримка веб-застосувань 3 Екзамен 7 Відкрити Відкрити
Теорія програмування 3 Екзамен 8 Відкрити Відкрити
Цифрова техніка 3 Залік 2 Відкрити Відкрити
Мікропрограмування 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Мікропроцесорні системи 3 Екзамен 4 Відкрити Відкрити
Теорія інформації та кодування 6 Екзамен 4 Відкрити Відкрити
Перетворення форми інформації та цифрова обробка інформації 3 Залік 5 Відкрити Відкрити
Аналіз даних 3 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
Безпека інфотехнологій 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Курсова робота 1
3 Курсова робота 3 Відкрити Відкрити
Курсова робота 2
3 Курсова робота 5 Відкрити Відкрити
Кваліфікаційна робота 3 Екзамен 8 Відкрити Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Навчальна практика 3 Залік 2 Відкрити Відкрити
Обчислювальна практика 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Виробнича практика 9 Залік 8 Відкрити Відкрити
Практикум з програмування 3 Екзамен 6 Відкрити Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Процедура вибору дисциплін
Перелік дисциплін вільного вибору знаходиться у системі DIS-portal
Для отримання детальнішої інформації звертайтеся на кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем.
Контактна інформація:
тел. (0342) 59-60-86
Адреса: вул.Шевченка, 57 (ауд. 314, адміністративний корпус)
Івано-Франківськ, 76018
2.1 Цикл загальної підготовки
Управління IT-проектами 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Іноземна мова професійного спрямування 6 Залік 5 Відкрити Відкрити
Основи проджект менеджменту 3 Залік 4 Відкрити Відкрити
Практикум технічного перекладу 6 Залік 5 Відкрити Відкрити
2.2 Цикл професійної підготовки
Алгоритми обробки зображень 3 Залік 5 Відкрити Відкрити
Основи розробки комп’ютерних ігор 6 Залік 5 Відкрити Відкрити
Технології проектування комп’ютерних ігор (Unity) 6 Залік 6 Відкрити Відкрити
WEB – програмування (JavaScript) 6 Залік 6 Відкрити Відкрити
Алгоритми на графах 3 Залік 6 Відкрити Відкрити
Доповнена реальність, симулятори та людино-машинні інтерфейси 6 Залік 7 Відкрити Відкрити
Веб-програмування (PHP)  6 Залік 7 Відкрити Відкрити
Технології веб-програмування (Ruby)  6 Залік 7 Відкрити Відкрити
Розробка WEB-додатків (TypeScript) 3 Залік 8 Відкрити Відкрити
Проектування систем глибинного навчання 6 Залік 8 Відкрити Відкрити
Шаблони проектування ПЗ 3 Залік 5 Відкрити Відкрити
Програмування мобільних додатків (Android) 6 Залік 5 Відкрити Відкрити
Технології розробки мобільних додатків 6 Залік 6 Відкрити Відкрити
Програмування iOS  6 Залік 6 Відкрити Відкрити
Крос-платформне програмування (Python) 3 Залік 6 Відкрити Відкрити
Python для Data Science  6 Залік 7 Відкрити Відкрити
Машинне навчання 6 Залік 7 Відкрити Відкрити
Крос-платформні бібліотеки для розробки графічного інтерфейсу (QT/Juce C++) 6 Залік 7 Відкрити Відкрити
Тестування та забезпечення якості ІТ проектів 3 Залік 8 Відкрити Відкрити
Програмування Mac iOS 6 Залік 8 Відкрити Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація
3 Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи

 

Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
(2020 року вступу)