Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” (магістр)

Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус РНП
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень 3 Залік 1 Відкрити Відкрити
Англійська мова наукового спілкування 9 Залік 1,2,3 Відкрити Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Методологія промислової розробки програмних продуктів 6 Екзамен 2 Відкрити Відкрити
Архітектура корпоративного програмного забезпечення 3 Екзамен 3 Відкрити Відкрити
Програмні технології інтернет речей 3 Екзамен 1 Відкрити Відкрити
Аналіз продуктивності програмних систем 3 Екзамен 2 Відкрити Відкрити
Компоненти, засоби та системи технічних засобів інформаційних технологій 3 Екзамен 1 Відкрити Відкрити
Системи високопродуктивних обчислень 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Системи та методи прийняття рішень 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Виробнича практика 12 Залік 2 Відкрити Відкрити
Підготовка магістерської роботи 15 Залік Відкрити Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Процедура вибору дисциплін
Для вибору дисциплін 1-го та 2-го семестру освітньої програми другого (магістерського) рівня заява подається у відбіркову приймальну комісію під час виконання вимог для зарахування на навчання. Зразок заяви про вибір дисциплін
Перелік дисциплін вільного вибору інших ОП у системі DIS-portal
Для отримання детальнішої інформації звертайтеся на кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем.
Контактна інформація:
тел. (0342) 59-60-86
Адреса: вул.Шевченка, 57 (ауд. 314, адміністративний корпус)
Івано-Франківськ, 76018
Наукові семінари 6 Залік 3 Відкрити Відкрити
Хмарні обчислення 6 Залік 3 Відкрити Відкрити
Завадозахищені методи інфообміну 9 Залік 1 Відкрити Відкрити
Теорія нечіткого управління 9 Залік 1 Відкрити Відкрити
Інструменти для розробки комп’ютерних ігор 3 Залік 1 Відкрити Відкрити
Системи обробки природньої мови 3 Залік 1 Відкрити Відкрити
Моделювання ігрового середовища 6 Залік 2 Відкрити Відкрити
Методологія розробки компіляторів 6 Залік 2 Відкрити Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація (захист роботи) 3 Вимоги до дипломної (магістерської) роботи

 

Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
(2021 року вступу)

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус РНП
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень 3 Залік 1 Відкрити Відкрити
Англійська мова наукового спілкування 9 Залік 1,2,3 Відкрити Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Методологія промислової розробки програмних продуктів 6 Екзамен 3 Відкрити Відкрити
Серверне WEB-програмування 3 Екзамен 1 Відкрити Відкрити
Управління ІТ проектами 3 Екзамен 1 Відкрити Відкрити
Об`єктно-орієнтований аналіз і проектування систем 3 Екзамен 2 Відкрити Відкрити
Компоненти, засоби та системи ТЗ ІТ 3 Екзамен 3 Відкрити Відкрити
Розосереджені системи та кластерні обчислення 3 Залік 3 Відкрити Відкрити
Системи та методи прийняття рішень 3 Залік 2 Відкрити Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Виробнича практика 12 Залік 2 Відкрити Відкрити
Підготовка магістерської роботи 15 Залік Відкрити Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Наукові семінари 6 Залік 2,3 Відкрити Відкрити
Хмарні обчислення 6 Залік 2,3 Відкрити Відкрити
Теорія нечітких множин 9 Залік 1 Відкрити Відкрити
Розроблення комп’ютерних ігор 9 Залік 2 Відкрити Відкрити
Завадозахищені методи інфообміну 9 Залік 1 Відкрити Відкрити
Крос-платформне програмування 9 Залік 2 Відкрити Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація (захист роботи) 3 Вимоги до дипломної (магістерської) роботи