Сьогодення ідентифікується ерою інформатизації

Саме поняття інформатики (Informatique) сформовано об’єднанням термінів Information (інформація) і Automatique (автоматика) як науки про автоматизоване перетворення інформації, хоча у Західній Європі і США для визначення цієї науки використовується термін Computer Science (комп‘ютерні науки).

Розвиток та впровадження інформаційних технологій є вирішальним чинником підвищення техніко-економічної ефективності, безпеки систем керування виробничими та технічними процесами чи організаційними та соціальними гібридними утвореннями. Ефективність впровадження та експлуатації інформаційних систем в народне господарство залежить від уміння фахівців здійснювати аналіз, декомпозицію поставленої задачі, побудову математичних, структурних, інформаційних моделей, на базі яких будуються алгоритми, що, в свою чергу, служать основою синтезу програмного забезпечення та обґрунтування і вибору складу та архітектоніки технічних засобів і системного забезпечення розподілених комп’ютеризованих систем. Історично в Україні нагромаджений значний досвід підготовки висококваліфікованих кадрів та розробки і застосування у свій час передових рішень побудови засобів обчислювальної техніки в провідних вищих навчальних закладах та інституті кібернетики НАН України, вихованцями яких є працівники кафедри інформатики Прикарпатського національного університету.