Графік контролю виконання студентами магістерських робіт

Графік

контролю виконання студентами 1-го курсу ОР «магістр»

спеціальностей: «Комп’ютерні науки» та «Середня освіта (інформатика)»

магістерських робіт у 2017-2018 н.р.

05 жовтня

затвердження тематики робіт

12 грудня

21 грудня

консультація у наукового керівника

доповідь на науковому семінарі кафедри

14 лютого

консультація у наукового керівника

березень 2018 р

виступ на університетській конференції за тематикою роботи

12 квітень

консультація у наукового керівника

10 травня

доповідь на науковому семінарі кафедри

У випадку не дотримання затвердженого графіку звітних консультацій, студенти будуть не допущені до захисту магістерських робіт.

Зав. кафедри, професор Л. Б. Петришин

Декан В. М. Пилипів