Лабораторії

Завдяки роботі викладачів кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем в рамках проекту Erasmus+ KA2 CBHE №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP “Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні — GameHub” на факультеті математики та інформатики створена та укомплектована новітньою технікою навчальна лабораторія «Розробка ігрового програмного забезпечення».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

  • забезпечення студентів та слухачів університету робочими місцями, укомплективаними сучасним комп’ютерним обладнанням для розробки ігрового програмного забезпечення;
  • проведення на високому навчально-методичному рівні лабораторних та практичних занять;
  • систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу;
  • створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог техніки безпеки і чинного законодавства;
  • розробка нових курсів, навчальних матеріалів для програм підготовки ІТ-спеціалістів ігрової галузі;
  • забезпечення умов для проведення науково-дослідницької роботи студентів, аспірантів, докторантів і пошукачів у межах затверджених Університетом програм, тематика яких відповідає профілю Навчальної Лабораторії;
  • впровадження розроблених курсів у навчальний процес при підготовці фахівців на рівні бакалаврів зі спеціальностей «Інформаційні системи та технології» та «Комп’ютерні науки»;
  • розробка і впровадження навчальних курсів для ветеранів АТО та безробітніх.

Детальніше