Наукова робота студентів

Наукова робота студентів пов’язана із тематиками науково-дослідних робіт кафедри, а також із вибраною ними спеціальністю та перспективними напрямами досліджень у її межах.

Свої наукові здобутки студенти публікують у збірниках наукових праць, тез і доповідають на регіональних і міжнародних наукових конференціях.

Студенти здійснюють апробацію своїх досліджень на звітній науковій конференції студентів, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Проблемні групи та наукові гуртки

На кафедрі функціонують проблемні групи, наукові гуртки студентів та студентське конструкторське бюро:

 1. Розробка мобільних Android-додатків (науковий керівник – доцент Горєлов В.О.).
 2. Перетворення форми інформації (гурток, керівник – професор Петришин Л.Б.)
 3. «Інфо-квант» (студентське конструкторське бюро, керівник – доцент Ровінський В.А.)

Наукові конференції за участі студентів

Наукові публікації студентів

2022 рік

Міжнародна науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених “Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління” CSYSC-2022 (19 грудня 2022 року, м. Івано-Франківськ, Україна)

 1. Прогнозування для розв’язання задач ефективного виробництва енергії на сонячних електростанціях
  Драбчук Павло
 2. Аудіомодем із завадозахищеним шифруванням даних
  Ровінський Юрій
 3. Розробка державної системи для допомоги українців в післявоєнний період
  Павлюк Михайло
 4. Алгоритм майнінгу з динамічним налаштуванням для криптоплатіжних систем
  Горничар Андрій
 5. Розробка комерційної системи онлайн-телебачення
  Гуменюк Богдан
 6. Моделювання колективної поведінки децентралізованої системи із самоорганізацією у комп’ютерних іграх
  Бутенко Андрій
 7. Розробка візуальної системи спостереження для виявлення та локалізації дронів
  Сенів Павло
 8. Інтерактивна мережева система створення та пошуку вакансій
  Максимчук Максим
 9. Розробка системи електронного документообміну для вищих навчальних закладів
  Лучинський Ярослав
 10. Розробка системи автоматизації робочого місця “Мій помічник”
  Решетнік Олексій
 11. Application of a voice assistant for a news site
  Shcherbii Nazar
 12. Система прийняття рішень на базі нечіткої логіки
  Бігун Богдан
 13. Інтерактивний Android додаток для вивчення української мови та історії України
  Скрипник Василь
 14. Розробка автоматизованої інформаційної системи будівельної організації
  Павлюк Олексій
 15. Ювелірний інтернет-магазин з власним конструктором ювелірних прикрас
  Заболотний Віталій
 16. Розробка веб-додатку для покращення автоматизації роботи документообігу в медичній сфері
  Гриньків Владислав
 17. Розробка системи розпізнавання звуку із застосуванням нейронних мереж.
  Кучер Олексій
 18. Система локалізації об’єктів на зображенні.
  Мельник Олександр
 19. Мультиагентна система комп’ютерних ігор.
  Медик Михайло
 20. Система рекомендування та прогнозування вартості нерухомого майна.
  Халупняк Ігор
 21. Improvement of models, methods and technologies of information network refactoring
  Ivaniuk Andrii
 22. Аналіз лексичної тональності текстової інформації онлайн-ресурса
  Федоряк Максим
 23. Адаптивна система управління навчанням
  Камінь Віталій
 24. Оптимізація роботи кур’єрських служб за допомогою флгоритмів знаходження найкоротших шляхів у графі
  Лучик Володимир
 25. Ігрова симуляція колективної поведінки децентралізованої самоорганізованої системи
  Олексюк Олександр
 26. Автоматизована система вимірювання та аналізу рівня шкідливих речовин в довкіллі
  Минка Денис
 27. Розробка системи онлайн-запису відвідувачів з використанням нейронних мереж.
  Дацюк Олександр
 28. Удосконалення та розробка веб-дизайну Системи дистанційного навчання.
  Кучерак Василь
 29. Веб-додаток для організації і проведення онлайн-тестувань та екзаменів
  Лелюк Олександр
 30. Автоматизація тестування онлайн-ресурсу надання послуг
  Богаченко Вікторія
 31. Моделювання системи розумного будинку для Міжнародного центру зустрічей студентської молоді
  Іванюк Мирослав
 32. Інтелектуальна система управління роботою автомийки
  Кузеляк Михайло
 33. Система організації вивчення онлайн-курсів у галузі інформаційних технологій.
  Васильків Олег
 34. Розробка мобільного додатку «Помічник вчителя»
  Чігур Микола
 35. Моделювання системи трансферу даних у хмарне середовище
  Добринський Іван
 36. Аналіз методів пошуку одинакових зображень
  Ціхун Олександр
 37. Система розпізнавання людської постави для профілактики захворювань опорно-рухового апарату.
  Шпакович Юрій
 38. Інтегрована система аналізу енерговитрат на базі технології інтернету речей
  Лунів Микола
 39. Використання Google Apps Script для розробки веб-додатків
  Колесник Валентина
 40. Розробка веб-додатку для документообігу
  Никифорук Аліна
 41. Мобільний клієнт системи постачання та закупівлі
  Галалай Андрій
 42. Веб-додаток для управління готельно-ресторанним бізнесом
  Павлів Олег
 43. Система нанесення видимих цифрових водяних знаків на відеофайли
  Веретко Андрій
 44. Система організації спільного онлайн-перегляду відеоматеріалів
  Басараб Арсеній
 45. Система автоматизації координування роботи та взаємодії волонтерів
  Лінкевич Дмитро
 46. Гейміфікована Система Підтримки Вивчення Курсу Фізики у Середній Школі
  Святослав Кушнір
 47. Електронна система організації та супроводу процесу лікування пацієнтів медичних закладів
  Свідрук Ігор

63-а конференція студентських наукових кіл на базі НТУ «Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца у Кракові» (08 грудня 2022 року, м. Краків, Польща)

Призери:

 • I місце Павло Драбчук
 • I місце Олександр Мельник​
 • I місце Володимир Пицюк
 • II місце Михайло Павлюк
 • II місце Максим Максимчук
 • III місце Максим Федоряк​
 • III місце Юрій Ровінський
 • III місце Олексій Кучер

Публікації:

 1. Nykyforuk Alina Online Jewelry Store With Its Own Jewelry Designer
 2. Kolesnyk Valentyna DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION TO IMPROVE THE AUTOMATION OF DOUCMENT FLOW IN MEDICAL FIELD
 3. Rovinskyi Yurii Modeling of a data transfer system into the cloud environment
 4. Veretko Andrii System for analyzing electrical signals of the heart
 5. Vasylkiv Oleg Application of a voice assistant for a news site
 6. Kushnir Sviatoslav Modeling of collective behavior of decentralized, self-organized systems in computer games
 7. Hornychar Andriy Web app for implementing habits
 8. Basarab Arsenii DEVELOPMENT OF THE WORKPLACE AUTOMATION SYSTEM “ MY ASSISTANT”
 9. Drabchuk Pavlo Improvement and development of the web design of the distance learning system
 10. Mynka Denys Sentimental analysis of the online resource text
 11. Zabolotnyi Vitalii Integrated energy consumption analysis system based on Internet of Things technology
 12. Hrynkiv Vladyslav Computer games as multi-agent systems
 13. Dobrynskyi Ivan A system of recommending and estimating the cost of real estate
 14. Vorobii Vitalii Development of a visual surveillance system for drone detection and localization
 15. Shcherbii Nazar DEVELOPMENT OF ONLINE TELEVISION SYSTEM WITH CUSTOMIZED PLAYLIST
 16. Butenko Andrii The human posture recognition system for the prevention of the musculoskeletal system diseases
 17. Pytsiuk Volodymyr Game simulation of decentralized self-organized system’s collective behavior
 18. Reshetnik Oleksii Adaptive learning management system
 19. Kucherak Vasyl Development of a system for the recovery of Ukraine
 20. Fedoriak Maksym A web application for costing in the accounting system of an industrial company
 21. Luniv Mykola Electronic System for Organization and Support for the Process of Patient Treatment in Medical Institutions
 22. Medyk Mykhailo Development of a framework for automated testing of e-commerce system
 23. Khalupniak Ihor Development of a sound recognition system using neural networks
 24. Seniv Pavlo An interactive Android application for learning the Ukrainian language and history
 25. Humeniuk Bohdan Automated information system of the construction organization
 26. Shpakovych Yurii Algorithmic and software of the digital hospital system
 27. Oleksiuk Oleksandr Development of an online visitor registration system with neural networks usage
 28. Kamin Vitalii Decision-making system based on fuzzy logic
 29. Pavliuk Mykhailo A network system for searching IT vacancies and applicants for them
 30. Khudyk Liubomyr Optimizing of the work of courier services with the help of algorithms for finding the shortest paths in the graph
 31. Svidruk Ihor Improvement of models, methods and technologies of information network refactoring
 32. Hrabarskyi Ivan Mobile client of the supply and procurement system
 33. Kucher Oleksiy Electronic document management system
 34. Skrypnyk Vasyl Web application for hotel and restaurant business management
 35. Pavkiuk Oleksii System of object localization on images
 36. Hevak Yurii Online Jewelry Store With Its Own Jewelry Designer
 37. Datsiuk Oleksandr DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION TO IMPROVE THE AUTOMATION OF DOUCMENT FLOW IN MEDICAL FIELD
 38. Bihun Bohdan Modeling of a data transfer system into the cloud environment
 39. Maksymchuk Maksym System for analyzing electrical signals of the heart
 40. Luchyk Volodymyr Application of a voice assistant for a news site
 41. Ivaniuk Andrii Modeling of collective behavior of decentralized, self-organized systems in computer games
 42. Halalay Andriy Web app for implementing habits
 43. Luchynskyi Yaroslav DEVELOPMENT OF THE WORKPLACE AUTOMATION SYSTEM “ MY ASSISTANT”
 44. Pavliv Oleh Improvement and development of the web design of the distance learning system
 45. Melnyk Oleksandr Sentimental analysis of the online resource text

2021 рік

62-а конференція студентських наукових кіл на базі НТУ «Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца у Кракові» (06 грудня 2021 року, м. Краків, Польща)

Призери:

 • I місце Глодан Орест
 • II місце Кушина Василь
 • III місце Мальована Діана

Публікації:

 1. Oleksandr Melnyk  Automated image segmentation system. 62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –  pp 171
 2. Pavlo Drabchuk Forecasting the conditions for efficient production of energy from solar power plants  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –   pp 172
 3. Vitalii Vorobii Suppression of baseline wandering in ecg using digital filters  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –  pp 173
 4. Oleksandr Datsiuk Voting system based on blockchain technology  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –  pp 174
 5. Diana Malovana Deep learning in computer vision systems  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –  pp 175
 6. Orest Hlodan Analysis of unstructured text data  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –  pp 176
 7. Maksym Fedoriak Modeling of vehicle flow with “green wave” technology  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –   pp 177
 8. Volodymyr Pytsiuk Methods of classification and identification of moving objects in two-dimensional raster video streams  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –   pp 178
 9. Andrii Butenko Modeling of collective behavior of decentralized, self-organized systems in computer games  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –  pp 179
 10. Vasyl KushynaA pproaches to the organization of recommendation systems  62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 9 grudnia 2021– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kraków, Poland – 2021 –  pp 180

2020 рік

 1. Mykola Ilnyckiy Nataliia Podolets. Artificial intelligence tennis simulation with smartphone accelerometer. Opiekun naukowy: dr inż. Vitalii Horielov. 61. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH  3 grudnia 2020.
 2. Mykhailo PAVLIUK Analysis of system of time control for performing tests Opiekun naukowy: dr inż. Yurii Iliash. 61. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH  3 grudnia 2020.
 3.  Volodymyr MYKYTKA Running complex algorithms on microcontrollers Opiekun naukowy: dr inż. Yurii Iliash. 61. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH  3 grudnia 2020.
 4. Diana Malovana, rok III Koło Naukowe „uKOD”. Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie. «Research of the image processing system implementation using Intel IPP»
 5. Hrytsiuk Vladyslav. Koło Naukowe „uKOD”. Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie.  «Group Decision Support Systems building technologies»

