Програма практик 122 Комп’ютерні науки другий (магістерський) рівень

Навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки передбачені такі види практик:

Найменування практики Семестр, в якому передбачена практика Тривалість практики
(тижнів)
Виробнича практика 2 6
Науково-дослідна практика

(без відриву)

1-3 12

Список баз практики на виробничу практику:

  1. ТОВ АМС Брідж ЛЛС (договір від 01.03.2021, термін на 5 років)
  2. ТОВ “ЕЛЕКС” (договір № 2022/1021 від 21.10.2022, термін на 1 рік)
  3. ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» (договір 85с/21 від 21.09.2021)
  4. Лабораторії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
  5. ІТ-компанії міста Івано-Франківська та області

Програми практик:

Зразки документів:

Силабус та робоча програма практики: