61 конференція студентських кіл наукових на базі НТУ «Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца»

03 грудня 2020 року студентський та викладацький склад кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем взяв участь в 61-й конференції студентських кіл наукових на базі Науково-технологічного університету «Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца» в Кракові (Польща) http://www.knpg.agh.edu.pl/?page_id=114 .

Конференцію урочисто відкрив проректор НТУ AGH проф., д.т.н. Рафал Данько. Із вступним словом виступив координатор 61-ї конференції студентських кіл наукових проф., д.т.н. Павел Богач.

Студенти кафедри кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем взяли участь у засіданнях секції «Інформатика»
https://classroom.google.com/c/MjEwMzY1MTY3NDQz?cjc=rvwiuqj
https://classroom.google.com/c/MjEwMzY3ODc4MDA0?cjc=cw6oow4

В секціях працювали викладачі:
зав. каф. комп’ютерних наук та інформаційних систем проф., д.т.н. Любомир Богданович Петришин.
професор каф. Економіки та управління у виробництві НТУ AGH проф., д.т.н. Павел Богач;
доц. каф. комп’ютерних наук та інформаційних систем доц., к.т.н. Віталій Олевтинович Горєлов;
професор каф. Інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету проф., д.т.н. Надія Феліксівна Казакова;
доц. каф. комп’ютерних наук та інформаційних систем доц., к.т.н. Наталія Володимирівна Превисокова;
доцент каф. Інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету доц. к.т.н. Олексій Олексійович Фразе-Фразенко.
доц. каф. Прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки доц., к.т.н. Кобзєв Володимир Григорович;
викл. каф. комп’ютерних наук та інформаційних систем к.т.н. Артем Вікторович Ізмайлов.

В засіданнях секцій «Інформатика» взяли участь всього 47 учасників, заслухано 24 доповіді, серед яких 5 – студентів каф. комп’ютерних наук та інформаційних систем: Драбчук Павла, Грицюк Владислава, Павлюк Михайла, Микитки Володимира, Мальованої Діани, Ільницького Миколи, Подолець Наталії.

Конференція відбулась на високому фаховому та науково-методичному рівні.

В цікавих та бурхливих дискусіях призові місця вибороли:
2-ге місце – студент гр. ІСТ-4 Драбчук Павло;
3-тє місце – студент гр. ІСТ-1 Микитка Володимир.

Щиро вітаємо колектив викладачів та студентів каф. комп’ютерних наук та інформаційних систем із науковим здобутками та бажаємо подальших наукових досягнень.