Про зарахування результатів неформальної освіти

Уже декілька років у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та на кафедрі Комп’ютерних наук та інформаційних систем діє практика зарахування результатів неформальної освіти у якості результатів навчання з дисципліни, яка споріднена за тематикою. У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, відбувається згідно Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2022/11/neformalna-osvita.pdf).

Нагадуємо, що результати неформальної освіти, як наприклад, проходження курсів на платформах Coursera, Udemy, Prometheus, EdEra та інших, які підтверджені відповідними сертифікатами, можуть бути зараховані як результати за певними видами роботи з дисциплін, тематика яких споріднена з тематикою пройдених курсів. Для безпосереднього узгодження можливостей такого зарахування здобувачеві освіти слід звернутись безпосередньо до викладача дисципліни, тематика якої споріднена з тематикою, за якою здобувались результати неформальної освіти та надати свідоцтво (сертифікат) про їх отримання.

Coursera Certificate