Міжнародна співпраця

Між ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Вищою школою економіки та інформатики у Кракові (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie) укладено угоду про співпрацю.

Аналогічні угоди укладено з НТУ “Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца у Кракові” (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, AGH), університетем у Лодзю (Uniwersytet Łodzki) та Фінансово-Економічним Інститутом Таджикистану (Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон).

З AGH укладено також Угоду про спільне навчання ІІ ступеню, за яким студенти спеціальностей “Комп’ютерні науки” та “Прикладна математика” безкоштовно навчаються за напрямом Інформатика та економетрія (Informatyka i ekonometria) на факультеті управління (Zarządzania).

 

Теми співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна партнер Установа-партнер Тема спів­ро­біт­­­ництва Документ, в рамках якого здійснюється спів­ро­біт­ництво, термін його дії
Польща Науково-технічний університет ‘Гірничо-Металургійна Академія’ Спільне навчання ІІ ступеню (магістрів) Угода про співпрацю між університетами від травня 2010 р. Порозуміння про спільне навчання ІІ ступеню (магістрів) від 28.09.2012 р.
Польща Вища школа економіки та інформатики в Кракові Зініціюван­ня та розвиток співпраці в головних напрямках прикладних наукових досліджень Угода про співпрацю №88, 2008 р.
Польща Лодзький університет Cпівпраця в  напрямках прикладних наукових досліджень Угода про співпрацю  12.01.2015 р.
Таджикистан Фінансово-Економічний Інститут Таджикистану Cпівпраця в  напрямках прикладних наукових досліджень та вдосконалення програм навчання і організації навчального процесу Угода про співпрацю 15.05.2017 р.

Науковці та студенти кафедри комп’ютерних наук та інформаційнихсистем беруть участь у щорічних науково-практичних конференціях за кордоном. Зокрема, у конференції Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka (AGH, Kraków) та конференції студентських наукових кіл (Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego).

Фахівці кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем  залучені до реалізації міжнародного грантового проекту Erasmus+ KA2 CBHE №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP “Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні — GameHub”, який полягає у забезпеченні студентів, безробітних, тимчасово переселених та ветеранів антитерористичної операції знаннями та навичками, необхідними для роботи в цифровій ігровій галузі, що підвищить їх можливості працевлаштування та самореалізацію.

Очікувані результати проекту: навчання 180 викладачів вищих навчальних закладів, 500 студентів і 150 безробітних (у тому числі ATO ветеранів) для підвищення рівня їхньої кваліфікації та компетентності; створення структури і засобів GameHub у кожному українському університеті-партнері; новостворені ігрові лабораторії та 18 навчальних модулів, що забезпечують відкриті і інноваційні навчальні ресурси для нових предметів; Міжнародна Game Design Конференція, організована консорціумом в Україні; підвищення актуальності навчальних програм університетів на українському ринку праці.

Консорціум проекту: University of Deusto, Іспанія  (координатор проекту); Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie (AGH), Польща; FH Joanneum Gesellschaft M.B.H., Австрія; Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, Австрія; Fundación Virtualware Labs, Іспанія; Донецький національний технічний університет, Україна; Херсонський національний технічний університет, Україна; Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Україна; Одеський національний політехнічний інститут, Україна; Українська асоціація фахівців технологій, Україна.