2019 рік

 1. Oleg Mykhailovych. Spectral analysis of acceleration data of an Android device. / 60 Konferencja studenckich kół naukowych pionu górniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 5 grudnia 2019. P. 140. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitalii Horielov.
 2. Oleksandr Paziuk. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych. / 60 Konferencja studenckich kół naukowych pionu górniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 5 grudnia 2019. P. 141. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitalii Horielov.
 3. Vladyslav Hrytsiuk. Machine learning methods in computer games. / 60 Konferencja studenckich kół naukowych pionu górniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 5 grudnia 2019. P. 142. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitalii Horielov.
 4. Valentyn NYKALAICHUK Video Games in Education / 56 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019.. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Yurii Iliash.
 5. Andrii CHYHARIVSKII Methods and Means of Improving the Process of Visual Perception of Information / 56 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019.. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Yurii Iliash.
 6. Roman TERSHAK Using WebAssembly in Modern Web Applications /56 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019.. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Yurii Iliash.
 7. Valentyn NYKALAICHUK VIDEO GAMES IN EDUCATION. Opiekun naukowy: doc. dr inż. Yurii Iliash. 60. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 5 grudnia 2019 P. 309.
 8. Andrii CHYHARIVSKII USING TESSERACT FOR TEXT RECOGNITION Opiekun naukowy: dr inż. Yurii Iliash. 60. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH  5 grudnia 2019 P. 159.
 9. Roman TERSHAK USING WEBASSEMBLY IN MODERN WEB-APPLICATIONS. Opiekun naukowy:  dr inż. Yurii Iliash. 60. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 5 grudnia 2019 P. 160.

Міжнародна науковотехнічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління» (грудень 2019 року, м. Івано-Франківськ, Україна)

 1. Практична Реалізація Аналітичних Мереж та Дослідження Їх Характеристик
  Ростислав Филищук
 2. Моделювання Квазіпластики Капілярних Поверхонь Висячої Краплі
  Сусак Я.Я., Малько О.Г.
 3. Розробка Системи Виявлення Дефектів Мови На Основі Aналізу Aудіо-Cигналів
  Іван Скринник
 4. NP-повні Задачі та їх Алгоритми
  Париляк О.В., Семаньків М.В.
 5. Використання Технології WebAssembly у Сучасних Веб-додатках
  Роман Тершак, Юрій Іляш
 6. Дослідження Методів Інтерполяції на Неоднорідній Часовій Сітці
  Гузьо Ю.І., Горєлов В.О.
 7. Використання Tesseract для Оптичного Розпізнавання Символів
  Андрій Чихарівський, Юрій Іляш
 8. Математичне та Алгоритмічне Забезпечення Декомпозиції Складних Систем з Аналізом і Екстракцією Вхідних Даних
  Силюк О.В., Петришин Л.Б.
 9. Моделювання Квазіпластики Капілярних Поверхонь Лежачої Каплі
  Кухарчук І.Ф., Малько О.Г.
 10. Розробка Методу Розпізнавання Людської Діяльності Мобільними Сенсорами
  Глібовицький Б.І., Горєлов В.О.
 11. Дослідження Алгоритмів Фрактального Кодування Зображень
  Навроцький І.П., Семаньків М.В.
 12. Дослідження Методів Трекінгу та Класифікації Об’єктів через Системи Відеонагляду
  Сергій Крицький
 13. Процедурна Генерація Ігрових Світів
  Артур Марцінковський, Віктор Ровінський
 14. Моделювання Системи «Гравець-Комп’ютерна Гра» за Допомогою Методів Машинного Навчання
  Петрук О.В., Горєлов В.О.

2018 рік

 1. Andriy BYALYK. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2018. P. 261. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Orest Geiko.
 2. Mykhailo HROKHOLA. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2018. P. 262. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Yurii Iliash.
 3. Sofiia OSTASHA. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2018. P. 265. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.
 4. Ivan PEREGINEC, Tetiana RODCZYN. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2018. P. 268. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Jurij Strileckij.
 5. Ivan PEREGINEC, Tetiana RODCZYN. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2018. P. 268. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Wiktor Rowinskij.
 6. Ihor HOLUB. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2018. P. 269. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Artem Izmailov.
 7. Svyatoslav HRYDZHAN. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2018. P. 270. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Mykhailo Petryshyn.
 8. Andrii HURAL, Rostyslav HANYCH. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2018. P. 271. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.

Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління» (28-30 листопада 2018 року, м. Івано-Франківськ, Україна)

 1. Надія Івасишин. Аналіз Сучасного Стану Реалізації Методу Акустичної Емісії
 2. Сусак Я.Я. , Малько О.Г. Огляд Методів Моделювання Капілярних Поверхонь для Методу Висячої Краплі
 3. Святослав Гриджан, Тарас Піварчук, Михайло Петришин Вдосконалення Структур АЦП Шляхом Введення Надлишковості
 4. Ігор Голуб, Артем Ізмайлов  Детектування Високочастотних Характеристик Цифрових Сигналів на Основі Трійкового Симетричного Вейвлет-Перетворення
 5. М.I.Шевчук Дослідження Математичної Моделі Процесу Теплопередачі та Розробка на її Основі Пристрою для Контролю Температури Рідини
 6. Oрест Гейко, Артур Марцінковський Паралельна Функціональна Обробка Інформації н.а LISP
 7. Олег Федоришин Застосування Алгоритму CART для Автоматичної Класифікації Кардіограм
 8. М. І. Шевчук, М. В. Семаньків Використання автоматизованих інформаційних систем класу Learning Management System

2017 рік

 1. Мельник І. С. Технології розробки навчальних он-лайн ігор / І.С. Мельник, О.О. Власій // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. – Київ: Вид-во НПУ.  С. 6-7 імені М. П. Драгоманова, 2017. – 168 с.
 2. Коренюк Ю. Проблеми реорганізації осітньо-інформаційного середовища навчального закладу. / Ю. Коренюк // Еврика – ХVІІІ : збірник студентських наукових праць. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. – С. 152-153.
 3. Stefania Taran. A study of Sudoku solving algorithms and it’s Unity 3D implementation. / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 11 maja 2017. P. 243. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.
 4. Mykhailo Shevchuk. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 11 maja 2017. P. 244. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.
 5. Andrii Hural, Serhii Lypak. Mobile Android-based road potholes data collecting system. / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 11 maja 2017. P. 245. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.
 6. Orest Fufalko. A study on facial fatigue detection for automotive safety system. / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 11 maja 2017. P. 246. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.
 7. Serhii Miklush, Vitalii Khorobchuk. a study of biometric iris authentication principles. / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 11 maja 2017. P. 247. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.
 8. Дем’янчук О.В. ІГРОВІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ // Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові дослідження у Східній Європі». Т. 2. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 212 с. – С.130-132.

Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління” (10-12 квітня 2017 року, м. Івано-Франківськ, Україна)

 1. І. Голуб, А. Ізмайлов Властивості методів частотного аналізу цифрових сигналів
 2. М. Ільчук Дослідження методів розв’язку задачі про призначення із обмеженнями з неоднорідними параметрами при складанні розкладу навчального закладу
 3. О. Фуфалько Дослідження методів детектування рис обличчя для автомобільної системи безпеки руху
 4. І. Михайлюк Проблеми впровадження інформаційних технологій у навчальний процес
 5. М. Буряк Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для прогнозування кількості населення на заданій території
 6. І. Абрамова Хмарні обчислення в мобільному математичному середовищі Sage
 7. А. Маринець Сервіс для створення інтерактивних завдань LearningApps
 8. А. Дранчук Технології створення електронних книг
 9. Л. Рішко Спільноти Google як середовище навчально-виховного процесу
 10. І. Колісник Особливості застосування 3D-моделей в навчальному процесі
 11. І. Мельник Інтернет-технології як засіб організації групових форм роботи
 12. A. Byalyk (А. Б’ялик) Safety of usage typical hash-functions in modern information systems
 13. В. Петреній Особливості програмної та апаратної реалізації алгоритму симетричного блокового перетворення ДСТУ 7624:2014 (шифр Калина)
 14. Л. Рішко Розробка комп’ютерної гри на прикладі створення Scratch-проекту
 15. С. Таран Алгоритмізація пошуку розв’язку гри Судоку

