Звітна наукова конференція студентів, засідання підсекцій “Комп’ютерних наук” та “Інформаційних систем та технологій”

07 квітня 2022 року відбулась звітна наукова конференція студентів за 2021 рік.

На засіданнях у підсекціях студенти спеціальностей “Комп’ютерні науки” та “Інформаційні системи та технології” представили результати власних досліджень і розробок в галузі інформаційних технологій: розроблені інформаційні системи, програмно-апаратні засоби, додатки та веб-застосунки, призначені для розв’язання актуальних задач. Доповіді були змістовні і цікаві.

Працювали дві підсекції “Підсекція комп’ютерних наук” і “Підсекція інформаційних систем та технологій” керівниками яких були д.т.н., профПетришин Л.Б. та к.т.н., доц. Превисокова Н.В. У засіданнях та обговоренні також взяв участь колектив кафедри.

Дякуємо учасникам за цікаві доповіді!