Самостійна робота

ГРАФІК
контролю самостійної навчальної роботи студентів
2020-2021 нр

з/п

Прізвище
та ініціали
викладачів
День тижня Години
консультацій
1 проф. Петришин Л.Б. Вт 16-17
2 доц. Семаньків М.В. Пн. 15-16
3 доц. Горєлов В.О. Чт. 15-16
4 доц. Ровінський В.А. Ср. 15-16
5 доц. Іляш Ю.Ю. Пн. 15-16
6 доц. Превисокова Н.В. Ср. 15-16
7 ст. викл. Петришин М.Л. Пн. 16-17
8 викл. Ізмайлов А.В. Вт. 16-17

 

зав. кафедри,
проф.                                                                                                 Петришин Л.Б.

Завантажити

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