2016 рік

 1. Регуш О. Трійкове фрактальне кодування інформації на площині // Еврика – ХVІІ : збірник студентських наукових праць. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – С. 170-171.
 2. Tetiana Bilinska. Podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne zastosowania systemów polibonacci dla PFI w ISZ. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 266.
 3. Vasyl Fushtei. Magiczne kwadraty. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 271.
 4. Radyslava Gatsyk. Przetwarzanie formy informacji w oparciu na pozycyjne subtraktywno-addytywne systemy liczbowe. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 272.
 5. Mykola Kovach. Analiza kombinatoryjna multisets. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 275.
 6. Serhii Lele The advantages of wavelets by fourier transform. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 278.
 7. Liubov Prokipchuk. Zarządzanie przepływem transportu w oparciu o model matematyczny «Zielona fala». Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 278.
 8. Oleksandr Rehush. Efektywność trójkowego kodowania danych. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 298.
 9. Hrystyna Burdiak, Realization of differential transformation methods for solving equations of the optimal control theory. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 269.
 10. Liliia Ilchyshyn. Optimization modeling for ecology problems. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 274
 11. Kuzicki Radosław. Symmetric-key and public-key cryptography algorithms// Еврика – ХVІІ : збірник студентських наукових праць. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – С. 166.
 12. Igor Melnyk,  Application of theory scales in algorithmic information form transformation. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P.
 13. Ivan Melnyk. Applying constructive model in digital algorithmic informatiom form transformation. Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż Lubomyr Petryszyn // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 282.
 14. Yuliia Pakaliuk. Komputerowe rozpoznawanie numerow tablic rejestracyjnych w zarzadzaniu ruchem transport // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 293
 15. Uliana Vasylyk. Matematyczne modelowanie dynamicznych ekologicznych procesow // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 301.
 16. Yevgen Olijnyk. Modeling of external effects dissemination in multicoherent systems Opiekun naukowy referatu: Ph.D. Olexandr Malko // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 291.
 17. Melnyk І., Petryshyn М., Izmailov А. Application of theory scales in algorithmic information form conversation/ І.Melnyk, M.Petryshyn, A.Izmailov //53 Konferencja studenckich kół naukowych, Kraków (Poland), 5 maja 2016. – Р. 286.
 18. Strypa V., Fufalko O. Rocket flame visual effect programming //53 Konferencja studenckich kół naukowych, Kraków (Poland), 5 maja 2016. – Р. 283.
 19. Стрипа В. Розроблення алгоритму та програмного забезпечення для введення додаткової прихованої інформації в аудіосигнали // Еврика – ХVІІ : збірник студентських наукових праць. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – С. 173.
 20. Volodymyr Prokopiv. Expert estimation system of production quality. Opiekun naukowy referatu: Ass.Prof., Ph.D. Natalia Prevysokova // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016.    P. 296.
 21. Khrystyna Hrymaliuk. Modeling sounds effects. Opiekun naukowy referatu: Ass.Prof., Ph.D. Natalia Prevysokova // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. – P. 273.
 22. Грималюк Христина. Аналіз ефектів звукових сигналів // Еврика – XVІ: зб. студ. наук. праць. – Івано-Фраківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2015. – С.301 – 302.
 23. Думенчук Д. Підвищення точності та швидкодії оброблення інформації у системах діагностики / Д. Думенчук // Еврика XVI: збірник студентських наукових праць. – м. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2015. – С. 303-304.
 24. Igor Rebega, Yurii Iliash.  Send message with social networks to authorized user friends // Materiały konferencyjne 53 Konferencji Studenckich kół naukowych Pionu Hutniczego. AGH. Krakow, 2016. P.297.
 25. Serhii Miklush, Vitalii Khorobchuk. Android based pattern recognition security system. / 53 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 5 maja 2016. P. 257. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.
 26. Vasyl Petrenii, Mykhailo Shevchuk, Vasyl Polianchych. Automatic clap detection Aandroid application / 53 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 5 maja 2016. P. 264. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.
 27. Дьох Кіріл. Розробка багатокористувацької системи обміну повідомленнями у реальному часі. // Еврика – XVІ: зб. студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. – С. 305 — 306. (Керівник: доц., к.т.н., Горєлов В.О.)
 28. Власій О.О., Дудка О.М., Минай Ю.А. Формування ІКТ-компетентності учнів початкової школи // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – C. 67-68.
 29. Дудка О.М., Власій О.О., Большакова Х.В. Проектування електронних дидактичних засобів як компонент професійної діяльності вчителя інформатики // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2016): тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. конф., м.Черкаси, 12-14 травня 2016 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – С. 164-165.
 30. O. Geiko, S. Dolinovska. Algorithmic features of generating pseudorandom sequences over a Galois field Gf(2) // AGH. Studenckie kola naukowe. 2016. Krakow.
 31. Мельник, І. С. Застосування конструктивного підходу до перетворення форми інформації// Мельник І. С., Петришин M. Л.  Інформаційні технології – Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016.
 32. Izmailov A. Fibonacci Code and Its Application Effectiveness in Digital Information Processing / R. Zakharuk, A. Izmailov // Materiały 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 5-12 maja 2016 r., Kraków, Polska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016. – S. 301.