Навчально-методичні матеріали

 • Іляш Ю.Ю. Навчальний посібник Програмування (С++, ООП) ч.2 / Ю.Ю. Іляш – Івано-Франківськ : 2023, Голіней. – 132 с.
 • Іляш Ю.Ю. Навчальний посібник з курсу «Розробка комп’ютерних ігор (cocos2dx)» ч.1 / Ю.Ю. Іляш – Івано-Франківськ : 2022, Голіней. – 128 с. ISBN 978-617-8128-14-2
 • Іляш Ю.Ю. Навчальний посібник Програмування (С++ основи) ч.1 / Ю.Ю. Іляш – Івано-Франківськ : 2022, Голіней. – 188 с. ISBN 978-617-8128-15-9
 • Превисокова Н.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Завадозахищені методи інфообміну». Івано-Франківськ, 2022. – 56 с.
 • Превисокова Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні системи та мережі”. Івано-Франківськ: 2022. – 56 с.
 • Нісонський В. П., Малько О.Г. Вища математика. Конспект лекцій. Частина V. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 104 с.
 • Малько О.Г. Логічний аналіз: навчальний посібник для самостійної і індивідуальної робіт. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 38 с.
 • Навчальний посібник з курсу «Кросплатформне програмування» / В.А. Ровінський – Івано-Франківськ : 2020. – 151с.
 • Навчальний посібник з курсу «Вимірювальні перетворювачі» / В.А. Ровінський – Івано-Франківськ : 2020. – 95 с.
 • Інформаційні технології цифрової обробки сигналів та програмування систем з використанням бібліотеки Intel IPP. Посібник –довідник / Н.В. Превисокова, В.А. Ровінський – Івано-Франківськ : 2020. – 170 с.
 • Семаньків М.В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Бази даних” / Семаньків М.В. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – 60 с.
 • Семаньків М.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Крос-платформне програмування”. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – 32 с.
 • Семаньків М.В. Математична логіка та теорія алгоритмів. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – 86 с.
 • Петришин Л.Б. (редакція) Методичні вказівки до написання реферату у вищому навчальному закладі як форми наукової звітності. -Івано-Франківськ: 2015. – 44 с.
 • Превисокова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи цифрової та мікропроцесорної техніки”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2013. – 56 с.
 • Превисокова Н. В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація математичних розрахунків» [Електронний ресурс]. — Електрон. текст. дані. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2013. — Режим доступу:  http://194.44.152.155/elib/local/791.pdf (дата звернення: 01.04.18).
 • Превисокова Н.В. Інтегровані системи управління. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2013. – 62 с.
 • Превисокова Н.В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація математичних розрахунків” / Превисокова Н. В. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 41 с.
 • WEB-програмування (частина 2, мова JavaScript). Методичні вказівки для студентів спеціальності  “Інформатика” В.О.Горєлов – Івано-Франківськ: ІМСТА, 2011. – 55  с.
 • Мікропроцесорні пристрої. Конспект лекцій / В.А. Ровінський – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. МВ  02070855-3253-2010. 71 с.
 • Комп’ютерна електроніка. Конспект лекцій / В.А. Ровінський – Івано-Франківськ: Видавництво ІФНТУНГ «Факел». – 2009. МВ 020708055-1942-2009, 102 с.
 • WEB-програмування (частина 1, мова PHP). Лабораторний практикум. Методичні вказівки для студентів спеціальності  “Інформатика”/ В.О.Горєлов – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – 52  с.
 • Широкосмугові системи зв’язку. Конспект лекцій / В.А. Ровінський – Івано-Франківськ: Видавництво ІФНТУНГ «Факел». – 2006. МВ 02070855-1738-2006 63 с.
 • Мікроконтролери. Конспект лекцій / В.А. Ровінський –  Івано-Франківськ: Видавництво ІФНТУНГ «Факел». – 2003. МВ 02070855-1285-2003. 146 с.
 • Мікроконтролери. Лабораторний практикум. Методичні вказівки / В.А. Ровінський –  Івано-Франківськ: Видавництво ІФНТУНГ «Факел». – 2003. МВ 02070855-1262-2003, 31 с.
 • Структурна оптимізація комп’ютерних систем: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – 134 с.
 • Петришин Л.Б. Теоретичні основи розробки обчислювальних систем: Навчальний посібник. –Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. – 136 с.
 • Петришин Л.Б., Николайчук Я.М. Система команд та елементи програмування мікропроцесора К580ИК80. – Київ :НМК ВО, 1990. – 80 с.