CSYSC-2020 проведено…

01–03 грудня 2020 року на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” колективом кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем проведено Міжнародну науково-технічну конференцію здобувачів вищої освіти та молодих вчених “Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління” (CSYSC-2020) № 199 згідно плану наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2020 рік.

csysc.pnu.edu.ua

Конференцію відкрив зав. каф. комп’ютерних наук та інформаційних систем проф., д.т.н. Любомир Богданович Петришин.

Із привітальним словом від імені Ректора ПНУ проф., д.п.н. Ігоря Євгеновича Цепенди виступила профільний проректор з науково-педагогічної роботи проф., д.ф.н. Галина Йосипівна Михайлишин.

Із привітаннями також виступили:

декан факультету математики та інформатики проф., д.ф.-м.н. Володимир Михайлович Пилипів;

професор каф. системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки проф., д.т.н. Володимир Валентинович Безкоровайний;

професор каф. Інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету проф., д.т.н. Надія Феліксівна Казакова;

доцент каф. Інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету доц. к.т.н. Олексій Олексійович Фразе-Фразенко.

відповідальний секретар конференції к.т.н. Михайло Любомирович Петришин.

Роботу проведено за напрямками:

Секція 1.  Комп’ютерні науки
Секція 2.  Інформаційні технології
Секція 3.  Системи управління
Секція 4.  Ігрове програмне забезпечення

Заслухано 33 доповіді, в т.ч. 20 з України, 13 із Польщі.

Конференція відбулась на високому фаховому та науково-методичному рівні.