Петришин Михайло Любомирович

кандидат технічних наук,

викладач

https://www.scopus.com

https://orcid.org

https://scholar.google.com.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Петришин Михайло Любомирович

Тема наукового дослідження:

“Методи перетворення форми інформації в недвійкових системах числення”

Наукові інтереси
Перетворення форми та цифрова обробка інформації

Алгоритмізація: аналіз та побудова
Автобіографія
Івано-Франківська спеціалізована школа №5 з поглибленим вивченням німецької мови.

Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти й газу.

Бакалаврат Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу,

Факультет автоматизації та комп’ютерних наук(ФАКН),

кафедра Автоматизації комп’ютерно-інтегрованого управління в нафто-газовій промисловості за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічнми процесами”.

Магістратура Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу.

Диплом магістра з автоматизації з відзнакою.

Аспірант кафедри Інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”.

29 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби швидкого адитивного та субтрактивно-адитивного порозрядного аналого-цифрового перетворення» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

 

Захоплення

  • Туризм
  • Гірсько-лижний спорт
  • CMAS Two Star Diver
  • Фрідайвінг

 

ПО ВІРІ ВАШІЙ НЕХАЙ БУДЕ ВАМ

Мт. 9, 29

Петришин М.Л. Метод та Нумеровані Карти Процесу Адитивного Аналого-Цифрового Перетворення. /Л. Б. Петришин, М.Л. Петришин //”Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання”; матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 року.–Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2019.–с. 2019
Kopylchuk V. Redundant symmetrical number systems/Vasyl Kopylchuk Mykhailo Petryshyn//Materiał y Konferencji Pionu Hutniczego, podred. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego.ISSN 1732-2529. Kraków 2019. 2019
Petryshyn M., Pivarchuk Modeling of information form transformation processes in positional numeral systems based on the vector -branching diagram. VІ (XXX) Міжнародна міжвузівська школа семінар «Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі (МіЗД ТС- 2018)», 17 – 18 грудня 2018 року: Збірник матеріалів.–Івано-Франківськ : Видавництво «Факел»ІФНТУНГ, 2018.–160 с. 2018
Hrydzhan.S. C. Reduction of glitcharea in SARADC/Svyatoslav Hrydzhan Mykhailo Petryshyn//Materiały Konferencji Pionu Hutniczego, podred. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. Akademia Górniczo – Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego. ISSN 1732 – 2529. Kraków 2018. 2018
Петришин М.Л. Слідкуючі ацп швидкого двостороннього наближення./Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів: Матеріали ІIІ-ої всеукраїнської науково-практичної конференції 2018
Петришин М.Л. Дослідження розташування образів сеансових ключів на старших рівнях гіперпростору описів. / В.Є.Глущенко, М.Л.Петришин // Науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання ІТКМ-2018» 2018
АЦП порозрядного врівноваження для пришвидшеного перетворення технологічних параметрів ВАР Михайло Любомирович Петришин
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія 2 (39), 42-52
2018
Методи та засоби швидкого адитивного та субтрактивно-адитивного порозрядного аналого-цифрового перетворення
МЛ Петришин, МЛ Петришин ВНТУ
2018
Modeling of the IFT processes in binary numeral systems based on the vector-branching diagrams P MIEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) 1 2017
Побудова Векторно-Розгалужуючих Діаграм на Основі Чисел Фібоиаччі
МЛ Петришин
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 1, 117-120
2017
Аналіз методів моделювання процесів ПФІ
МЛ Петришин
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів
2017
Методи адитивного та субтрактивноадитивного аналогово-цифрового перетворення
МЛ Петришин
Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції
2017
Моделювання процесів ПФІ з вихідним унітарним кодом за допомогою ВРД
РВА Петришин М.Л.
Проблеми і перспективи розвитку ІТ індустрії 2 (ХНЕУ імені Семена Кузнецова), 69
2017
Аналіз ефективності методів перетворення форми інформації в адитивних системах числення
ВАР М.Л. Петришин
Інформаційні технології: проблеми та перспективи 1 (ISBN 978-966-97498-5
2017
Порівняння методів перетворення форми інформації з нелінійним заповненням в двійковій системі числення
ПМ Л.
1 57, 233-243
2017
Моделювання процесів перетворення форми інформації із унітарним та розрядно-позиційним кодуванням
ВАР М.Л. Петришин
1 3, 107-113
2017
Моделювання процесів перетворення форми інформації на основі чисел фібоначчі
МЛ Петришин
Методи та прилади контролю якості 1, 127-133
2017
Моделювання процесів ПФІ в трійковій симетричній системі числення
МЛ Петришин
Системи обробки інформації, 61-65
2017
Аналіз шкал вимірювання як основи первинного перетворення форми інформації
МЛ Петришин
ВНТУ
2016
Метод двовимірного кодування даних за допомогою рекурсивних кодових систем
МЛ Петришин, ВА Ровінський
Системи обробки інформації, 56-58
2016
Аналіз ефективності застосування Фібоначчі-подібних методів кодування повідомлень
МЛ Петришин, ЛБ Петришин
Системи обробки інформації, 49-58
2015
SIGNAL DECOMPOSITION TECHNIQUES ON TERNARY SYMMETRICAL FUNCTIONS
AK Tetiana Volchok, Mykhailo Petryshyn, Artem Izmailov 1
51 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 286
2014
PODSTAWY METODOLOGICZNE IDENTYFIKACJI STANU ŹRÓDEŁ INFORMACJI
P M.
51 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 280
2014
НЕГАПОЗИЦІЙНІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ
П Михайло
ЕВРИКА, 254-256
2014
До визначення фундаментальної константи кількості інформації (ентропії)
ЛБ Петришин, МЛ Петришин
Системи обробки інформації, 97-99
2012
Порівняння методів перетворення форми інформації з нелінійним заповненням в двійковій системі числення
МЛ Петришин
Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка
ЗАСТОСУВАННЯ N-ПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВІДНОШЕННЯМИ В МОДЕЛЮВАННІ ШКАЛ ПФІ
МЛ Петришин, ВА Ровінський