Заняття “Академічна доброчесність у закладі вищої освіти”

Якісна система вищої освіти вимагає розроблення нових підходів до навчання та викладання утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності. Питанню академічної доброчесності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та на кафедрі Комп’ютерних наук та інформаційних систем надається велике значення і увага.

З перших тижнів навчання здобувачі освіти знайомляться з поняттям і принципами академічної доброчесності в освітньому процесі і науковій діяльності та навчаються їх дотримуватись. 29.11.2023 відбулось заняття “Академічна доброчесність у закладі вищої освіти ” зі здобувачами освіти першого курсу спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”. Організатор зустрічі – академнаставник першого курсу і гарант освітньої програми “Інформаційні системи та технології” доцент Наталія Превисокова розглянула питання понять та принципів академічної доброчесності, її порушень, різновидів академічного плагіату, сервіси та системи перевірки робіт на плагіат.

Презентовано чинні положення у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника з питань етики та академічної доброчесності та приклади звітів системи перевірки робіт на плагіат UNICHECK.

Учасники зустрічі зацікавились сервісами перевірки робіт на плагіат, способами та рекомендаціями щодо запобігання академічному плагіату.

Meeting Photo