Іляш Юрій Юрійович

кандидат технічних наук,

викладач

https://scholar.google.com.ua

https://www.researchgate.net

https://orcid.org

 

Персональна інформаціяПублікаціїПрофесійна діяльністьПатенти, нагороди, сертифікатиГромадська діяльністьКонтакти

Народився 5 вересня 1982 року в місті Івано-Франківську. В 1989 році вступив на навчання до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 м. Івано-Франківська. З 1993 року вступив в спортивну школу на секцію легкої атлетики по спеціальності біг.

В 1999 році поступаю на спеціальність математика фізико-математичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Під час навчання в університеті продовжував відвідувати спортивну школу.

В 2004 році поступаю до аспірантури за спеціальністю 05.13.13 Обчислювальні машини, системи та мережі. Під час навчання в аспірантурі займався науковою роботою по темі дослідження під керівництвом проф. Петришина Л.Б. Виступав на конференціях. Закінчив аспірантуру в 2007 році.

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби адаптивного стиснення інформаційних потоків на основі рекурентних кодових послідовностей» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Одружений,  троє дітей.

Перелік найважливіших публікацій

Ilyash Y. Generation of service information in adaptive data compression methods [текст] // Ilyash Y / Вісник університету “Україна”. Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика   №1 (22), 2019. – С.280-286

Горєлов В.О. Методи ущільнення даних та перетворення форми інформації у комп’ютерних іграх [Текст] // В.О. Горєлов, Іляш Ю.Ю., В.А. Ровінський / Управління розвитком складних систем. – 2018. №35. – С. 93-104.

Іляш Ю.Ю. Застосування методу передбачення другого порядку в системах зменшення надлишковості інфообміну. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №7 (161), 2011, ч. 1, 329 с. – 283-289 с.

Іляш Ю.Ю.Критерії та оцінка ефективності зменшення надлишковості інформаційних потоків. «Восточно-Европейский журнал передовых технологий» № 1/2(55).2012, 64 с. – 54 – 58 с.

Пат. 72227 UA; МПК (2012.01) G05В 7/00. Рекурентно-адаптивний спосіб зменшення надлишковості інформаційних потоків / Петришин Л.Б., Іляш Ю.Ю., заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, – №u201201311 заявл. 08.02.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл. №15, 2012.

Іляш Ю. Кодування Рівнів Квантування для Ущільнення Інформації / Іляш Ю.// Інформаційні системи та технології: матеріали статей 7-ї Міжнародної науковотехнічної конференції, Коблеве – Харків, 10-15 вересня 2018 року / наук. ред. А.Д. Тевяшев, Л.Б. Петришин, В.Г. Кобзєв. – Х.: ХНУРЕ, 2018.  C.198-203. ISBN 987-617-7683-63-5

Data compression based on THE recurrent sequences of Galois In monography Information Technology in Selected Areas of Management. / Sc.Ed. Lyubomyr Petryshyn. Published by AGH University of Science and Technology Press. KU 0651. Krakow 2016. (– 152 p.) – P. 91-101


2020

Іляш Ю.Ю.  Підхід до оптичного розпізнавання символів // Наукове видання ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Тези доповідей ХXVІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ MicroCAD-2020 Ч. ІV, ст.171 ISSN 2222-2944

Mykhailo PAVLIUK Analysis of system of time control for performing tests Opiekun naukowy: dr inż. Yurii Iliash. 61. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH  3 grudnia 2020

Volodymyr MYKYTKA Running complex algorithms on microcontrollers Opiekun naukowy: dr inż. Yurii Iliash. 61. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH  3 grudnia 2020

ПРОФЕСІЙНИЙ (ФАХОВИЙ) ДОСВІД

З 1989 року учень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 м. Івано-Франківська

З 1999 року студент фізико-математичного факультету (пізніше факультет математики та інформатики) Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

З 2004 року аспірант кафедри інформатики за спеціальністю 05.13.05 “Комп’ютерні системи та компоненти” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

З 2002 по 2007 роки вчитель інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 (пізніше Івано-Франківська гімназія №3) м. Івано-Франківська

З 2007 року викладач кафедри інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

З 2013 року доцент кафедри інформатики (тепер кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор більше 30 наукових та науково-методичних праць, в тому числі, статті, матеріали конференцій, патенти тощо в галузі технічних та  комп’ютерних наук.

Участь у наукових конференціях ХХIV міжнародної науково-практичної конференції 18-20 травня 2016 р., М.Харків, НТУ «ХПІ»

54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2017.

«Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р.

«Молодь: освіта, наука, духовність» XV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених, 17-19 квітня 2018, м. Київ, Університет «Україна»

56 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019.

61. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH  3 grudnia 2020

Навчально-методична робота

Читає курси:

  • “Програмування (С++)”,
  • “Теорія інформації та кодування”,
  • “Розробка комп’ютерних ігор”
  • “Крос-платформне програмування”

Наукові інтереси

Завадозахищене кодування, зменшення надлишковості інформаційних потоків. Програмування С++.


Спілка Української Молоді в Україні –

всеукраїнська молодіжна громадська організація, що об’єднує українську молодь на добровільних засадах, виховуючи свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

СУМ в Україні має свої осередки в більшості областей України. СУМ України співпрацює з осередками Спілки Української Молоді в 10 країнах на чотирьох континентах світу. Ви можете стати членом СУМ в Україні – зголошуйтесь до місцевих осередків у ваших регіонах! Відомості про місцевих представників нашої організації можна отримати в Крайовій Управі.

З 2013 по 2017 роки голова Крайової Управи Спілки Української Молоді в Україні.

http://cym.org/ua/

https://www.facebook.com/CYM.Ukraine

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем

Прикарпатський національний університет

вул. Шевченко, 57, ауд. 314

Івано-Франківськ, 76018

Україна

тел.: (0342) 59-60-86

e-mail: yurii.iliash(at)pnu.edu.ua
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника