Петришин Любомир Богданович

доктор технічних наук, професор,

професор кафедри

Scopus: 55976325300
Web of Science ResearcherID: O-6879-2015
ORCID: 0000-0003-4168-3891
ResearcherID: O-6879-2015

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

 НАУКОВІ СТУПЕНІ

Dyplom SNO-02 -100x71Інженер-дослідник (диплом студентського наукового товариства)
Івано-Франківський інститут нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна.

Dyplom KTN UA m 80x53Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 –
“Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління”.
Інститут кібернетики ім. акад. В.М.Глушкова АН УРСР, м. Київ, Україна.

Dyplom DTN UA v 100x71Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.08 – “Обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління”. Державний Університет „Львівська політехніка” м. Львів, Україна.

 ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Atestat docenta UA m 100x67 dpiДоцент кафедри автоматизованого управління в технічних та організаційних системах Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу. Київ, Україна.

Atestat profesora UA v 80x55Професор кафедри інформатики. Київ, Україна.

  ОСВІТА

images-80x58Середня школа.

Dyplom IFING-02-80x117Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ).
Диплом з відзнакою за спеціальністю
0634 – “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”.
Присвоєно кваліфікацію гірничого інженера-електрика.

Dyplom KTN UA m 80x53Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ).
Аспірантура за спеціальністю 05.13.05 – “Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління”.

 КУРСИ

CODIFOR 80x50Сертифікат KODIFOR – Cooperation Developpement International et Formation, Nancy-Maxeville, (France)): «Функції підприємства в умовах ринку».

ІНОЗЕМНІ МОВИ

UA-80x53 – українська – рідна;

PL-80x50– польська – вільно;

DE-80x48– німецька – читаю та розмовляю;

EN-80x40– англійська – читаю та розмовляю;

RU-80x50– російська – не розмовляю.

УМІННЯ

Prawo Jazdy - PL - 01-80x49Prawo Jazdy - PL - 02-80x49  Посвідчення водія: категорії V та R;

CMAS-001-r-80x50CMAS-002-r-80x50Сертифікат інструктора підводного спорту CMAS (Eurosystem),
включаючи проміжні ступені та спеціалізовану фахову сертифікацію: підводного фотографа, сухий скафандр, занурення під льод, реки, ситуації екстремальні;

PADI-001-r-80x50PADI-002-r-80x50Сертифікат підводного спорту DiveMaster (USA-system),
включаючи проміжні ступені;

Patent st.sternika - 00-40x29             Сертифікат підводного мисливця;

Patenyt st.sternika - 0180x59              Сертифікат старшого стернового: Senior Motor Boat Helmsman;

Patenyt st.sternika - 0180x59              Сертифікат старшого стернового: Senior Motor Boat Helmsman;

CPR First Aid-2-80x102CPR First Aid-1-80x102Сертифікат першої допомоги: CPR/First Aid.

ХОБІ

touristТуризм: водний, гірський, альпійський, спелео

shvimПлавання

shuting-Спортивна стрільба

divingПірнання

paraglideПарашут

Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, i Бог було Слово.
   Євангеліє від св. Івана

 Чим більше я вивчаю природу, тим більше
перед лицем творінь Творця зростає моя віра в Нього…
Луї Пастер

Якщо ви маєте яблуко та я маю яблуко, і якщо ми обміняємося цими яблуками,
то в кожного залишиться по одному яблуку.
А якщо ви маєте ідею і я маю ідею, то, обмінявшись цими ідеями,
кожен матиме дві ідеї.
Бернард Шоу

Пiзнається бо дерево з плоду його.
  Євангеліє від св. Матвія

Можна з впевненістю сказати, що доктрина особистості Бога,
який керує подіями природи, ніколи не може бути спростована наукою.
Альберт Ейнштейн

…істина є безначальна.
Григорій СКОВОРОДА

2005

 1. Petryshyn L. IT: protection of information, “Can the transitional and development economies ever catch up”: Cracow. September 2005. s. – 146-148
 2. Petryshyn L. Mathematical modelling of the mechanism of management by innovative activity, “Can the transitional and development economies ever catch up”: Cracow. September 2005. s 149-150
 3. Петришин Л.Б. BasesofElementaryArithmeticinGaloissfields (Основи елементарної арифметики в полях Галуа). International Scientific Journal of Computing, ISSN 1727-6209, 2005, vol. 4, Issue I, 19-26.
 4. Лаврів М.В., Петришин Л.Б. Аналого-цифрове перетворення Монте-Карло, як перспективний метод покращення динамічних показників перетворювачів // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології” (28 червня – 2 липня 2005 р.). – Київ: НТУУ «КПІ» 2005. – 241 с. . – Мови укр., рос., англ. – С. 196.
 5. Петришин Л.Б., Іляш Ю.Ю. Аналіз методів зменшення надлишковості повідомлень та визначення їх ефективності // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології” (28 червня – 2 липня 2005 р.). – Київ: НТУУ «КПІ», 2005. – 241 с. – Мови укр., рос., англ. – С. 210
 6. Превисокова Н.В., Петришин Л.Б. Аналіз ефективності реалізації теоретико-числового перетворення Мерсенна над полями Галуа // Матеріали наук.-практ. конф. “Інтегровані інформаційні технології та системи” (22-23 листопада 2005). – Київ: НАУ, 2005. – С. 101-103.
 7. Лаврів М.В., Петришин Л.Б. Аплікація методу Монте-Карло як основа покращення динаміки перетворювачів форми інформації // Матеріали наук.-практ. конф. “Інтегровані інформаційні технології та системи”. – Київ: НАУ, 2005. – С. 84-86.
 8. Петришин Л., Превисокова Н. Аналіз методів обчислення згорток при цифровій обробці діагностичної інформації. // Матеріали ХХІІ – Міжнародної міжвузівської школи-семінару “Методи і засоби технічної діагностики” (10-14 жовтня 2005 р.) – Івано-Франківськ, «Наукові вісті», N2(8) 2005 –C. 29-34.
 9. Петришин Л.Б., Лаврів М.В. Спосіб генерування псевдовипадкових чисел та пристрій для його здійснення№ заявки –  а 2005 12831, 30.12.2005, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

2006

 1. Лаврів М.В., Петришин Л.Б. Методи та засоби багатоквадрантного аналого-цифрового перетворення Монте-Карло // Збірник матеріалів 12-ї міжнародної мужвузівської школи-семінару “Методи та засоби технічної діагностики” (10-14 жовтня 2005 р.) – Івано-Франківськ, «Наукові вісті», N1(9) 2006. – C. 17-23. (ПНУ).
 2. Монастерецький В.В., Петришин Л.Б. Реалізація елементарних арифметичних операцій в полях Галуа // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали 1-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2006. – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – С. 66-69.
 3. Превисокова Н.В., Петришин Л.Б. Теоретико-числові основи дискретного гармонічного аналізу в системі Грея // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали 1-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2006. – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – С. 109-112.
 4. Петришин Л.Б. Визначення кодових систем Галуа та їх основних властивостей. Тези доп. третьої міжнародної наук. конф. “Сучасні методи кодування в електронних системах ” – Суми: СумДУ, 2006. – С. 63-64.
 5. Петришин Л.Б. Оцінка ефективності методів кодування. Тези доп. третьої міжнародної наук. конф. “Сучасні методи кодування в електронних системах” – Суми: СумДУ, 2006. – С. 65-66.
 6. Превисокова Н.В., Петришин Л.Б. Аналіз методів реалізації теоретико-числового перетворення Хаара над полями Галуа // Інформатика, математика, механіка: І міжвузівська наук.-техн. конф., 17-21 квіт. 2006 р.: тези доп. – Суми: СумДУ, 2006. – С. 143–147.
 7. Превисокова Н.В., Петришин Л.Б. Теоретичні основи функціональних перетворень дискретно-нерегулярних базисів та систем функцій. // Вісник СНУ ім. В. Даля, №1 (95), 2006. – С. 178-183.
 8. Петришин Л.Б., Лаврів М.В. Спосіб генерування псевдовипадкових чисел та пристрій для його здійснення – № заявки – а 2006 05878, дата подачі 29.05.2006, заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

2007

 1.  Петришин Л.Б., Кубинський В. Перспективы применения рекурсивных методов кодирования Галуа в компютеризованых системах. // Вісник Хмельницького нац.ун-ту – 2007. – т.1(90), №2. – С. 59-63. х
 2.  Кубиньский В., Кубиньска-Калета E., Петришин Л.Б., Кравчик К. Применение эволюционных алгоритмов для планирования автоматизированного производства промышленных предприятий. // Вісник Хмельницького нац.ун-ту – 2007. – т.1(90), №3. – С. 19-22. х немає
 3.  Петришин Л.Б., Кубінський В. Методи цифрової модуляції послідовностями Галуа. // Тези доп. першої міжнародній наук.-практ. конф. “Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації” – Вінниця:  2007. – С. 12-13. х
 4.  Петришин Л.Б., Вашкелевич В. Аналіз ефективності перетворення форми інформації в системах кодування Галуа. // Тези доп. першої міжнародній наук.-практ. конф. “Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації” –  Вінниця:  2007. – С. 14-15. х
 5.  Лаврів М.В., Петришин Л.Б. Генератори рівномірно розподілених псевдовипадкових величин. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Фізика. 2007. Випуск ІІІ, – Івано-Франківськ, 2007 р. – С. 112-118.
 6.  Лаврів М.В., Петришин Л.Б. Аналіз ефективності застосування методів генерування сигналів з псевдовипадковим розподілом у системах статистичних досліджень. // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. – Івано-Франківськ, 2007. – №2 (12). – С.61-66.
 7.  Превисокова Н.В., Петришин Л.Б. Теоретико-числові основи дискретного гармонічного аналізу в системі Радемахера. // Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. – 2007. Вип.ІІІ. – С. 107-112.
 8.  Kubiński W., Kubińska-Kaleta E., Petryshyn L. GospodarkaodpadamiilogistykautylizacjiWastmanagementandutilizationlogistics / – W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość) ; ISBN 978-83-7193-342-4 (cz. 1). — Opis częśc. wg okł. — S. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.
 9.  Petryshyn L. Theoretical-numerical Bases of Synthesis of Code Galois’s Systems // Proceedings of the 4th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS-2007 (6-8 September 2007), Dortmund, – S. 290-293.
 10. Theoretical-numerical bases of synthesis of code Galois’s systems / Lyubomyr PETRYSHYN // W: IDAACS 2007 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 4th IEEE workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: technology and applications : the crossing point of IDAACS and East & West scientists : Dortmund, Germany, September 6–8, 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IEEE, Fachhochschule Dortmund – University of Applied Sciences. — Piscataway, NJ : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 1-4244-1348-6. — S. 290–293. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 293
 11. Петришин Л., Николайчук Я. Аналитическое моделирование информационных систем автоматизированного управления – Analytical modeling of infosystems of automated management. // Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej: X międzynarodowa naukowa konferencja “Zarządzanieprzedsiębiorstwem. Teoria i praktyka”: Kraków, 22-23 listopada 2007 r. / pod red. Wiesława Waszkielewicza; — Kraków: Wydawnictwa AGH, 2007. — ISBN 978-83-7464-153-1 — S. 268–275. — Bibliogr. s. 338, Abstr.
 12. Analitičeskoemodelirovanieinformacionnyhsistemavtomatizirovannogoupravleniâ — Anatytical modelling of infosystems of automated management / Lyubomyr Petryshyn // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN 978-83-7464-153-1. — S. 268–275. — Bibliogr. s. 274, Rez., Streszcz., Summ.
 13. Іляш Ю.Ю., Петришин Л.Б. Стиснення інформації як фактор підвищення ефективності систем інфообміну. // Наукові Вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька Академія», №1(11) – 2007, – 49 – 53 с.

2008

 1.  Лаврів М.В., Петришин Л.Б. Аналого-цифрове перетворення Монте-Карло в засобах вимірювання і обробки вібраційних сигналів. // Computing: International Scientific Journal, ISSN 1727-6209 2008, vol. 7, Issue I, 43-50. (ПНУ).
 2.  Петришин Л.Б., Кубиньский В. Методика анализа и внедрения информационных технологий в системах планирования и управления экономическим и социальным развитием. // «Сучасні проблеми економічного та соціального розвитку України». Збірник матеріалів Х міжнародної науково-теоретичної конференції (16-17 квітня 2008р.) Українська академія бізнесу і підприємництва – К., 2008. – 250 с. – С. 146-148.
 3. Metodikaanalizaivnedreniâ informacionnyhtehnologijvsistemahplanirovaniâ iupravleniâ ékonomičeskimisocialnymrazvitiem — [Methodology of the analysis and implementing information technology in planning and management systems of economic and social development] / L. B. PETRYSHYN, W. KUBIŃSKI // W: Sučasni problemi ekonomičnogo ta socíal’nogo rozvitku Ukraïni : zbírnik materíalív X miznarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 16–17 kvítnâ 2008 roku / Derzavnij Komítet Ukraïni z Pitan’ Regulâtornoï Polítiki ta Pídpriémnictva, Ukraïns’ka akademíâ bíznesu ta pídpriémnictva. — Kiïv : [s.\,n.], 2008. — (Bíblíoteka pídpriémnictva). — S. 146–148
 4. Петришин Л.Б., Кубиньска-Калета Е. К фундаментальным основам построения информационных систем планирования и управления экономическим и социальным развитием организационных образований // Збірник матеріалів Х-ї міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економічного та соціального розвитку України» (16-17 квітня 2008 р.) – Київ, УАБП, 2008 – с. 148-150.
 5. Kfundamentalnymosnovampostroeniâ informacionnyhsistemplanirovaniâ iupravleniâ ékonomičeskimisocialnymrazvitiemorganizacionnyhobrazovanij — [To fundamental bases of construction information systems of economical and social development planning and management of organizational systems] / L.\,B. PETRYSHYN, E. KUBIŃSKA-KALETA // W: Sučasni problemi ekonomičnogo ta socíal’nogo rozvitku Ukraïni : zbírnik materíalív X miznarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 16–17 kvítnâ 2008 roku / Derzavnij Komítet Ukraïni z Pitan’ Regulâtornoï Polítiki ta Pídpriémnictva, Ukraïns’ka akademíâ bíznesu ta pídpriémnictva. — Kiïv : [s.\,n.], 2008. — (Bíblíoteka pídpriémnictva). — S. 148–149
 6. Kubińska-Kaleta E., Kubiński W., Petryshyn L. Modelsystemowyantyryzykaopisującyryzykowprzedsiębiorstwiehutniczym // Збірник матеріалів Х-ї міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економічного та соціального розвитку України» (16-17 квітня 2008 р.) – Київ, УАБП, 2008 – с. 150-151.
 7. Modelsystemowyantyryzykaopisującyryzykowprzedsiębiorstwiehutniczym — [Antirisk system model, which describes a risk in a metallurgical enterprise] / E. KUBIŃSKA-KALETA, W. KUBIŃSKI, L. PETRYSHYN // W: Sučasni problemi ekonomičnogo ta socíal’nogo rozvitku Ukraïni : zbírnik materíalív X miznarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 16–17 kvítnâ 2008 roku / Derzavnij Komítet Ukraïni z Pitan’ Regulâtornoï Polítiki ta Pídpriémnictva, Ukraïns’ka akademíâ bíznesu ta pídpriémnictva. — Kiïv : [s.\,n.], 2008. — (Bíblíoteka pídpriémnictva). — S. 150
 8. Петришин Л.Б., Монастерецький В.В. Аналіз та класифікація методів перетворення геометричних координат // Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції «Теорія та методи обробки сигналів» 20-23 травня 2008 р. м. Київ, НАУ, 2008  – с. 99-100. х
 9. Петришин Л.Б., Кубиньски В., Лаврив М.В. Применение метода Монте-Карло для двух- и четырехквадрантного ПФИ // Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції «Теорія та методи обробки сигналів» 20-23 травня 2008 р. м. Київ, НАУ, 2008 – с. 101-102. х
 10. Петришин Л.Б., Борисенко А.А. К определению свойств унитарной системы счисления. Электроника и системы управления. Науковий журнал. Национальный Аэрокосмический Университет. – Київ, 2008, Nr 3 (17) -С. 64-69
 11. Kopredeleniû svojstvunitarnojsistemysčisleniâ — To definition of properties of a unitary numbering system / L. B. PETRYSHYN, A. A. BORISENKO // Elektroníka ta Sistemi Upravlínnâ ; ISSN 1990-5548. — 2008 no. 3 s. 64–69. — Bibliogr. s. 68–69
 12. Кubińska-Kaleta Е. Kubiński W. Petryshyn L. Zarządzanieryzykiemekologicznymwhuciestali // Збірник матеріалів V-ї міжнародної науково-технічної конференції “Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону – 2008” (ЕЕПКЄ-2008) (26-29 травня 2006 р.) – Івано-Франківськ, «Наукові вісті», N-спецвипуск 2008 –s. 87-91
 13. ZarządzanieryzykiemekologicznymwHucieStali — [Ecological risk management in steel works] / KUBIŃSKA-KALETA E., KUBIŃSKI W., PETRYSHYN L. // Naukovì vìstì = Scientific news ; ISSN 1810-0546. — [2008] spec. vip. s. 87–91. — Bibliogr. s. 91. — EEP KÊ 2008 = EEP CE 2008 [Dokument elektroniczny] : V mìznarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï “Ekologo-ekonomìčnì problemi Karpats’kogo Êvroregìonu = Fifth international scientific technical conference “Ecologic economic problems of Carpathian Euroregion” : 26–29 travnâ = May 26–29. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Ìnstitut menedzmentu ta ekonomìki “Galic’ka Akademìâ” = Institute if Management and Economics “Galytska Academy”. — Ukraina : Ìvano-Frankivs’k = Ivano-Frankivsk, [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM
 14. Петришин Л., Кубіньска-Калета Е. Аналіз застосування геоінформаційних технологій в системах управління // Збірник матеріалів V-ї міжнародної науково-технічної конференції “Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону – 2008” (ЕЕПКЄ-2008) (26-29 травня 2006 р.) – Івано-Франківськ, «Наукові вісті», N-спецвипуск 2008 – С. 181-187.
 15. Kubiński W., Kubińska-Kaleta A., Petryshyn L. Zarządzanie ryzykiem zasobów ludzkich w hucie stali. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. Praca zbiorowa pod red. R.Budzika. Wyd-wo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa, 2008, – S. 161-164.
 16. Zarządzanie ryzykiem zasobów ludzkich w hucie stali — The management of risk of human resources in industrial companies / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI, Lubomir PETRYSHYN // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN 978-83-7193-378-3. — S. 161–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.
 17. Борисенко А.А., Петришин Л.Б. Об информационно-энтропийной симметрии природы. «Планетарна цивілізація. Наука. Освіта» Всеукраїнська наукова конференція. 3-4 липня 2008 р. Суми, 2008. –С.79-80.
 18. Петришин Л.Б. Помехозащищенность инфообмена на уровне кодирования сообщений. Вісник Східноукраїнського національного університету. Науковий журнал. Луганськ, 2008, vol. 7, Nr 8(126) –С. 136-142. х є ПДФ із сайта. Без афіляції.
 19. Кубиньский В., Петришин Л. Гибридный привод как способ повышения эффективности использования нефтепродуктов в приводах автомобилей. Вісник Східноукраїнського національного університету. Науковий журнал. Луганськ, 2008, vol. 7, Nr 8(126) –С. 294-298.
 20. Gibridnyjprivodkaksposobpovyšeniâ \`{e}ffektivnostiispolzovaniâ nefteproduktovvprivodahavtomobilej — [Hybrid drive as a way of improvement in efficiency of petroleum derivatives usage in car drives] / KUBIH’SKIJ V., PETRISZIN L. B. // Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2008 no. 8 č. 1 s. 294–298. — Bibliogr. s. 298. — Brak afiliacji AGH
 21. Петришин Л.Б., Малько А.Г. Теоретичні основи швидких методів дискретного перетворення Галуа. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2008, Nr 3. – С. 8
 22. Петришин Л., Борисенко А. К теоретическим основам кодирования информации // ZarządzaniePrzedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka; — Kraków: Wydawnictwa AGH, 2008. — ISBN 978-83-7464-153-1 -S. 116-125.
 23. K teoretičeskim osnovam kodirovaniâ informacii — To theoretical bases of information encoding / Lyubomyr PETRYSHYN, Aleksej Borisenko // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Ann., Streszcz., Summ.

