Лабораторія розробки ігрового програмного забезпечення GameHub PNU


Новини Дисципліни Викладачі Концепція Віртуальний тур Проекти

 • НАЗВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ GAMEHUB
  • GAMELAB-PNU
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ GAMELAB-PNU
  • Забезпечення студентів та слухачів університету робочими місцями, укомплективаними сучасним комп’ютерним обладнанням для розробки ігрового програмного забезпечення;
  • проведення на високому навчально-методичному рівні лабораторних та практичних занять;
  • систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу;
  • створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог техніки безпеки і чинного законодавства;
  • Розробка нових курсів, навчальних матеріалів для програм підготовки ІТ-спеціалістів ігрової галузі;
  • забезпечення умов для проведення науково-дослідницької роботи студентів, аспірантів, докторантів і пошукачів у межах затверджених Університетом програм, тематика яких відповідає профілю Навчальної Лабораторії;
  • впровадження розроблених курсів у навчальний процес при підготовці фахівців на рівні бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Інформатика» та «Комп’ютерні науки»;
  • розробка і впровадження навчальних курсів для ветеранів АТО та безробітніх.
 • ФУНКЦІЇ
  • Основними функціями Навчальної лабораторії є підготовка бакалаврів та магістрів спеціальностей «Інформатика» та «Комп’ютерні науки» для роботи в ігровій галузі;
  • підготовка та перепідготовка ветеранів АТО та безробітних для професійної діяльності у сфері розробки ігор;
  • розробка ігор у рамках міні-проектів для вивчення STEM школярами;
  • забезпечення умов для оволодіння навичками практичної роботи та застосування набутих знань на практиці;
  • забезпечення умов для оволодіння навичками представляти результати роботи;
  • покращення якості навчального процесу та активна участь співробітників навчальної лабораторії у виховній та профорієнтаційній роботі зі студентами;
  • виконання інших функцій відповідно до мети і завдань створення Навчальної Лабораторії.
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
  • підготовка бакалаврів та магістрів спеціальності «Комп’ютерні науки» для роботи в ігровій галузі;
  • підготовка та перепідготовка ветеранів АТО та безробітних для професійної діяльності у сфері розробки ігор;
  • розробка ігор у рамках міні-проектів для вивчення STEM школярами;
 • ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
  • викладачі університету
  • студенти
  • ветерани АТО
  • безробітні
  • працівники центрів зайнятості
  • представники ІТ-компаній