Засідання підсекції звітної наукової конференції студентів

08 квітня відбулась звітна наукова конференція студентів за 2020 рік.

На засіданні студенти спеціальностей “Інформаційні системи та технології” та “Комп’ютерні науки” представили результати своїх досліджень в галузі інформаційних технологій, розроблені інформаційні системи, мобільні та веб-застосунки, призначені для допомоги в розв’язанні актуальних задач сьогодення. Доповіді були змістовні і цікаві, виголошувались українською та англійською мовами.

Працювали дві підсекції, керівниками яких були д.т.н., проф. Петришин Л.Б. та к.т.н., доц. Превисокова Н.В.

Дякуємо всім за участь і цікаві доповіді!