2009

 1. Петришин Л.Б. Геоінформаційні системи як інструментарій управління організаційними та технічними системами. Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». ISSN1992-6788. № 4(94) 2009. -С. 211-221.  Шацьк 2008. VІІ-й Міжнародний науковий семінар на тему «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті, екології» 30 червня по 4 липня 2008. (ПНУ).
 2. Борисенко А.А., Петришин Л.Б. О свойстве симметричности кодовых последовательностей Галуа. Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. № 2, 2009. – Суми, 2009. – С. 74-80.
 3. OsvojstvesimmetričnostikodovyhposledovatelnostejGalua — On property of symmetry of Galua’s code sequences / A. A. Borysenko, L. B. PETRYSHYN // Vísnik Sums’kogo Depzavnogo Universitetu = Visnyk of Sumy State University ; ISSN 1817-9215. Sería Tehníční Nauki = Technical Sciences Series. — 2009 no. 2 s. 74–79. — Bibliogr. s. 79, Summ.
 4. Петришин Л.Б., Борисенко А.А. К вопросу о структурной теории информации. Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. № 3, 2009. – Суми, 2009. – С. 100-108.
 5. Kvoprosuostrukturnojteoriiinformacii — On the structural information theory / L. B. PETRYSHYN, A. A. Borysenko // Vísnik Sums’kogo Depzavnogo Universitetu = Visnyk of Sumy State University ; ISSN 1817-9215. Sería Tehníční Nauki = Technical Sciences Series. — 2009 no. 3 s. 101–109. — Bibliogr. s. 109
 6. Петришин Л.Б. (Petryshyn L.), Лаврів М.В. Визначення властивостей основних кодових систем Галуа. «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» 22-24 квітня 2009 року. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – C. 18-20.   L. Petryshyn М. Lavriv Determine the main properties of Galois code systems.
 7. Viznačennâ vlastivostejosnovnihkodovihsistemGalua — [Determine the main properties of Galois code systems] / L.\,B. PETRYSHYN, M.\,V. Lavrív // W: Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j usíl’nennâ ínformacíï : tezi dopovídej drugoï míznarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : Vínnicâ, Ukraïna 22–24 kv{\i}nitnâ 2009 roku / Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïna [etc.]. — Vínnicâ : UNÍVERSUM, 2009. — ISBN 978-966-641-304-1. — S. 18–20
 8. Петришин Л.Б. (Petryshyn L.) До основ побудови комбінованих систем функцій для кодування інформації – не опубліковано!! Опубліковано в 2011 р.! 22-24 квітня 2009 року. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.
 9. Петришин Л.Б. К теоретическим основам защищенного инфообмена на базе кодирования Галуа. «Інформаційна безпека» № 2 (2), 2009, м. Луганськ, – С. 61-66. є ПДФ із сайта. Без афіляції.
 10. Петришин Л.Б., Дуда Я.Т. Основи ідентифікації імпульсних джерел повідомлень на базі кодових послідовностей Галуа. «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XXXV)35-й Міжнародний симпозіум. 24–29 вересня 2009 року, – Кацивелі. – C. 198-202.   L.B.Petryshyn, J.T.Duda. Foundations of the impulse data sources identification based on the Galois code sequence based on the Galois code sequence.
 11. Osnovi ídentifíkacíï ímpulsnihdzerelpovídomlennabazí kodovihposlídovnostejGalua — [Foundations of the impulse data sources indentification based on the Galois code sequence] / L.\,B. PETRYSHYN, J.\,T. DUDA // W: Pitannâ optimízacíï občislen’ (POO–XXXV), T. 2 = The international conference ”The issues of calculation optimization (ICOPT–XXXV)”, Vol. 2 : prací míznarodnogo simpozíumu : Ukraïna, Krim, Velika Âlta, smt. Kacivelí 24–29 veresnâ 2009 roku = September 2009, Katsyveli, (Ukraine) / Nacíonal’na akademíâ nauk Ukraïni, Ínstitut kíbernetiki ímení V.\,M. Gluškova. — Kiïv : Inst. kíber., NAN Ukraïni, 2009. — ISBN 978-966-02-5230-1 ; ISBN 978-966-02-5232-5. — S. 198–202. — Bibliogr. s. 202
 12. Петришин Л.Б., Монастерецкий В.В. К теоретическим основам преобразования перемещений в кодовых системах Галуа. «Автоматика / Automatics – 2009» – 16 международная конференция по автоматическому управлению. 22 – 25 сентября 2009, – Черновцы. – С. 258-259. є скан.
 13. Петришин Л.Б. Методика позиционирования объектов в многомерных пространствах с помощью кодовых систем Галуа. «Автоматика / Automatics – 2009» – 16 международная конференция по автоматическому управлению. 22 – 25 сентября 2009, – Черновцы. – С. 260-261. є скан.
 14. Петришин Л.Б., Борисенко А.А., Малько А.Г. Методы цифровой обработки информации в системах управления. – Współczesneproblemyzarządzaniaprzedsiębiorstwem. II Międzynarodowa konferencja naukowa. WZiI ATH; WZ AGH. Szczyrk, 18-20 czerwca 2009. – 2009. – S. 208-221.
 15. Metodycifrovojobrabotkiinformaciivsistemahupravleniâ — Methods of digital information processing in management systems / Lyubomyr PETRYSHYN, Oleksiy Borysenko, Oleksander Mal’ko // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN 978-83-60714-79-9. — S. 208–220. — Bibliogr. s. 220, Summ.
 16. Петришин Л.Б., Борисенко А.А. К теоретическим основам кодирования информации. – EnterpriseManagement: Theory and Practice. XI International Scientific Conference. WZ AGH. Krakow, 27-28 November 2008. – Krakow; 2009. – s. 116-125.  матеріал за 2008 р.
 17. Kteoretičeskimosnovamkodirovaniâ informacii — To theoretical bases of information encoding / Lyubomyr PETRYSHYN, Aleksej Borisenko // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem = Enterprise management : teoria i praktyka = theory and practice : XI międzynarodowa konferencja naukowa = XI international scientific conference : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN 978-83-7464-242-2. — S. 116–125. — Bibliogr. s. 124, Annot., Streszcz., Summ.
 18. Лаврів М.В., Петришин Л.Б. Методи і засоби генерування псевдовипадкових сигналів із рівномірним розподілом та аналіз результатів дослідження їх статистичних характеристик // Міжнародний науково-технічний журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” №2 (2009), м. Вінниця, 2009. С. 56-62.
 19. Петришин Л.Б., Лаврів М.В. Спосіб генерування псевдовипадкових чисел та пристрій для його здійснення. Патент на винахід № 86941 Бюл. №11, 2009. (Галуатор).
 20. Петришин Л.Б. Аналіз функціональних характеристик методів слідкуючого аналого-цифрового перетворення Галуа в системах діагностики. Наукові вісті ІМЕ «Галицька академія». Івано-Франківський інститут менеджменту і економіки “Галицька академія” (ІМЕ – “ГА”) №16(2) 2009 р. – 75-79 с. (АГХ+ПНУ) – є ПДФ.

2010

 1. Петришин Л.Б. Управління мобільними об’єктами в системі забезпечення цивільного захисту.Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту” : Матеріали III-ї міжнародної науково-практичної конференції (6-7 квітня 2010 року м. Черкаси). – Частина 1, – Черкаси. Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля – 178-181 с. (АГХ+ПНУ) є скан.
 2. Петришин Л.Б. Система глобального позиціонування як засіб управління забезпеченням цивільного захисту. Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту” : Матеріали III-ї міжнародної науково-практичної конференції (6-7 квітня 2010 року м. Черкаси). – Частина 1, – Черкаси. Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля – 181-184 с. (АГХ+ПНУ) є скан.
 3. Петришин Л.Б. Аналіз теоретико-числових основ перетворення форми інформації в інфосистемах юридичного застосування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку», 15-16 травня 2010 року. – Харківський національний університет внутрішніх справ, сумська філія Суми, Україна 2010, – С. 768-773. (АГХ) є скан.
 4. Петришин Л.Б. Теоретические основы функционального анализа информационных потоков и кодирования сообщений в системах управления. Раздел в монографии «Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem» – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2010, – 227-244 С.
 5. Teoretičeskie osnovy funkcional’nogo analiza informacionnyh potokov i kodirovaniâ soobsenij v sistemah upravleniâ — Theoretical bases of the functional analysis of information streams and coding of messages in management systems / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola = Management of production – planning, production, optimization and control : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN 978-83-62292-76-9. — S. 227–244. — Bibliogr. s. 243–244, Summ.
 6. Петришин Л.Б. Основи субтрактивно-адитивних систем кодування. Інформаційна безпека №2(4) 2010, Луганськ, – 13-18 с.
 7. Osnovisubtraktivnoaditivnihsistemkoduvannâ — Bases of substraktive-aditives coding systems / PETRYSHYN L. B. // Informacìjna bezpeka = Informative Safety : naukovij zurnal ; ISSN 2224-9613. — 2010 no. 2 s. 13–18. — Bibliogr. s. 18
 8. Петришин Л.Б., Лаврів М.В. Применение метода аналого-цифрового преобразования в системах электроэнергетики. НТЖ«Силовая электроника и энергоэффективность». Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” 2010, Харьков, – 128-134 С.
 9. Primenenie metoda analogo-cifrovogo preobrazovaniâ v sistemah élektroenergetiki — [Application of the analog-digital conversion method in electric power industry systems] / L. B. PETRYSHYN, M. B. Lavriv // Tehníčna Elektrodinamíka ; ISSN 1607-7970. — 2010 čast. 2 tematičnij vipusk: Silova elektroníka ta energoefektivníst’ s. 128–133. — Bibliogr. s. 133
 10. Petryshyn L. Positioning of aerospace vehicles in multidimensional metric of Galois. Fourth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – «Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine. September 21-23, 2010. – С. 15.39-15.42. є ПДФ.
 11. Петришин Л.Б., Лаврів М.В. Патент на винахід № 89173 «Спосіб генерування псевдивипадкових сигналів та пристрій для його здійснення». Державний реєстр патентів України 11.01.2010. (Двійка).

2011

 1. АГХ Петришин Л.Б. Основи субтрактивно-адитивного числення // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: третя міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2011 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – С. 34–35. (АГХ).
 2. ПУ Петришин Л. Б. До основ побудови комбінованих систем функцій для кодування інформації // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: третя міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2011 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – С. 18–19. (ПНУ).
 3. АГХ Petryshyn L. (Петришин Л.) Философские и теоретико-числовые аспекты преобразования формы и кодирования информации в системах управления: розділ в монографії „Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem” IV Międzynarodowa Konferencja 09-11 czerwca 2011r. WZiI ATH; WZ AGH. – С. 25-43.
 4. Koncepciâ preobrazovaniâ formyikodirovaniâ informaciivsistemahupravleniâ – filosofskieiteoretikoislovyeaspekty — Philosophical and theoretical-numerical aspects of form transformation and information encoding in control system / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania = Concepts, models, methods and techniques of management : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN 978-83-62292-85-1. — S. 25–42. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr.
 5. АГХ Петришин Л.Б. Про фазову взаємозалежність функцій Уолша. // Обробка сигналів і негауссівських процесів: праці ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-27 травня 2011 р. – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2011. – С. 56-58. є ПДФ
 6. АГХ Петришин Л.Б. Генерування псевдовипадкових послідовностей в засобах статистичних досліджень Монте-Карло. // Обробка сигналів і негауссівських процесів: праці ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-27 травня 2011 р. – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2011. – С. 265-267. є ПДФ
 7. ПУ Превисокова Н.В. ПУ Петришин Л.Б. Метод розпізнавання динамограм на основі вейвлет-перетворення в базисі Галуа. // Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2011. – № 7(161) Ч.1. – С. 158–163. є ПДФ
 8. ПУ Іляш Ю.Ю., АГХ- Петришин Л.Б. Застосування методу передбачення другого порядку в системах зменшення надлишковості інфообміну. // Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2011. – № 7(161) Ч.1. – С. 283–289. є скан + ПДФ.
 9. ПУ Петришин Л.Б. К фундаментальным основам количественной оценки энтропии элементарных источников информации. Інформаційна безпека №1(5) 2011, Луганськ, – 32-36 с. є ПДФ
 10. АГХ Петришин Л.Б. Метод оптимального зважування як основа субтрактивно-адитивної системи числення.: International youth mathematical School «The Issues of Calculation Optimization (ISCOPT-XXXVII)» 22 – 29 September 2011, -Kyiv-Katsyveli. 2011.  – C 147-148. є ПДФи на флешці.
 11. АГХ Петришин Л.Б. Основи скануючого аналого-цифрового перетворення.: матеріали 18-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2011». 28 – 30 вересня 2011, – Львів: Вид-во Львівської політехніки. 2011. – С 376-377. є скани
 12. АГХ Петришин Л.Б. Ідентифікація імпульсних джерел повідомлень в системах автоматики.: матеріали 18-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2011». 28 – 30 вересня 2011, – Львів: Вид-во Львівської політехніки. 2011. – С 299-300. є скани

2012

 1. Петришин Л.Б. К определению фундаментальной константы количественной оценки энтропии // IV Міжнародна науково-практична конференція «Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в генезі життя та Всесвіту». Духовно-просвітницький центр. 5 – 7 квітня 2012 року м. Київ, – с. 8.
 2. Петришин Л.Б. Создание мира. Научные аспекты. // IV Міжнародна науково-практична конференція «Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в генезі життя та Всесвіту». Духовно-просвітницький центр. 5 – 7 квітня 2012 року м. Київ, – с. 8.  
 3. Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в генезі життя та Всесвіту [Текст] : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5-7 квіт. 2012 р. / Нац. ун-т “Остроз. акад.”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Остроз. акад.”, [2012] . – Назва обкл. : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в генезі життя та Всесвіту”.
 4. Вип. 5 / [упоряд.: С.Б.Власова, В.І.Малюк]. – 2014. – 364 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 500 экз.   Рубрикатор НБУВ: Э2 я431
 5. Петришин Л.Б. Фізичні моделі адитивних та субтрактивно-адитивних систем числення. Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2011 рік. 2-6 квітня 2012. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. –Івано-Франківськ. 2012.
 6. Петришин Л.Б. Фрактали як основа моделювання вертикального кодового доступу до двовимірних розподілених джерел інформації. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та захист інформації20-21 квітня 2012 року. Харківський національний економічний університет.Харків -2с.
 7. Fraktali âkosnovamodelûvannâ vertikalnogokodovogodostupudodvovimírnihrozpodílenihdzerel ínformacíï — [Fractals as a basis for modeling a vertical code access to two-dimensional distributed information sources] / L.\,B. PETRYSHYN // Sistemi Obrobki Ìnformaciï ; ISSN 1681-7710. — 2012 t. 1 vip. 4 s. 195
 8. Петришин Л.Б. Спосіб квантування та аналіз властивостей методу вертикального кодового доступу до двовимірних розподілених джерел інформації. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та захист інформації20-21 квітня 2012 року. Харківський національний економічний університет. Харків. – 195–196 с.
 9. Sposíbkvantuvannâ taanalízvlastivostejmetoduvertikalnogokodovogodostupudodvovimírnihrozpodílenihdzerel ínformacíï — [Quantization method and properties analysis of vertical distributed code access to two-dimensional information sources] / L.\,B. PETRYSHYN // Sistemi Obrobki Ìnformaciï ; ISSN 1681-7710. — 2012 t. 1 vip. 4 s. 195–196
 10. Петришин Л.Б., Петришин М.Л. До визначення фундаментальної константи кількості інформації (ентропії). «Системи обробки інформації» Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба -97-99с.
 11. Doviznačennâ fundamentalnoï konstantikìlkostì ìnformacìï (entropìï) — For determination of fundamental quantity information constant (entropy) / L.\,B. PETRYSHYN, M.\,L. Petryshyn // Sistemi Obrobki Ìnformaciï ; ISSN 1681-7710. — 2012 vyp. 4 t. 1 s. 97–99. — Bibliogr. s. 99
 12. Борисенко А.А., д.т.н.,проф.; Купенко Е.В.; Берест О., аспирант; Петришин Л.Б., д.т.н.,проф. Обучающие компьютерные модели цифровых устройств и систем. // VI Міжвузівська методична конференція «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів» м. Суми. 24 – 25 квітня 2012 року. – С. 22. АГХ. х
 13. Любомир Петришин (Lubomyr Petryshyn) Преобразование формы информации в кодовых системах Галуа. // Розділ в збірній монографії за результатами роботи V międzynarodowa konferencja naukowa «Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem», Szczyrk, 21-23 czerwca 2012 r. – С. 281–302.
 14. Preobrazovanie formy informacii v kodovyh sistemah Galua — Converting information forms in the Galois coding systems / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji = Conditions and methodological aspects of development of organization : monografia / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN 978-83-62292-75-2. — S. 281–302. — Bibliogr. s. 300–301
 15. Петришин Л.Б. Новий числовий ряд для визначення вагової мережі позиційної системи числення, альтернативної та алгоритмічно подібної системі Фібоначчі. // Матеріали 19-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2012». 26 – 28 вересня 2012, – Київ: Вид-во Національного університету харчових технологій. 2012. – С 433-434.
 16. Novij čislovij râd dlâ viznačennâ vagovoï merezí pozicíjnoï sistemi čislennâ, al’ternativnoï ta algoritmíčno podíbnoï sistemí Fíbonaččí — [New numerical series to determine the weighting network of positional number system alternative algorithms like to the Fibonacci system] / PETRYSHYN L. // W: Avtomatika = Automatics 2012 : XIX míznarodna konferencíâ z avtomatičnogo upravlínnâ : 26–28 veresiâ 2012 roku Kiív : materíli konferencíï / Nacíonal’na akademíâ nauk Ukraíni, Mínísterstvo osvíti í nauki, molodí ta sportu Ukraíni [et al.]. — Kiïv : NUHT, 2012. — S. 433–434. — Rez
 17. Петришин Л., Петришин М.Теоретичні основи цифрової маніпуляції Галуа повідомлень імпульсних джерел інформації. // Матеріали 19-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2012». 26 – 28 вересня 2012, – Київ: Вид-во Національного університету харчових технологій. 2012. – С. 431–432.
 18. Teoretiční osnovi cifrovoï manípulâcíï Galua povídomlen’ ímpul’snih dzrel ínformacíï — [Theoretical bases of digital manipulation Galois data of the pulse information sources] / PETRYSHYN L., Petrišin M. // W: Avtomatika = Automatics 2012 : XIX míznarodna konferencíâ z avtomatičnogo upravlínnâ : 26–28 veresiâ 2012 roku Kiív : materíli konferencíï / Nacíonal’na akademíâ nauk Ukraíni, Mínísterstvo osvíti í nauki, molodí ta sportu Ukraíni [et al.]. — Kiïv : NUHT, 2012. — S. 431–432. — Rez.
 19. Петришин Л. Фрактальні моделі в перетворенні форми двовимірних джерел інформації. // Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” 3-5 травня 2012 р., ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Чернівці, 2012. – 30-31 с.
 20. Fraktalní modelí vperetvorenní formidvovimírnihdzerel ínformacíï — [Fractal model to transform two-dimensional information sources] / PETRYSHYN L.\,B. // W: Problemi ínformatiki ta komp’ûternoï tehníki (PÍKT – 2012) : Vseukraïns’ka naukovo-praktična konferencíâ : Černívcí 3–5 Travnâ, 2012 : tezi dopovídej / Institut kíbernetiki ímení V.\,M. Gluškova NAN Ukraïni [etc.]. — Černívcí : Vid. ”Zoloti Litavri”, 2012 . — S. 30–31
 21. Петришин Л., Петришин М. Моделирование оптимального преобразования формы информации в троичном исчислении на примере взвешивания. // Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” 3-5 травня 2012 р., ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Чернівці, 2012. – 32-33 с.
 22. Modelirovanieoptimalnogopreobrazovaniâ formyinformaciivtroičnomisčisleniinaprimerevzvešivaniâ — [Modeling of the optimal transformation form information in the ternary calculation on the sample of weighting] / PETRYSHYN L.\,B., Petrišin M.\,L. // W: Problemi ínformatiki ta komp’ûternoï tehníki (PÍKT – 2012) : Vseukraïns’ka naukovo-praktična konferencíâ : Černívcí 3–5 Travnâ, 2012 : tezi dopovídej / Institut kíbernetiki ímení V.\,M. Gluškova NAN Ukraïni [etc.]. — Černívcí : Vid. ”Zoloti Litavri”, 2012 . — S. 32–33
 23. Izmailov A., Petryshyn L. Analysis of modern information encryption methods. Zeszyty STN. ISSN 1732-0925, Wyd-wo STN przy AGH Krakow, Nr 25, 2012. – pp. 123-129.
 24. Analysisofmoderninformationencryptionmethods — Analiza nowoczesnych metod szyfrowania informacji / Artem Izmailov, Lubomyr PETRYSHYN // ZeszytyStudenckiegoTowarzystwaNaukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25 s. 123–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.. — Artukuły laureatów XLIX sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2012
 25. Петришин Л. Моделювання субтрактивно-адитивного способу перетворення форми інформації. //Математичний вісник НТШ; ISSN 1812-6774. — 2012 t. 9 s. 246–268. — Bibliogr. s. 266–268
 26. Modelûvannaâ subtraktivnoaditivnogosposobuperetvorennâ ìnformacï — Modelling of subtractive-additive methods of information form transformation / Lyubomyr PETRYSHYN //Matematičnij Vísnik NTS ; ISSN 1812-6774. — 2012 t. 9 s. 246–268. — Bibliogr. s. 266–268
 27. Petryshyn L.B. (Петришин Л.Б.), Борисенко О.А. Методи захищеного перетворення форми інформації в комп’ютеризованих мережах інфообміну. Науковий журнал «Інформаційна безпека» №1[7], 2012. ISSN 2224-9613. Східноукраїнський національний ун-т ім. В.Даля. Луганськ. 2012. –С. 18-26.
 28. Metodizahiščenogoperetvorennâ formi ìnformacìï v komp‘ûterizovanihmerezah ìnfoobmìnu — Secured transformation methods of information forms in computer networks / L.\,B. PETRYSHYN, O.\,A. Borisenko // Informacíjna bezpeka = Informative Safety : naukovij zurnal. — 2012 no 1 s. 18–26. — Bibliogr. s. 25
 29. Петришин Л. Теоретические основы расчета многопроцессорных информационных систем управления. Розділ в збірній монографії «Zarządzanie Przedsiębiorstwem» – Teoria i praktyka. Kraków. 2012
 30. Teoretičeskieosnovyrasčetamnogoprocessornyhinformacionnyhsistemupravleniâ — Theoretical design bases of multiprocessors information systems of management / Lubomyr PETRYSHYN, Lûbmir Petrišin // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [16–18], Rez., Summ.
 31. Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN, A new recurrence data encode method in information systems of management — Nowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [5], Summ., Streszcz.
 32. Петришин Л., Іляш Ю.Ю. Рекурентно-адаптивний спосіб зменшення надлишковості інформаційних потоків. Патент на корисну модель № 72227. Зареєстровано в ДРПУ на корисні моделі 10.08.2012 р., Бюл. №15.

