Certificate Logo

Платформи для удосконалення навичок і саморозвитку

Навчання в університеті – це не лише відвідання лекційних та практичних занять і проходження іспитів. Це і постійний процес саморозвитку, який може лежати у площині, відмінній від тої, яка задається Читати далі