Семаньків Марія Василівна

 

кандидат технічних наук,
викладач

Orcid id

Google scholar

https://www.researchgate.net

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНауково-методична роботаСертифікатиКонтакти

Громадянка України, освіта вища: закінчила у 2002 р. магістратуру за спеціальністю “Математика” Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України, м. Івано-Франківськ.

В 2006 р. закінчила аспірантуру Міністерства освіти і науки України при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

2010 р. захистила дисертацію на тему “Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло”.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 –  комп’ютерні системи та компоненти.

З 2005 р. працювала асистентом кафедри інформатики в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, з 2011 р. – доцент кафедри інформатики.

Робота в науково-методичній комісії (підкомісії) сектору вищої освіти методичної ради МОН по розробці стандартів зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології (з 2016 по 2018)

Заст. декана факультету математики та інформатики із профорієнтаційної роботи

Робота у складі організаційного комітету конференції ІТКМ

Членство у науковому товаристві ім. Т. Шевченка *(НТШ)

2015

Semankiv Maria Comparative characteristics of ADC’s Monte Carlo / Maria Semankiv, Dmytro Dumenchuk // referat, 52 Konferencje Studenckich Kół Naukowych, Kraków, 7 maja 2015. – 295 s.

Semankiv Maria Pseudo-random number generator with uniform distribution / Maria Semankiv ,Vladimir Prokopiv // referat, 52 Konferencje Studenckich Kół Naukowych, Kraków, 7 maja 2015. – 316 s.

Семаньків М.В.Підвищення технічних характеристик багатоканальних аналого-цифрових перетворювачів / Семаньків М.В. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.102-103.

Семаньків М.В. Характеристики генератора псевдовипадкових чисел аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло / Семаньків М.В., Гейко О.Я. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.104-105.

2016

Семаньків М.В. Оцінка статистичних характеристик систем випадкових чисел / М.В. Семаньків // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – №21 (1193). –Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С.109-117.

Семаньків М.В. Генератори випадкових чисел в складі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло / М.В. Семаньків // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (18-20 травня 2016 р., М.Харків, НТУ «ХПІ»). – С. 173

Семаньків М.В. Переваги аналого-цифрових перетворювачів Монте-Карло / М.В. Семаньків // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: п’ята міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 квіт. 2016 р.: тези доп. – Вінниця, 2016. – С.140-142.

Семаньків М.В. Статичне дослідження генераторів випадкови чисел / М.В. Семаньків //Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – C.85-86.

2017

Семаньків М.В. Способи підвищення швидкодії багатоканального аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло/ Семаньків М.В. // Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я: тези доповідей 15 міжнародної науково-практичної конференції MicroCad-2017, м. Харків, 17-19 травня 2017 р.– C.104.

Михайлюк І.В. Проблеми впровадження інформаційних технологій в навчальний процес / Михайлюк І.В., Семаньків М.В. // Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених ‘Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління’, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – C.97-102.

Семаньків М.В., Багатоканальні системи збору даних / Семаньків М.В., Даріуш С. // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2017 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. – C.153-146.

2018

Семаньків М.В. Використання Пакетів Тестування для Статистичного Дослідження Генераторів Випадкових Чисел / Семаньків М.В. Іляш Ю.Ю., Даріуш Саля // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – C.126-1293. ISBN 978-617-7468-26-3

Семаньків М.В. Використання інтернет-сервісів в навчальному процесі / Семаньків М.В., Білусяк Б. // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – C.97-100. ISBN 978-617-7468-26-3

Семаньків М.В. Інтегровані уроки як засіб підвищення якості знань учнів / Семаньків М.В., Копильчук В.// «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – C.105-108. ISBN 978-617-7468-26-3

М. Шевчук. Використання автоматизованих інформаційних систем класу Learning Management System /М. Шевчук, М. Семаньків/ Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 28–30 листопада 2018 року

2019

– Andrij Butenko The intelligent computer game agents based on deep learning methods Opiekun naukowy: dr inż. Mariia Semankiv. 60 Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 5 grudnia 2019 P. 139

– Перспективи вивчення кросплатформного програмування в школі // Козійчук Віра, Семаньків Марія, Саля Даріуш/ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 р. – С.102-105

– Проектні технології в навчальному процесі // Семаньків Марія, Карпенко Наталія, Білусяк Богдан/ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 р. – С.106-109

– Bohdan Bigun Fractal landscape generation Opiekun naukowy: dr inż. Mariia Semankiv. 60 Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 5 grudnia 2019 P. 143

2020

Семаньків М.В.  Багатоканальні аналого-цифрові перетворювачі Монте-Карло // Наукове видання ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Тези доповідей ХXVІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ MicroCAD-2020 Ч. ІV, ст.190 ISSN 2222-2944

Данилюк В. Віртуальна математична лабораторія в навчальному процесі / В. Данилюк, М.В. Семаньків М.В.  //Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18-22 травня 2020 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2020. – С. 85-87.

Лазорко Н. Система комп’ютерної алгебри Maxima / Н. Лазорко, М.В. Семаньків М.В.  //Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18-22 травня 2020 року. – Івано-Франківськ : п. Голіней О.М., 2020. – С. 88-90

Семаньків М.В. Перевірка генераторів випадкових чисел на рівномірність заповнення багатовимірного простору // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докто-рантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020, с 138-140.

Семаньків М.В. Застосування проектних технологій // Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – с.399

2010 р. захистила дисертацію на тему “Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло”.

За темою дисертації опубліковано 24 праці , в тому числі 6 статтей у фахових виданнях, з них 2 – одноосібних та 3 статті у співавторстві, 1 стаття в наукових журналах а також 13 праць у збірниках міжнародних наукових конференцій, 3 праці у збірниках матеріалів наукових конференцій та 2 патенти.

Семаньків М.В. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Бази даних” / Семаньків М.В. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – 60 с.

Семаньків М.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Крос-платформне програмування”. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – 32 с.

Семаньків М.В. Математична логіка та теорія алгоритмів. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – 86 с.

Патенти:

– Пат. 86941 UA; МПК (2009) G06F 7/58.  Спосіб генерування псевдовипадкових чисел та пристрій для його здійснення / Петришин Л.Б., Лаврів М.В.; заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, – №200512831; заявл. 30.12.2005; опубл. 10.06.2009, Бюл. №11, 2009.

– Пат. 89173 UA; МПК (2009) G06F 7/58, G07C 15/00. Спосіб генерування псевдовипадкових чисел та пристрій для його здійснення / Петришин Л.Б., Лаврів М.В.; заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, – №200605878; заявл. 29.05.2006; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1, 2010.

Учасник НДР “Теоретичні та методичні основи побудови комп’ютерних компонентів та систем на базі біорієнтованої вертикальної інфотехнології”.

кафедра КНІС: тел. 59-60-86

поштова скринька: mariia.semankiv@pnu.edu .ua