2013

 1. Петришин Любомир (Petryshyn Lubomyr) Оптимизация распределенных компьютеризированных систем управления // W: Informacje i marketing w działalności organizacji :monografia = Information and marketing in activities of organization : [monograph] — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-42-3. — S. 9–21.
 2. VI Międzynarodowa Konferencja Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, WZiI ATH; WZ AGH. Szczyrk, 20-22 czerwca 2013. 9-21c. Optimization of the distributed computerized control systems (AGH+PNU).
 3. Optimizaciâ racpredelennyh komp’ûterizirovannyh sistem upravleniâ — Optimization of the distributed computerized control systems / Lûbomir PETRYSHYN // W: Informacje i marketing w działalności organizacji :monografia = Information and marketing in activities of organization : [monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-42-3. — S. 9–21. — Bibliogr. s. 20-21, Vved., Annot.. — Dod. afiliacja: Prikarpatskij Nacional’nyj Universitet
 4. Петришин Любомир (Petryshyn Lubomyr) Про фазову взаємозалежність і можливість редукції системи функцій Уолша. InternationalJournalofComputing, 2013, Том 12, Випуск 2, ISSN 1727-6209, – С. 125-132. ABOUT PHASE INTERDEPENDENCE AND POSSIBILITY OF WALSH FUNCTIONS SYSTEM REDUCTION (AGH+PNU) – c. 125-132.
 5. Петришин Л.Б. Раздел «Синтез системы дискретных рекурсивных функций и свойства систем рекурсивного кодирования данных» –С. 191-205 в монографии «Информационные технологи и системы в управлении, образовании, науке»: Монография / Под ред. Проф. В.С.Пономаренко. – Х.: Цифрова друкарня № 1, Харьков. 2013. – 278 с. ISBN 978-617-7017-37-9  (bez afilacji).
 6. Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Синтез системы дискретных рекурсивных функций и свойства систем рекурсивного кодирования данных. Системи Обробки Інформації. –Харків: ХУПС, 2013. (AGH+PNU). – С. 46-51.
 7. Петришин Л.Б. (Petryshyn L.) Свойства дискретных преобразований в системах функций Галуа Черкаси OSNP2013 Черкаси, – С.91-92. PROPERTIES OF DISCRETE TRANSFORMATIONS IN THE GALOIS FUNCTIONS SYSTEMS. AGH. Є скани.
 8. Петришин Л.Б. (Petryshyn L.) Метод генерування псевдовипадкових послідовностей з рівномірним розподілом. Черкаси OSNP2013Черкаси, – С. 88-90. Method of pseudo-random sequence generating with a uniform distribution. AGH. Є скани.
 9. Petryshyn Lubomyr, Theoretical foundation of digital signal processing. Information and Communication Technologies – International Conference (ICTIC 2013) 25–29.03.2013. Slovakia. – pp. 352-357. (AGH).
 10. Theoretical foundations of digital signal processing / PETRYSHYN Lubomyr // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2nd international conference : 25.–29. March 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — ISBN 978-80-554-0648-0. — S. 352–357. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Bibliogr. s. 357, Abstr.
 11. Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Основи позиційних адитивних систем числення. Вінниця. Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: четверта міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2013 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2013. – С.–.4 стр. (AGH).
 12. Петришин Л.Б., Костюк А.Б. ПОЗИЦІЙНА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ, АЛЬТЕРНАТИВНА СИСТЕМІ ФІБОНАЧЧІ. Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: четверта міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2013 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2013. – С. –.Вінниця. 5 стр. (AGH+PNU).
 13. PETRYSHYN L. On the property of phase correlation and possibilities to reduce the Walsh function system // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Krakow, Poland. [2013]. — S. 983–986.
 14. Петришин Л., Петришин М. – Моделирование преобразования формы информации в симметричной троичной системе счисления. // Матеріали 20-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2013». 25 – 27 вересня 2013, – Миколаїв: Вид-во Національного університету кораблебудування. 2013. – С 334-335 . (AGH+NTUNG). х
 15. Петришин Л.Б. Метод двовимірного кодування даних за допомогою рекурсивних кодових систем. // Матеріали 20-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2013». 25 – 27 вересня 2013, – Миколаїв: Вид-во Національного університету кораблебудування. 2013. – С 332-333 . (AGH). х
 16. Petryshyn L. B., Petryshyn M. L. Bases of the codon recursive error-corrected coding of number-impulse data sources in telecommunication systems. 2013 23th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2013). Sevastopol, 2013, pp. – 539–540. Петришин Л. Б., Петришин М. Л. Основы помехозащищенного рекурсивного кодонного кодирования число-импульсных источников сообщений в телекоммуникационных системах. (AGH+NTUNG).
 17. Petryshyn L.B. Recursive error-corrected coding of number-impulse data sources in telecommunication systems. 2013 23th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2013). Sevastopol, 2013, pp. – 547-548. Петришин Л. Б. Помехозащищенное рекурсивное кодирование число-импульсных источников сообщений в телекоммуникационных системах. (AGH).
 18. Петришин Л.Б. Фибоначчи-подобный метод кодирования сообщений и полибоначчи способ перехода к двоичному исчислениюВісник східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 15 (204) ч.1 Луганськ . 2013 – C. 158-165.
 19. PETRYSHYN Lyubomyr Sposób i urządzenie do przetwarzania współrzędnych punktów na kod dwójkowy — [Method and device for processing the coordinates of points to binary code] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PETRYSHYN Lyubomyr. — Int.Cl.: G01D 5/247^{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400085 A1 — Zgłosz. 2012-07-23 ; Opubl. 2013-01-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015. — 2013 nr 1 s. 51.
 20. Петришин Л. Саля Д. Архитектоника многопроцессорных компьютеризованных систем управления. Розділ в збірній монографії «Zarządzanie Przedsiębiorstwem» – Teoria i praktyka. Kraków. 2012 (AGH+PNU). PETRYSHYN L., SALA D. Architektonika wieloprocesorowych komputeryzowanych systemów zarządzania — Architectonics of the multiprocessor computerized control systems // W: Zarządzanie przedsiębiorstwemteoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków :  — [Kraków : s. n.], [2013].
 21. Automated routing system for massive servicing distantly located objects — Automatyzowany system routingu dla celów obsługi masowej lokalnie odległych obiektów / Pavlo Chernovolenko, Taras Chuchvara, Anastasiia Davydok, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

2014

 1. Петришин Л.Б. Модель неуравновешенного субтрактивно-аддитивного взвешивания как основа эффективного преобразования формы информации. Вісник східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 17 (206) ч.2 Луганськ . 2013 – C. 92-97. AGH+PNU
 2. Петришин М.Л., Петришин Л.Б. Спосіб і пристрій перетворення переміщень у двійковий код. Вісник східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 17 (206) ч.2 Луганськ . 2013 – C. 84-86. AGH+IFNUNG=AGH+PNU.
 3. Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Теоретичні та методичні основи формування рекурсивних кодових послідовностей. // Системи Обробки Інформації. –Харків: ХУПС, 2014. (AGH+PNU+NUNG). – С. 12-19.
 4. VІ международная научно-практическая конференция “Проблемы и перспективы развития ИТ-индустрии” 17 – 18 апреля 2014 г. Харьков – Евсеев. до 15 марта 2014 г. =8x24UAH=192UAH.
 5. ЛЮБОМИР ПЕТРИШИН (LUBOMYR PETRYSHYN), АЛЕКСЕЙ БОРИСЕНКО (OLEKSIY BORYSENKO) ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ БАЗОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ. VII międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem” Szczyrk, 19-21 czerwca 2014 r., WZiI ATH; WZ AGH. Szczyrk,  -12 c. + nj
 6. Topologičeskij sintez bazovyh informacionnyh setej — Topological synthesis of basic information networks / Lubomyr PETRYSHYN, Oleksiy Borysenko // W: Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji = The methodical and instrumental aspects of production engineering / red. nauk. Marek Dudek, Aneta Madyda, Dariusz Sala, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — ISBN: 978-83-7464-705-2. — S. 208–222. — Bibliogr. s. 221, Abstr.
 7. Петришин Л.Б., Семаньків М.В. Метод генерування відліків із рівномірним псевдовипадковим розподілом. Матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2014». 23 – 27 вересня 2014, – Київ: Вид-во Національного університету КПІ. 2014. – С. 166-167 (AGH). є PDF.
 8.  Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Моделювання процедур ПФІ на прикладі зрівноважування мас. Матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2014». 23 – 27 вересня 2014, – Київ: Вид-во Національного університету КПІ. 2014. – С 238-239. (AGH). є PDF.
 9. Петришин Л. Б., Борисенко О.А. Разреженное рекурсивное позиционирование объектов сканирования в радиолокационных системах.
 10. Petryshyn L. B., Borysenko O. A. Rarefied recursive positioning of scanning objects in radar systems. 2014 24th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2014). Sevastopol, 2014, pp. -1135-1136.  (AGH+СДУ).
 11. Петришин Л.Б. Коррекция ошибок инфообмена в телекоммуникационных системах на базе дискретных преобразований Ганкеля-Тоеплица.
 12. Petryshyn L.B. Error-corrected information transmission in telecommunication systems based on digital Hankel-Toeplitz transformation. 2014 24th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2014). Sevastopol, 2014, pp. -244-245.  (AGH).
 13. Борисенко А.А., Петришин Л.Б., Иванчук А.В., Скаковская А.Н., Протасова Т.А. Адаптивное сжатие информации на основе биномиального счета. 24th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2014). Sevastopol, 2014, pp. – 385-386.  (AGH).
 14. Guk M., Bondarchuk Kh., Boichuk Kh., Petryshyn L. Simulation of the discrete linear methods of digital signal processing. ZSKN AGH 2014. – s. 93-95. = Symulacja dyskretnych liniowych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów.
 15. Simulation of the linear methods of digital signal processing — Symulacja dyskretnych liniowych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariia Guk, Khrystyna Bondarchuk, Khrystyna Boichuk, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 93–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej.
 16. Izmailov A., Volchok T., Oros R., Kostiuk A., Petryshyn L. Implementation of the ternary tree decision diagram modelling method. Implementacja metody modelowania trójkowego drzew diagramów decyzyjnych. ZSKN AGH 2014. –S. 97-100.
 17. Implementation of the ternary tree decision diagram modelling method — Implementacja metody modelowania trójkowego drzew diagramów decyzyjnych / Artem Izmailov, Tetiana Volchok, Roman Oros, Anastasiia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 97–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej.
 18. PETRYSHYN Lubomyr (ПЕТРИШИН Любомир) Математические модели обслуживания информационных процессов в многопроцессорных компьютеризованных системах управления. W: Zarządzanie przedsiębiorstwemteoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków :  — [Kraków : s. n.], [2014]. –С. 20.

 

2015

 1. Petryshyn L.B. Theory of digital data processing in the ICT. In monography Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer International Publishing Switzerland. 2015. –pp. 157-170. ПНУ+AGH.
 2. Петришин М.Л., Петришин Л.Б. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ЧОТИРИКВАДРАНТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЇ. Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”, тези доповідей. Ворохта, 25.02 — 01.03.2015 р. –Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника», 2015. (-92 с.) – С. 56-57. ПНУ+AGH
 3. Petryshyn M.L., Petryshyn L.B. Monte Carlo method of four-square trasformation of information form. National Conference “Modern problems of probability theory and mathematical analysis,” abstracts. Vorokhta 25.02 – 01.03.2015 g., Ivano-Frankivsk SHEI “Carpathian National University. V.Stefanyk “, 2015. (-92 pp.) – P. 56-57.
 4. Петришин Л.Б. (Lubomyr Petryshyn) Методи та засоби безпосереднього послідовного А-Ц перетворення в розосереджених мережах інфообміну. Methods and means of the direct sequential A-D transformation in distributed networks. Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи развитку ІТ-індустрії” 17–18 квітня 2015 р. –Х: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. –С.38. ПНУ+AGH.
 5. Петришин М.Л., Петришин Л.Б., Аналіз ефективності застосування Фібоначчі-подібних методів кодування повідомлень. Системи Обробки Інформації : ISSN 1681-7710, збірник наукових праць. –Харків: Харківський університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба, 2015. Вип. 4(129). – С. 49-58. (-194с). ПНУ+AGH. Petryshyn M.L., Petryshyn L.B. Efficacy analysis of the Fibonacci-similar information encoding methods.
 6. Analìz efektivnostì zastosuvannâ fìbonaččì-podìbnih metodìv koduvannâ povìdomlen’ — Efficacy analysis of the Fibonacci-similar information encoding methods / M. L. Petrišin, L. B. PETRIŠIN // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2015 vip. 4, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58. — L. B. Petrišin – dod. afiliacja: Prikarpats’kij nacìonal’nij unìversitet, Ukraïna
 7. Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Эффективность применения Фибоначчи-подобных систем счисления. в монографии «Информационные технологи и защита информации в информационно-коммуникационных системах»: Монография / Под ред. В.С.Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра сидиба плюс», Харьков. 2015. – С. 25-40. (-486 с).Petryshyn L.B., Petryshyn M.L. EFFICACY FIBONACCI-SIMILAR NUMBER SYSTEMS.
 8. Петришин Л.Б. Полібоначчі методи перетворення форми цифрових повідомлень. П’ята міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” 27 – 29 травня 2015 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. 2015. – С. 81-82. Petryshyn L.B. Polibonacci conversion methods of digital data. .АГХ+ПНУ.
 9. Борисенко А.А., Петришин Л.Б., Маценко С.М. Телекоммуникационная система передачи информации на основе быстродействующих счетчиков Фибоначчи. 25th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2015). Sevastopol, 2015, t.1, pp. –219-220 (3-9р). (AGH).
 10. Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Математические основы ПФИ в телеметрических системах. 25th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2015). Sevastopol, 2015, t.1, pp. –385-386 (3а-57р). (AGH+ПНУ).
  Mathematical bases of TIF in telemetric systems
 11. Петришин Л.Б., Борисенко А.А. Математические основы помехоустойчивого рекурсивного кодирования в телекоммуникационных системах. 25th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2015). Sevastopol, 2015, t.1, pp. –403-404 (3а-66). (AGH+ПНУ).
  The mathematical bases of jam resistance recursive encoding in telecommunication systems.
 12. ПЕТРИШИН Л. (PETRYSHYN L.) Оптимизация многопроцессорных информационных систем управления с отказами. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków : — [Kraków : s. n.], [2015]. –С. 12. монографія
 13. Ізмайлов А., Петришин Л. Аналіз базисів та систем функцій, обґрунтування ефективності застосування трійкових симетричних функцій у цифровій обробці інформації. V Міжнародна міжвузівська школа-семінар «МЕТОДИ І ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ В ТЕХНІЦІ ТА СОЦІУМІ» 16 – 19 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ
2016
 1. Петришин Л., Борисенко А. Пропускная способность каналов связи и распределение инфопотоков в сети. In monography „Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy”. Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, -C. 271-282. AGH = 5,0
  PETRYSHYN L., BORYSENKO O. Communication channels bandwidth and distribution of information flows in the network. // VIII międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem” Szczyrk, 11-13 czerwca 2015 r., WZiI ATH; WZ AGH. Szczyrk, -C. 10.
 2. Петришин М.Л., Петришин Л.Б. Метод субтрактивно-адитивного преобразования формы информации. Розділ в монографії : Информационные технологии в управлении, образовании, науке и промышленности : монография / под.ред. В.С.Пономаренко. – Харків: Издатель Рожко С.Г., 2016. (-566 с.), – С.142-160. AGH = 0 bez afiliacji.
  Method of the subtractive-additive information form transformation.
  244. Ізмайлов А.В. Трійкові симетричні функції та їх застосування у цифровій обробці інформації. / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 4. – С. 41-44.
 3. Symmetric ternary functions and their application in digital information processing. Харків – 3с.
  245. Петришин Л.Б., Ізмайлов А.В. Метод рекурсивного кодирования с исправлением ошибок инфообмена. // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії», 28-19 квітня 2016 р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2016. (– 114 с.), – С. 16.
  Lubomyr Petryshyn Recursive encode method with error correction data exchange.
 4. Петришин Л.Б. Моделі перетворювачів переміщень в просторі на основі рекурсивних кодових шкал Галуа // XХІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2016) 18-20 травня 2016 р. НТУ «ХПІ» Харків. – С. 169. PDF
  Petryshyn L.B. Space displacement transducers models based on the recursively code scales of Galois AGH PNU.
 5. Петришин Л.Б. Моделі кодових шкал комбінованого типу на основі систем залишкових класів – Галуа. // XХІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2016) 18-20 травня 2016 р. НТУ «ХПІ» Харків. – С. 168. PDF
  Petryshyn L.B. Combined type code scales models on the basis of the residual classes – Galois systems. ПНУ, AGH.
 6. Ізмайлов А.В., Петришин Л.Б. Зменшення похибок ПФІ внаслідок застосування трійкової симетричної системи числення. // V Міжнародна науково-практична конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» 19-21 квітня 2016 р., Вінниця, Україна / Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 126-128.. ПНУ AGH.
 7. Петришин Л.Б. Основи рекурсивного кодування даних. // V Міжнародна науково-практична конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» 19-21 квітня 2016 р., Вінниця, Україна / Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 6-9.
  PNU+AGH. Petryshyn L.B. Fundamentals of recursive data coding.
 8. Петришин Л.Б. Аналіз базису Уолша як перехідної системи до систем функцій із рекурсивним впорядкуванням. // Науково-практична конференція «Інформаційні технології та компютерне моделювання ІТКМ-2016» 23-28 травня 2016 р. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. (-232 с.) – С. 75-79.
  Petryshyn L.B. Analysis of the Walsh basis as the transitional system to recursive ordering functions systems.
 9. Петришин Л.Б., Вашкелевич В. Практика використання теорії масового обслуговування в курсі предмету «Архітектура обчислювальних систем». // Науково-практична конференція «Інформаційні технології та компютерне моделювання ІТКМ-2016» 23-28 травня 2016 р. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. (-232 с.) – С. 58-59.
  Petryshyn L.B. Waszkielewicz W. The Practice of Applying the Queuing Theory in the Course «Architecture of Computing Systems»
 10. Вашкелевич В., Петришин Л.Б. Моделирование мультипроцессорных систем управления. // ІІ Міжнародна конференція «Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології» КАІТ-2016, 21-26 серпня 2016 р., : Одеса, Україна. Тези доповідей / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. –Одеса: ТЕС, 2016. (-60 с.) – С. 41-42. Petryshyn L. Waszkielewicz W. Modeling of Multiprocessor Control Systems.
 11. Петришин Л.Б. Застосування коду антигрея в діагнозуванні цифрових компонентів. // ІІ Міжнародна конференція «Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології» КАІТ-2016, 21-26 серпня 2016 р., : Одеса, Україна. Тези доповідей / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. –Одеса: ТЕС, 2016. (-60 с.) – С. 55. Petryshyn L. Application of Anti-Grey Code in Digital Components Diagnosing. 2
 12. Петришин Л.Б. Генерування псевдовипадкових рівномірних розподілів у ігрових аплікаціях. // 16-я международная конференция “Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2016)”, 1216 сентября 2016 г. Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, Одеса. (-90 С.) –С. 51 Generation of pseudo-uniform distribution of gaming Applications.
 13. Петришин Л.Б. Біторієнтоване кодування маршрутів в іграх із двовимірним трасуванням. // 16-я международная конференция “Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2016)”, 1216 сентября 2016 г. Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, Одеса. –С. 52
 14. Petryshyn L. Introduction. In monography: Information Technology in Selected Areas of Management. / Sc.Ed. Lyubomyr Petryshyn. Published by AGH University of Science and Technology Press. KU 0651. Krakow 2016. (– 152 p.). – P. 7-9.
 15. Petryshyn L. Математические модели обслуживания информационных процессов в многопроцессорных компьютеризованных системах управления. In monography Information Technology in Selected Areas of Management. / Sc.Ed. Lyubomyr Petryshyn. Published by AGH University of Science and Technology Press. KU 0651. Krakow 2016. (– 152 p.) – P. 11-32. AGH = 5,0
 16. Petryshyn L. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Modelowanie informatyczne procesów zarządzania. „Zarządzanie procesami w teorii i praktyce”. Uniwersytet Szczecinski. – 9 str. AGH = 0 – bez afiliacji.
 17. Petryshyn L. Applying of the Walsh Functions Systems in Navigation Digital Data Processing. 4th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC-2016). October 18-20, 2016. – P. 300-304. Kyiv, Ukraine.
 18. Петришин Л.Б. Граф-алгоритмическое моделирование информационных бизнес-систем. Болгарія – 6 стор.
 19. Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Имитационное моделирование процессов управления сложными экономическими системами в условиях глобальной экономической нестабильности. Вестник Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими. – Душанбе, 2016 .- №4(36). – С.54-57. AGH, ПНУ.
2017
 1. Petryshyn L., Pelech-Pilichowski T. On a Property of Phase Correlation and Possibilities to Reduce the Walsh Function System // In monography: Advances in Business ICT: New Ideas from Ongoing Research. / ed-s Tomasz Pelech-Pilichowski, Maria Mach-Krol, Celina M. Olszak. Studies in Computational Intelligence 658. Springer International Publishing AG 2017, Cham, Switzerland. — S. 125–135. AGH = 2,5 (20) za rok 2017.
 2. Izmailov A., Petryshyn L. Symmetric ternary functions and their application in orthogonal transforms. // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). IEEE UKRCON-2017, Kiev. – 836-841 pp. INSPEC Accession Number: 17353786 DOI: 10.1109/UKRCON.2017.8100364, Electronic ISBN: 978-1-5090-3006-4, USB ISBN: 978-1-5090-3005-7, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-3007-1 http://ieeexplore.ieee.org/document/8100364/
 3. Петришин Л.Б. Аналіз системних властивостей та обгрунтування ефективності методів перетворення форми інформації. // Інформаційні технології: проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. В.С.Пономаренка. –Х.: Вид. Рожко С.Г., 2017. -447 с. – С. 269-280. ISBN 978-966-97498-5-7. AGH = 0 bez afil.
 4. Petryshyn L. System properties analysis and justification of the information form transformation methods efficiency.
 5. Петришин Л.Б. Математичне моделювання процесів управління інноваційною діяльністю. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії»: тези доповідей, 20-21 квітня 2017 р. –Х.:ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2017. – 105с. –С. 59. AGH+ПНУ Petryshyn L. Mathematical modeling of innovation activity management processes.
 6. Петришин Л. Застосування теорії масового обслуговування на стадії моделювання багатопроцесорних обчислювальних систем. // Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 170 с. – С. 135-138. AGH+PNU. Petryshyn L. IApplication of the queueing theory at the stage of multiprocessor computing systems modeling.
 7. Петришин Л.Б., ІТКМ. «Інформаційні технології та компютерне моделювання»; 15-20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ. 2017. – 464 с. AGH = 5,0 (bez slota)
 8. Петришин Л.Б., Ізмайлов А.В. Шаблон статті МНПК ІТКМ. // «Інформаційні технології та компютерне моделювання»; матеріали статей міжнародної науково-практичної конференції, 15-20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ. п. Голіней О.М. 2017. – С. 452-455. – 464 с
 9. Petryshyn L., Izmailov A. “ISPC ITCM article template” – Iformation Technologies and Computer Modelling, International Scientific and Practical Conference ITCM-2017:
 10. Превисокова Н.В., Петришин Л.Б. Алгоритми побудови ортогональних базисів на основі рекурсивних функцій Галуа. // «Інформаційні технології та компютерне моделювання»; матеріали статей міжнародної науково-практичної конференції, 15-20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ. п. Голіней О.М. 2017. – С. 179-182. – 464 с.
 11. Prevysokova N., Petryshyn L. Algorithms for constructing orthogonal basis from the recursive Galois functions. – Iformation Technologies and Computer Modelling, International Scientific and Practical Conference ITCM-2017:
 12. Петришин Л.Б. Оптимізація багатопроцесорних обчислювальних систем з очікуванням. // 6-я международная научно-техническая конференция Информационные системы и технологии ИСТ-2017, 11-16 сентября 2017, Харьков – Коблево. ХНУРЭ, AGH ПНУ, -C. 74-75. Petryshyn L. Optimization of multiprocessor computing systems with expectations.
 13. Петришин Л.Б., Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 10–12 квітня 2017 року / наук. ред. Л. Б. Петришин, П. Лебковський. –Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. AGH = 5,0 (5)
 14. Цепенда І.Є., Петришин Л.Б., Лебковський П. Передмова. Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління : ieeexplore.ieee.org Symmetric ternary functions and their application in orthogonal transforms – IEE…System of symmetric ternary functions was brought to the new forms. Several systems of functions based on symmetric ternary functions were developed. All d матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 10–12 квітня 2017 року / наук. ред. Л. Б. Петришин, П. Лебковський. – Електрон. дані. –Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –С 2-3.

2018

 1. Petryshyn L. monography Information Technology in Selected Areas of Management -2017. / Sc.Ed. Lyubomyr Petryshyn. Published by AGH University of Science and Technology Press. Wydawnictwa AGH., Krakow 2018.- ISBN 978-83-66016-14-9, AGH = 5,0 (20) red
 2. Петришин Л.Б. Управление мобильными объектами на базе рекурсивного кодирования позиций в пространстве. Petryshyn L. Control of the mobile objects on the basis of recursive positions coding in space. In monography Information Technology in Selected Areas of Management -2017. / Sc.Ed. Lyubomyr Petryshyn. Published by AGH University of Science and Technology Press. Wydawnictwa AGH., Krakow 2018.- ISBN 978-83-66016-14-9, – P. 89-98. (– 164 p.) AGH = 5,0 (20) autor
 3. Управление мобильными объектами на базе рекурсивного кодирования позиций в пространстве —Control of the mobile objects on the basis of recursive positions coding in space / Petryshyn L. // W: Information Technology in Selected Areas of Management -2017 / sci. ed. Lyubomyr Petryshyn. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2018. — (Wydawnictwa AGH). — ISBN: 978-83-66016-14-9. — S. 89-98. (– 164 s.)
 4. Візуалізаційне Моделювання Процесів Секторної Кооперації в Розподілених Системах Управління — Visualization Modeling of Sectoral Cooperation Processes in Distributed Management Systems / Lubomyr Petryshyn, Marcin Kapera, Volodymyr Glushchenko, Mykhailo Petryshyn // W: „Computer Algebra and Information Technologies CAIT-Odessa-2018” : proceedings of the International scientific conference : — Odessa : Bondarenko M., 2018. — ISBN: 978-617-7613-18-2. — S. 52-55. (– 198 s.)
 5. Застосування Дискретного Трійкового Симетричного Вейвлет-Перетворення для Перетворення Форми та Цифрової Обробки Інформації у Розподілених Системах Управління в Умовах Секторної Кооперації — Application of Discrete Symmetric Ternary Wavelet Transform for Form Transform and Digital Processing of Information in Dispersed Management Systems in Terms of Sector Cooperation / Artem Izmailov, Lubomyr Petryshyn // W: “Computer Algebra and Information Technologies CAIT-Odessa-2018” : proceedings of the International scientific conference : August 20-25, 2018, — Odessa : Bondarenko M., 2018. — ISBN: 978-617-7613-18-2. — S. 61-64. (– 198 s.)
 6. Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–19 travnâ 2018 roku, Ìvano-Frankìvs’k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 14–19, 2018, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs’k : Suprun V. P., 2018. — ISBN: 978-617-7468-26-3. — S. 406. AGH = 5,0 (5) red.
 7. Diskretne tríjkove simetrične vejvlet-peretvorennâ ta jogo zastosuvannâ dlâ cifrovoï obrobki ínformacíï u rozpodílenih sistemah upravlínnâ — Discrete symmetric ternary wavelet transform and its application for digital information processing in dispersed management systems / Artem Ìzmajlov, Lyubomyr PETRYSZYN // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–19 travnâ 2018 roku, Ìvano-Frankìvs’k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 14–19, 2018, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs’k : Suprun V. P., 2018. — ISBN: 978-617-7468-26-3. — S. 152–155. — Bibliogr. s. 155, Annot., Abstr.. — tekst: http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf
 8. Vikoristannâ metodìv mašinnogo navčannâ dlâ ìgrovogo modelûvannâ rozpodìlenih sistem upravlìnnâ — Use of machine learning methods for gaming-based modelling of distributed management systems / Vìtalìj Gorêlov, Lyubomyr PETRYSZYN // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–19 travnâ 2018 roku, Ìvano-Frankìvs’k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 14–19, 2018, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs’k : Suprun V. P., 2018. — ISBN: 978-617-7468-26-3. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104, Annot., Abstr.. — tekst: http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf
 9. Цифрова обробка інформації в розосереджених системах управління із застосуванням швидкого ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Системи обробки інформації. – 2018. – № 3(154). – С. 79-89. doi: 10.30748/soi.2018.154.11. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2018/3
 10. Аналіз властивостей систем трійкових симетричних функцій та їх застосування для цифрової обробки інформації у комп’ютеризованих системах управління / А.В. Ізмайлов, Л.Б. Петришин // Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи : монографія / за заг. ред. В.С. Пономаренка. – Х. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – С. 208-222. без афіляцій!
 11. Артем Ізмайлов, Любомир Петришин, – ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРЕТНОГО ТРІЙКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ. = Artem Izmailov, Lubomyr Petryshyn, Application Effectiveness of Discrete Symmetric Ternary Wavelet Transform for Digital Information Processing in Dispersed Management Systems. Інформаційні системи та технології: матеріали статей 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Коблеве – Харків, 10-15 вересня 2018 року / наук. ред. А.Д. Тевяшев, Л.Б. Петришин, В.Г. Кобзєв. – Х.: ХНУРЕ, 2018. – 194 с. «INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES» IST-2018. Proceedings of the 7-th International Scientific and Technical Conference 2018, September, 10th to15th Kobleve-Kharkiv, Ukraine. – 194-197 pp. https://nure.ua/wp-content/uploads/workshop/nov-zbirnyk-ist-2018.pdf ; http://istconf.nure.ua/2019/en_us/index.html ; http://istconf.nure.ua/archive/ist-2018.pdf ; AGH = ?,0 (?) red.
 12. Komp’ûternì nauki, ìnformacìjnì tehnologìï ta sistemi upravlìnnâ [Dokument elektroniczny] : materìali mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï molodih včenih, aspìrantìv ta studentìv : 28–30 listopada 2018 roku, Ìvano-Frankìvs’k, Ukraïna — Computer science, information technologies and management systems : proceedings of the International scientific young scientist conference : 2018, November, 28th to 30th, Ivano-Frankivsk, Ukraine / naukovì redaktori L. B. PETRIŠIN, P. LEBKOVS’KIJ. — Ìvano-Frankìvs’k : Prikarpats’kij Nacìonal’nij Unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2018. — 210 s.. — Tryb dostępu: http://lib.pnu.edu.ua/files/konferensions/csysc2018.pdf [2019-05-08]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy pracach. — e-ISBN: 978-966-640-448-3. — L. Petryszyn – dod. afiliacja: Prikarpats’kij Nacìonal’nij Unìversitet, Ukraïna AGH = 5,0 (5) red.

2019

 1. Любомир Петришин, Михайло Петришин, Метод та Нумеровані Карти Процесу Адитивного Аналого-Цифрового Перетворення в Розподілених Системах Управління.
  Lubomyr Petryshyn, Mykhailo Petryshyn, Methods and Numeral Maps of Additive Analog to Digital Conversion Process in Distributed Management Systems. / Lubomyr Petryshyn, Mykhailo Petryshyn // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 20–25 travnâ 2019 roku, Ìvano-Frankìvs’k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs’k : Holiney O.M., 2019. — ISBN: 978-617-7468-37-9. — S. 156-159. — Bibliogr. s. 159, Annot., Abstr. AGH = ?,0 (?) red.
 2. Любомир Петришин, Артем Ізмайлов, Шаблон Статті МНПК ІТКМ Згідно Вимог ІЕЕЕ за 2018 рік.
  Lubomyr Petryshyn, Artem Izmailov, ISPC ITCM Article Template According to the IEEE Requirements for 2018. / Lubomyr Petryshyn, Artem Izmailov // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 20–25 travnâ 2019 roku, Ìvano-Frankìvs’k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs’k : Holiney O.M., 2019. — ISBN: 978-617-7468-37-9. — S. 352-356. — Bibliogr. s. 356, Annot., Abstr. AGH = ?,0 (?) red.
 3.  Л.Петришин, В.Цєсьлік, В.Глущенко, М.Костяк “Техніка процесного аналізу розподілених систем управління” – L. Petryshyn, W. Cieslik, V. Glushchenko, „Processes Analysis Technique of Distributed Management Systems” in Intelligence Systems and Information Technologies: International Scientific and Practical Conference ISIT-2019. August 19-24, 2019, Odessa, Ukraine. Abstracts. – Odessa: TES, 2019. – 151-154 pp. http://isit.odeku.edu.ua/ ; http://isit.odeku.edu.ua/files/ISIT-2019_PROCEEDINGS.pdf
 4. Л. Петришин, В. Цєсьлік, M. Петришин, “Візуалізаційне моделювання процесів в розподілених системах управління” – L. Petryshyn, W. Cieslik, M. Petryshyn, „Processes Visualization Modeling in Distributed Management Systems” in Intelligence Systems and Information Technologies: International Scientific and Practical Conference ISIT-2019. August 19-24, 2019, Odessa, Ukraine. Abstracts. – Odessa: TES, 2019. – 155-159 pp. http://isit.odeku.edu.ua/ ; http://isit.odeku.edu.ua/files/ISIT-2019_PROCEEDINGS.pdf
 5. L. Petryshyn, A. Rogóż-Duda, “Analiza Procesowa Zintegrowanych Informatycznych Systemów Zarządzania” – „Process Analysis of Integrated Information Management Systems” in Information Systems and Technologies: Proceedings of the 8-th International Scientific and Technical Conference IST-2019, Kobleve-Kharkiv, Ukraine, September 09-14, 2019 / sc. red. A.D.Teviashev, L.B.Petryshyn, V.G.Kobzev. – Kharkiv: KhNURE, 2019. – 4-8 pp. http://istconf.nure.ua/2019/uk_ua/index.html
 6. L. Petryshyn, A. Rogóż-Duda, M. Petryshyn, “Wizualizacyjne Modelowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania” – „Visualization Modeling of Integrated Management Systems” in Information Systems and Technologies: Proceedings of the 8-th International Scientific and Technical Conference IST-2019, Kobleve-Kharkiv, Ukraine, September 09-14, 2019 / sc. red. A.D.Teviashev, L.B.Petryshyn, V.G.Kobzev. – Kharkiv: KhNURE, 2019. – 9-14 pp. http://istconf.nure.ua/2019/uk_ua/index.html AGH = ?,0 (?) red.
 7. Lubomyr PETRYSHYN, Mykhailo PETRYSHYN, Error Protected Data Tranmissionon on the Recursive Encryption Base. IEEE 5th International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD), Kyiv, 22-24 Oct. 2019 Синєглазов
 8. Lubomyr PETRYSHYN*, Anna CHŁOPEK*, Mykhailo PETRYSHYN, system informatyczny zarządzania siecią sklepów sprzedających gry planszowe. AGH 2019
 9. Komp’ûternì nauki, ìnformacìjnì tehnologìï ta sistemi upravlìnnâ [Dokument elektroniczny] : materìali mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï molodih včenih, aspìrantìv ta studentìv : 28–30 listopada 2019 roku, Ìvano-Frankìvs’k, Ukraïna — Computer science, information technologies and management systems : proceedings of the International scientific young scientist conference : 2019, November, 28th to 30th, Ivano-Frankivsk, Ukraine / naukovì redaktori L. B. PETRIŠIN, P. LEBKOVS’KIJ. — Ìvano-Frankìvs’k : Prikarpats’kij Nacìonal’nij Unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2018. — 210 s.. — Tryb dostępu: http://lib.pnu.edu.ua/files/konferensions/csysc2018.pdf [2019-05-08]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy pracach. — e-ISBN: 978-966-640-448-3. — L. Petryszyn – dod. afiliacja: Prikarpats’kij Nacìonal’nij Unìversitet, Ukraïna AGH = ?,0 (?) red.

 

 

Не ми обираємо путь,
нас ставить на неї Бог.
Юрій Мушкетик

Чужого навчайтеся й свого не цурайтесь
Тарас Шевченко

I як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чинiть i ви.
   Євангеліє від св. Луки

 Що посієш, те й пожнеш
Послання до Галатів 6:7

Той, хто вміє — робить, хто не вміє — вчить
Бернард Шоу

 

ПРОФЕСІЙНИЙ (ФАХОВИЙ) ДОСВІД

Городенківський цукровий комбінат: слюсар лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Всесоюзний науково-дослідний проектно-пошуковий інститут по освоєнню морського шельфу “ВНИПИшельф” (м. Сімферополь): інженер науково-дослідного сектору.

Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро (СКТБ) “Надра”: інженер-электронник 1-ї категорії; завідувач сектору №6, старший науковий співробітник.

Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ): доцент.

Карпатський державний центр інформаційних засобів і технологій Національної академії наук України: заступник директора по науці.

Тернопільська академія народного господарства: завідувач кафедри комп’ютерних наук.

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ: завідувач кафедри Інформатики.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Понад 230 публікацій за результатами наукових досліджень, в тому числі монографії, навчальні посібники, статті, матеріали конференцій, патенти тощо в галузі інформатики, комп’ютерних наук, електроніки та інжинірингу.

Член програмних та наукових комітетів численних національних та міжнародних наукових і технічних конференцій.

Член редакційних колегій наукових періодичних видань.

Навчально-методична робота

Читає курси:
“Архітектура Обчислювальних Систем”,

“Перетворення форми та цифрова обробка інформації”

Наукові інтереси

Основні напрямки наукових досліджень полягають в формулюванні, постановці, дослідженні і вирішенні наукової проблеми створення інформаційної технології із застосуванням рекурентних та інших недвійкових методів кодування, реалізація якої дозволяє підвищити техніко-економічну ефективність впровадження та застосування інфосистем, що має важливе народногосподарське значення. Результати досліджень ґрунтуються на узагальненні існуючих і розробці нових теоретичних положень, науково обґрунтованих методів і засобів формування, перетворення і цифрової обробки повідомлень.

Розроблено теоретичні основи взаємоперетворень основних систем дискретних функцій, що породжують відповідні коди чи кодові системи. Розробка полягала в узагальненні, визначенні нових функцій теоретико-числових перетворень і їх класифікації. Це дозволило визначити повну взаємовідповідність систем функцій з кодовими системами, які ними породжуються, визначити їх властивості і обґрунтувати ефективність переходу до кодових систем Галуа, в результаті чого забезпечити реалізацію ефективних процедур перетворення форми і цифрової обробки повідомлень.

На підставі узагальнення теорії цифрових згорток в полях Галуа і дискретних перетворень Ганкеля-Тоепліца розроблені методи кореляційного прийому з виправленням одиничних і пакетів помилок, які дозволили підвищити достовірність прийому повідомлень і реалізувати алгоритми та засоби синхронізації і швидкого декодування послідовностей Галуа.

На базі закону рекурсивного формування послідовностей запропоновано метод та структури спецпроцесорів із паралельним виконанням арифметичних операцій безпосередньо в рекурсивних кодах, який дозволив ліквідувати міжрозрядні переноси та забезпечити підвищення швидкодії процесу обробки і регулярності операційного середовища.

Запропонована процедура скорочення кількості службової інформації є основою методики зменшення надлишковості формування потоків і архівування повідомлень в одно- та багатоканальних системах, на базі котрої запропоновано схемотехніку кодування і алгоритми декодування даних, реалізація яких забезпечує підвищення ефективності використання ресурсів каналів і системної пам’яті.

На підставі число-імпульсних методів розроблені ефективні інтегрально-імпульсні методи і засоби ідентифікації імпульсних джерел повідомлень з цифровою модуляцією кодами Галуа, які дозволили визначати в реальному часі інтегральну характеристику і миттєву активність джерела, що забезпечило підвищення достовірності і завадозахищеності декодування інформації.

Розроблені методики аналого-цифрового перетворення, які базуються на єдиному підході до перетворення форми інформації, що передбачає деталізацію первинного перетворювача на перетворювач фізичного параметру в електричний і міжбазисний перетворювач, виходячи з чого вперше запропоновані:

методи рекурсивного, реверсивного, ноніусного, розрідженого та комбінованого зчитування, що дозволили розробити перетворювачі переміщень на кодових шкалах Галуа, використання яких забезпечило підвищення точності, завадозахищеності, достовірності перетворення, зменшення часу позиціонування і габаритних розмірів кодових шкал;

методи скануючого, слідкуючого, паралельного і імовірнісного аналого-цифрового перетворення з вихідними рекурентними кодами, які дозволили розробити перетворювачі підвищеної точності і швидкодії з більш простою і регулярною архітектурою. Використання методу Монте-Карло дозволило здійснити розділене вимірювання “+” та “-” складових сигналів, а також векторне перемноження кількох величин.

Розроблена методика розділеного індивідуального необмеженого багатопроцесорного доступу до системних ресурсів, на підставі якої запропонована пам’ять з адресуванням в рекурсивних кодах як центральний елемент радіально-кільцевої мережі, використання котрої дозволило підвищити живучість і пропускну здатність інформаційної системи.

З метою високоефективної реалізації основних системних функцій вертикальної інформаційної технології формування, перетворення, цифрової модуляції, руху, декодування, цифрової обробки повідомлень і багатопроцесорного доступу до системної пам’яті розроблений комплекс технічних і алгоритмічних засобів з використанням рекурсивних кодових систем, а на їх основі – інформаційні системи, які володіють за рядом показників покращеними техніко-економічними характеристиками в порівнянні з системами, які функціонують з використанням відомих кодів.

В навчальний процес впроваджені результати теоретичних розробок і методики перетворення форми та цифрової обробки інформації в рекурсивних кодових системах, на базі яких запропонована методологія реалізації вертикальної інформаційної технології.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018
Україна
тел.: (0342) 59-60-86
e-mail: Lubomyr.Petryshyn(at)pu.if.ua