Акредитація освітньої програми «Інформаційні системи та технології»

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти акредитована освітня програма «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на кафедрі комп’ютерних наук Читати далі