Відбулися захисти дипломних робіт на ОП “Інформаційні системи та технології”

Наприкінці червня на кафедрі Комп’ютерних наук та інформаційних систем відбуваються захисти дипломних робіт бакалаврів за освітніми програмами “Комп’ютерні науки” та “Інформаційні системи та технології“. Цьогоріч цикл захистів розпочали здобувачі освіти за освітньою програмою “Інформаційні системи та технології” денної та заочної форм навчання. Цікавими були як теми дипломних робіт, над якими здобувачі працювали протягом цілого року, так і дискусії під час захистів.

Вітаємо усіх, хто успішно захистив дипломні роботи, із ще одним пройденим етапом на шляху до своєї мрії!

PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto