Програма практик 126 Інформаційні системи та технології перший (бакалаврський) рівень

Навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності 126 Інформаційні системи та технології передбачені такі види практик:

Найменування практики Семестр, в якому передбачена практика Тривалість практики
(тижнів)
Навчальна практика (без відриву) 2 2
Обчислювальна практика (без відриву) 4 2
Виробнича практика 8 6

Список баз практики на виробничу практику:

  1. ТОВ АМС Брідж ЛЛС (договір від 01.03.2021, термін на 5 років)
  2. ТОВ “ЕЛЕКС” (договір № 2022/1021 від 21.10.2022, термін на 1 рік)
  3. ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» (договір 85с/21 від 21.09.2021)
  4. Лабораторії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
  5. ІТ-компанії міста Івано-Франківська та області

Програми практик: