Магістратура з розробки ігрового програмного забезпечення

29 серпня 2019 р. відбулося засідання Вченої ради факультету математики та інформатики. Серед питань, що обговорювалися – результати грантового проекту Erasmus+ KA2 CBHE №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP “Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні — GameHub”

Цільова аудиторія: викладачі університету; студенти; ветерани АТО; безробітні; працівники центрів зайнятості; представники ІТ-компаній. Проектом у межах Прикарпатського університету охоплено більше 100 студентів та понад 30 осіб згаданих вище категорій. 

Академічними групами університетів розроблено комплекси навчального та методичного забезпечення дисциплін, що викладаються у межах проекту, та проведено ряд тренінгів. 

Технічні завдання проекту у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника виконують на базі кафедри інформатики. За фінансової підтримки програми Еразмус+ Європейського Союзу при кафедрі створено та обладнано сучасну лабораторію з розробки ігрового програмного забезпечення GameLab. Лабораторія укомплектована PC/Mac-комп’ютерною технікою для вирішення задач програмування ігрових додатків та створення їх музичного супроводу.

Розроблені методичні рекомендації для читання дисциплін-спецкурсів, що об’єднанні в спеціалізацію «Розробка програмного забезпечення» для бакалаврів напряму підготовки 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». З 2019 року дана спеціалізація введена для читання студентам спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Здійснюється розробка інноваційної за змістом освітньої програми «Розробка ігрового програмного забезпечення» (робоча назва) для напряму підготовки 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої школи заочно-дистанційної форми навчання в рамках наданого ліцензійного набору.