Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” (магістр)

Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень 3 Залік 1 Відкрити
Англійська мова наукового спілкування 9 Залік 1,2,3 Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Методологія промислової розробки програмних продуктів 6 Екзамен 2 Відкрити
Архітектура корпоративного програмного забезпечення 3 Екзамен 3 Відкрити
Програмні технології інтернет речей 3 Екзамен 1 Відкрити
Аналіз продуктивності програмних систем 3 Екзамен 2 Відкрити
Компоненти, засоби та системи технічних засобів інформаційних технологій 3 Екзамен 1 Відкрити
Системи високопродуктивних обчислень 3 Залік 3 Відкрити
Системи та методи прийняття рішень 3 Залік 3 Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Виробнича практика 12 Залік 2 Відкрити
Підготовка магістерської роботи 15 Залік Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Процедура вибору дисциплін
Для вибору дисциплін 1-го та 2-го семестру освітньої програми другого (магістерського) рівня заява подається у відбіркову приймальну комісію під час виконання вимог для зарахування на навчання. Зразок заяви про вибір дисциплін
Перелік дисциплін вільного вибору інших ОП у системі DIS-portal
Для отримання детальнішої інформації звертайтеся на кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем.
Контактна інформація:
тел. (0342) 59-60-86
Адреса: вул.Шевченка, 57 (ауд. 314, адміністративний корпус)
Івано-Франківськ, 76018
Наукові семінари 6 Залік 3 Відкрити
Хмарні обчислення 6 Залік 3 Відкрити
Завадозахищені методи інфообміну 9 Залік 1 Відкрити
Теорія нечіткого управління 9 Залік 1 Відкрити
Інструменти для розробки комп’ютерних ігор 3 Залік 1 Відкрити
Системи обробки природньої мови 3 Залік 1 Відкрити
Моделювання ігрового середовища 6 Залік 2 Відкрити
Методологія розробки компіляторів 6 Залік 2 Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація (захист роботи) 3 Вимоги до дипломної (магістерської) роботи

 

Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
(2021 року вступу)

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень 3 Залік 1 Відкрити
Англійська мова наукового спілкування 9 Залік 1,2,3 Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Методологія промислової розробки програмних продуктів 6 Екзамен 3 Відкрити
Серверне WEB-програмування 3 Екзамен 1 Відкрити
Управління ІТ проектами 3 Екзамен 1 Відкрити
Об`єктно-орієнтований аналіз і проектування систем 3 Екзамен 2 Відкрити
Компоненти, засоби та системи ТЗ ІТ 3 Екзамен 3 Відкрити
Розосереджені системи та кластерні обчислення 3 Залік 3 Відкрити
Системи та методи прийняття рішень 3 Залік 2 Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Виробнича практика 12 Залік 2 Відкрити
Підготовка магістерської роботи 15 Залік Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Наукові семінари 6 Залік 2,3 Відкрити
Хмарні обчислення 6 Залік 2,3 Відкрити
Теорія нечітких множин 9 Залік 1 Відкрити
Розроблення комп’ютерних ігор 9 Залік 2 Відкрити
Завадозахищені методи інфообміну 9 Залік 1 Відкрити
Крос-платформне програмування 9 Залік 2 Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація (захист роботи) 3 Вимоги до дипломної (магістерської) роботи