Акредитовано освітню програму «Інформаційні системи та технології»

Освітня програма «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних систем акредитована.

Сертифікат https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2021/04/126-sert-bak.pdf

Інформація про освітню програму

Запрошуємо на навчання!